You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Spotkanie z muzyką tradycyjną: Zespół Poniemnie i Amici del Canto Sardo | Meeting with Traditional Music

Spotkanie z muzyką tradycyjną: Zespół Poniemnie i Amici del Canto Sardo | Meeting with Traditional Music

concert
📅 Date: 03 October 2023, Tuesday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., ul. Krakowskie Przedmieście 32 (show on the map)
[English version below]

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na „Spotkanie z muzyką tradycyjną”. Będzie to interesująca konfrontacja dwóch odległych geograficznie ludowych tradycji muzycznych: pasterskiego śpiewu z Sardynii i pieśni Poniemnia, czyli pogranicza polsko-białorusko-litewskiego.

Okazję do tego niecodziennego spotkania stworzyła wizyta w Polsce zespołu wokalnego Amici del Canto Sardo . Zespół, założony w Sassari w 1999 roku, kultywuje wciąż popularną na Sardynii tradycję męskiego śpiewu pasterskiego, pieśni tanecznych i śpiewów religijnych. Usłyszymy zarówno utwory religijne w stylu „cuncordu” i „gosos”, pochodzące z nagranej przez zespół w 2009 roku płyty „Degh’annos”, jak i taneczne pieśni w stylu „cantu a ghiterra” i typowym dla regionu Sassari stylu „cionfra”.

Prezentowane pieśni, zaaranżowane dla chóru przez jego dyrygenta Salvatore Bullę, są mocno zakorzenione w kulturze Sardynii, zarówno pod względem tekstu, jak i muzyki. Warto dodać, że sardyński śpiew „cantu a tenore” w 2006 roku został wpisany na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Z kolei zespół Poniemnie działa od 2022 roku pod auspicjami Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW. Repertuar zespołu to tradycyjne pieśni ludowe z terenu Poniemnia, śpiewane a cappella w lokalnych dialektach języka polskiego i białoruskiego. Zespół rekonstruuje repertuar, który był zbierany w ramach etnomuzykologicznych badań terenowych w dorzeczu rzeki Niemen i okolicach na terenie Białorusi. Poniemnie ma już na swoim koncie nagrody w konkursie Stara Tradycja 2022 oraz wydaną płytę „Pieśni Poniemnia. Pieśni Beskidu Sądeckiego”. Za program i przygotowanie zespołu odpowiada Anastasiya Niakrasava.

Wtorek, 3 października 2023 r., godz. 17:00
Sala Balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego
Ul. Krakowskie Przedmieście 32

Wstęp wolny – liczba miejsc ograniczona!

***ENG***

The Institute of Musicology (University of Warsaw) and Collegium Musicum UW with The University of Warsaw Museum invite you to a ’Meeting with Traditional Music’. It will be an interesting confrontation of two geographically distant folk musical traditions: pastoral singing from Sardinia and the songs of Poniemnie, the Polish-Belarusian-Lithuanian borderland.

The opportunity for this unusual meeting was provided by a visit to Poland by the vocal group Amici del Canto Sardo. The ensemble, founded in Sassari in 1999, cultivates the tradition, still popular in Sardinia, of male pastoral singing, dance songs and religious chants. We will hear both religious songs in the ’cuncord’ and ’gosos’ style, from the ’Degh’annos’ album recorded by the ensemble in 2009, as well as dance songs in the ’cantu a ghiterra’ style and the ’cionfra’ style, typical of the Sassari region.

The songs presented, arranged for the choir by its conductor Salvatore Bulla, are firmly rooted in Sardinian culture, both in terms of text and music. It is worth mentioning that the Sardinian singing of the ’cantu a tenore’ was inscribed on UNESCO Intangible Cultural Heritage List in 2006.

The Poniemnie ensemble, on the other hand, has been active since 2022 under the auspices of the Faculty of Culture and Arts. The ensemble’s repertoire consists of traditional folk songs from the Poniemnie area, sung a cappella in local Polish and Belarusian dialects. The ensemble reconstructs the repertoire that was collected during ethnomusicological field research in and around the Neman River basin in Belarus. Poniemnie has already won prizes in the Stara Tradycja 2022 (Old Tradition 2022) competition and has released a CD entitled ’Pieśni Poniemnia. Songs of Beskid Sądecki’. The ensemble’s programme and preparation is the responsibility of Anastasiya Niakrasava.

Tuesday, 3 October 2023, 5:00 pm
Ballroom of the Tyszkiewicz-Potocki Palace of the University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 32

Admission free - number of seats limited!