You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Bogowie - spektakl / Gods - performance / Strefa WolnoSłowa

Bogowie - spektakl / Gods - performance / Strefa WolnoSłowa

theater
📅 Date: 23 June 2018, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Praga Południe dist., Teatr Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20 (show on the map)
[for English scroll down]

Zapraszamy na nowy spektakl Strefy WolnoSłowej - trzecią część teatralnej trylogii Zwierzęta-Ludzie-Bogowie!
Gramy 23 czerwca o 19.00 na Dużej Scenie Teatru Powszechnego.

Po spektaklu jam session grupy muzycznej Strefy WolnoSłowej pod batutą Raya Dickaty'ego!

Większość aspektów życia społecznego zasadza się na tym, że wierzymy w coś, czego de facto nie ma; podejmujemy decyzje wierząc, że będzie jakaś przyszłość, bardzo często zależna od nieistniejących w realnym świecie czynników (np. bierzemy kredyt wierząc, że za 20 lat nadal będziemy w stanie go spłacać). To wiara w wyobrażone odróżnia najbardziej ludzi od innych zwierząt, pomaga tworzyć narracje, które m.in. sprawiły, że człowiek mianował się bogiem względem innych istot czy ludzi.

W wielokulturowej grupie performerów – amatorów i osób związanych ze sztuką, konfrontujemy się z tematem wiary jako czynnika porządkującego nasze życie. Zastanawiamy się, jak fakt, że wierzymy w wolny rynek, powszechną sprawiedliwość, świat bez granic czy zrównoważony rozwój wpływa na nasze codzienne wybory i funkcjonowanie w świecie. Odwołujemy się do bezpośrednich doświadczeń członków grupy – uchodźców, migrantów oraz osób pochodzenia poskiego, pytamy w co wierzą, a czego się boją, na co mają wpływ w codziennym życiu, kiedy wątpią w swoją sprawczość, a kiedy czują się bogami. Zderzamy nasze wierzenia z przesądami, stereotypami, słabymi punktami tej wiary. Próbujemy prześwietlić to, co najbardziej odróżnia gatunek ludzki od innych zwierząt.

Spektakl jest trzecią częścią teatralnej trylogii Strefy WolnoSłowej Zwierzęta-Ludzie-Bogowie, efektem końcowym kilkumiesięcznych warsztatów teatralnych, tanecznych, muzycznych i wizualnych z udziałem Polaków, migrantów i uchodźców.

Występują: Emil Arkuszewski, Valentina Baudolyno, Agnieszka Bąk, Ewelina Brudnicka, Marta „Tsu tsu“ Chlebicka, Amok Choreomaniak, Łukasz Cybiński, Barbie Herman, Olga Honharuk, Vira Hres, Katarzyna Iwańska, Magda Janiszewska, Runak Kadr, Kasia Katana, Olga Klochko, Agnieszka Korniłow, Alona Kozyr, Maciej Jan Kraśniewski, Pavlo Luhovyi, Elżbieta Mazur, Diego Meza, Joanna Mueller, Marta Nowicka, Khavra Pashaeva, Mohammadreza Rezazadeh, Anna Romanenko, Basia Rostek, Reza Samadzadeh, Aliaksandra Shapialevich, Valentina Sorochan, Kumar Sudheir, Angelika Szkołuda, Misiek Szy, Kamilla Tantasheva, Farid Torabpour, Monika Trzeciak, Monika Tuniewicz, Jacek Twarowski, Aliaksandr Unukovich, Supriya Wardejn

Reżyseria: Alicja Borkowska
Tekst: Przemysław Pilarski współpraca: Tomasz Gromadka
Choreografia: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Katarzyna Stefanowicz
Trening aktorski: Dorota Papis
Muzyka: Ray Dickaty oraz uczestnicy warsztatów muzycznych Strefy WolnoSłowej
Wizualizacje: Maria Porzyc oraz uczestnicy warsztatów wizualnych Strefy WolnoSłowej

Produkcja: Magdalena Duszyńska Łysak, Weronika Chinowska
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej – Programu Kreatywna Europa w ramach projektu Beyond Theater

wstęp wolny po wcześniejszej rezerwacji miejsc:
a.borkowska@strefawolnoslowa.pl

------------

We invite you to participate in a new performance of Strefa WolnoSłowa Foundation. This time we play on the Big Stage of Teatr Powszechny - on 23th of June at 7 p.m.

After the performance the jam session of the musical workshop group leaded by Ray Dickaty is planned.

Most aspects of social life rely on our belief in things that, in fact, are not there; we make decisions believing that there will be a future, very often a future dependent on factors not existing in the real world (for example, we raise a mortgage believing that in 20 years we will be able to keep paying the interest back). It is the belief in the Imaginary that distinctively separates humans from other animals and helps create narrations which, among other things, cause the human to declare himself “god” in relation to other beings or people.

In a multi-cultural group of amateur performers and people involved in art, we confront the topic of faith as a factor organising our lives. We reflect on how our belief in the free market, universal justice, a world without borders and sustainable development impacts our daily choices and our functioning in the world. We draw from the group's members’ direct experiences – refugees, migrants and people of the Polish origin, we ask what they believe in, what are afraid of, what they have influence on in the everyday life, when they are in doubt and when feel like gods. We confront our beliefs with superstitions, stereotypes and the holes of those beliefs. In other words, we attempt to shed light on the largest difference between the human species and other animals.

Cast: Emil Arkuszewski, Valentina Baudolyno, Agnieszka Bąk, Ewelina Brudnicka, Marta „Tsu tsu“ Chlebicka, Amok Choreomaniak, Łukasz Cybiński, Barbie Herman, Olga Honharuk, Vira Hres, Katarzyna Iwańska, Magda Janiszewska, Runak Kadr, Kasia Katana, Olga Klochko, Agnieszka Korniłow, Alona Kozyr, Maciej Jan Kraśniewski, Pavlo Luhovyi, Elżbieta Mazur, Diego Meza, Joanna Mueller, Marta Nowicka, Khavra Pashaeva, Mohammadreza Rezazadeh, Anna Romanenko, Basia Rostek, Reza Samadzadeh, Aliaksandra Shapialevich, Valentina Sorochan, Kumar Sudheir, Angelika Szkołuda, Misiek Szy, Kamilla Tantasheva, Farid Torabpour, Monika Trzeciak, Monika Tuniewicz, Jacek Twarowski, Aliaksandr Unukovich, Supriya Wardejn

Director: Alicja Borkowska
Text: Przemysław Pilarski, collaboration: Tomasz Gromadka
Choreography: Aleksandra Bożek-Muszyńska, Katarzyna Stefanowicz
Actors training: Dorota Papis
Music: Ray Dickaty and participants of the music workshops of Strefa WolnoSłowa
Video: Maria Porzyc and participants of the visual workshops of Strefa WolnoSłowa

Production managers: Magdalena Duszyńska Łysak, Weronika Chinowska
Project co-financed by the European Commission - Creative Europe Program as part of the Beyond Theater project
Pokaż mniej

Entrance is free after booking a ticket by e-mail at:
a.borkowska@strefawolnoslowa.pl