You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wernisaż wystawy: "A co jeśli... / What if... [A]+[B]<[A+B]”

Wernisaż wystawy: "A co jeśli... / What if... [A]+[B]<[A+B]”

exhibition
📅 Date: 01 March 2020, Sunday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Związek Polskich Artystów Fotografików: ZPAF, Plac Zamkowy 8 (show on the map)
[English below]

Związek Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy Marcina Górzyńskiego „A co jeśli… [A]+[B]<[A+B]”

1 marca 2020 (niedziela) g. 20:00, Stara Galeria ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warszawa
Wystawa jest czynna od 2 do 30 marca 2020, po-pi 12:00-18:00, so-ni 14:00-18:00
Kurator- Tomasz Tomaszewski

A CO JEŚLI... [A]+[B] < [A+B]
Niniejszy zbiór powstał w wyniku obserwacji i poszukiwań wspólnych cech oraz związków i zależności między fotografiami, które zrobiłem w ciągu ostatnich siedmiu lat.
Jest próbą udowodnienia, że samotność ze swojej natury jest słaba niezależnie od poziomu wewnętrznej złożoności. Tak jak pojedynczy obraz, choćby był wielowymiarowym majstersztykiem, jest często niepełną, niedokończoną wypowiedzią
w porównaniu z umiejętnie dopasowaną parą obrazów.
Przy pracy nad materiałem, który prezentuję odkryłem, że to poszukiwanie podobieństw i niepodobieństw, zbliżeń a czasami też zaprzeczeń w fotografii fascynuje mnie najbardziej.
Marcin Górzyński

Marcin Górzyński, rocznik ‘71, urodzony w Warszawie, mieszkający w Konstancinie-Jeziornej.
Członek Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF) w Okręgu Warszawskim: link
Członek Rady Fundacji Instytutu Fotograficznego Fort: link
Współpracuje z Agencją Prasową Fotonova: link
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przedsiębiorca, menadżer, ekonomista podróżnik i fotograf. Specjalizuje się w fotografii społecznej, dokumentalnej, reportażowej, podróżniczej i kreacyjnej.

-----

The Association of Polish Art Photographers (ZPAF) warmly invites you to the official opening of the Marcin Górzyński “What if… [A]+[B]<[A+B]” exhibition

1st of March 2020 (Sunday), 8:00 pm, Old Gallery - ZPAF, Plac Zamkowy 8, Warsaw
The exhibition is open March 2-30, 2020, Mon-Fri 12:00-6:00 pm, Sat-Sun 2:00-6:00 pm
Curator - Tomasz Tomaszewski

WHAT IF... [A]+[B] < [A+B]
This collection was created as a result of observation and the search for common features and relationships and dependencies between photographs that I made over the last seven years.
It is an attempt to prove that loneliness is weak by its nature, regardless of the level of internal complexity. Just as
a single image, even if it were a multidimensional masterpiece, is often an incomplete, unfinished statement
in comparison with a skilfully matched pair of images.
While working on the material which I present, I discovered that it is the search for similarities and dislikes, close-ups and sometimes negations in photography that fascinates me most.
Marcin Górzyński

Marcin Górzyński, born 1971 in Warsaw, living in Konstancin-Jeziorna.
Member of the Association of Polish Art Photographers (ZPAF): link
Member of the Council of the Fort Institute of Photography: link
Cooperates with the Fotonova Press Agency: link
Alumnus of the Warsaw School of Economics and the University of Warsaw. Entrepreneur, manager, economist, traveler and photographer. Specializes in social, documentary, reportage, travel and creative photography.