You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

TEDxUniversityofWarsaw - Second Edition!

TEDxUniversityofWarsaw - Second Edition!

lecture
other
📅 Date: 13 January 2018, Saturday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist.
[English version below]

Startujemy z II edycją TEDxUniversityofWarsaw! Nasz motyw przewodni to: „Theory of Everything”. Czym jest teoria wszystkiego? I czy jest w ogóle możliwa?

W tym roku przyglądamy się relacjom między najróżniejszymi dyscyplinami i przestrzeniami życia. Będziemy m.in. odkrywać nowe obiekty na niebie, szukać rozwiązania dla ocieplenia klimatu, zastanawiać się nad rolą pieniądza we współczesnym świecie i nad przyszłością rynku pracy.

Wpadajcie! :)

Na scenie zobaczymy 9 TEDtalków w 3 sesjach przemówień. Jedna z sesji będzie prowadzona w języku angielskim, dwie w polskim. Lista mówców będzie publikowana na bieżąco tutaj i na naszym fanpage'u.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić ten formularz -> link.

Zaznaczamy, że tylko otrzymanie od nas zaproszenia oznacza wzięcie udziału w konferencji. W trosce o to, żebyśmy spotkali się w inspirującym i różnorodnym gronie, uważnie czytamy Wasze zgłoszenia. Śmiało aplikujcie, liczba miejsc jest ograniczona! :)

Wydarzeniu patronują Rektor Jolanta Choińska-Mika, Wydział Fizyki UW oraz Fundacja Universitatis Varsoviensis.

📣 ---------------------------------------📣
START: 13/01/2018, 10 AM
MIEJSCE: ul. Pasteura 5, Wydział Fizyki UW, sala nr 0.03
WSTĘP: Darmowy. Wydarzenie biletowane, wymagana jest rejestracja
DEADLINE: Zgłoszenia przyjmujemy od Was do 27/12/2017
📣 ---------------------------------------📣

* * * * *

We’re kicking off the second edition of TEDxUniversityofWarsaw! "Theory of Everything” is this year’s theme. What is theory of everything? And is it possible to arrive at it?

This time we’re looking at relationships between various disciplines and areas of life. We are going to discover new objects in the sky, look for climate change solution, reflect on the role of money in the modern world and on the future of labour market among others.

Come and join us! :)

On stage we are going to see 9 TEDtalks divided into 3 sessions. One of the sessions will be held entirely in English, two in Polish. Speaker’s list will be published on a regular basis here and on our fanpage.

To participate in the event, please sign up using this form -> link.

Please note that only receiving an invitation from us means taking part in the conference. For the sake of making us meet in an inspiring and diverse community, we carefully read and assess your applications.

Our event is held under the patronage of Rector Jolanta Choińska-Mika, Faculty of Physics of the University of Warsaw and the Universitatis Varsoviensis Foundation.

📣 --------------------------------------- 📣
START: 13/01/2018, 10 AM
PLACE: 5 Pasteur Street, Faculty of Physics, University of Warsaw, room No. 0.03
ENTRANCE: Free. Event with tickets, prior registration is required
DEADLINE: We are accepting Your applications until 27/12/2017
📣 --------------------------------------- 📣