You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Jane Hardy – Migranci, pracownicy lokalni

Jane Hardy – Migranci, pracownicy lokalni

lecture
📅 Date: 09 May 2018, Wednesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3 (show on the map)
Atlas Planetarnej Przemocy | Biennale Warszawa

WYKŁAD
PRZECIW-PRACA 2 (COUNTER-LABOUR 2) / MIGRANCI, PRACOWNICY LOKALNI I NOWE SOLIDARNOŚCI: PRZYPADEK WIELKIEJ BRYTANII/ (MIGRANT, INDIGENOUS WORKERS AND NEW SOLIDARITIES: THE CASE OF BRITAIN)
JANE HARDY

Termin: 9/05/2018, ŚRODA, 19:00
Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej (ul. Pańska 3)
Zasady uczestnictwa: udział darmowy
Spotkanie odbywa się w języku angielskim
Organizator: Biennale Warszawa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Migracje towarzyszą kapitalizmowi od jego początków. Do dziś transgraniczne przepływy siły roboczej mogą być źródłem wielkich zysków i formą brutalnego zarządzania klasami podporządkowanymi, stanowią kapitał polityczny dla skrajnej prawicy i pretekst dla ekspansji nowych form kontroli i dyscyplinowania. Zarazem jednak tworzą przestrzeń dla nowych postaci solidarności i walki o pracowniczą podmiotowość. Na przykładzie sytuacji w Wielkiej Brytanii Jane Hardy przygląda się przykładom samoorganizacji migranckiej siły roboczej i sojuszom zawieranym wbrew podziałom etnicznym, kulturowym i obywatelskim w imię rewindykacji praw i aspiracji politycznych, które współczesny kapitalizm tak zaciekle zwalcza.

Jane Hardy
Migracje towarzyszą kapitalizmowi od jego początków. Do dziś transgraniczne przepływy siły roboczej mogą być źródłem wielkich zysków i formą brutalnego zarządzania klasami podporządkowanymi, stanowią kapitał polityczny dla skrajnej prawicy i pretekst dla ekspansji nowych form kontroli i dyscyplinowania. Zarazem jednak tworzą przestrzeń dla nowych postaci solidarności i walki o pracowniczą podmiotowość. Na przykładzie sytuacji w Wielkiej Brytanii Jane Hardy przygląda się przykładom samoorganizacji migranckiej siły roboczej i sojuszom zawieranym wbrew podziałom etnicznym, kulturowym i obywatelskim w imię rewindykacji praw i aspiracji politycznych, które współczesny kapitalizm tak zaciekle zwalcza.

Wykład jest częścią cyklu PRZECIW-PRACA (COUNTER-LABOUR)