You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Zmiany społeczne i obyczajowe w latach 20. XX w. – oprowadzanie // After the Great War. A New Europe 1918–1923 -Exhibition tour

Zmiany społeczne i obyczajowe w latach 20. XX w. – oprowadzanie // After the Great War. A New Europe 1918–1923 -Exhibition tour

exhibition
📅 Date: 11 September 2020, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Plac marsz. Józefa Piłsudskiego (show on the map)
[English follows]

Zapraszamy na oprowadzania tematyczne towarzyszące wystawie plenerowej "Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923"
plac marsz. J. Piłsudskiego, Warszawa

NIE TYLKO NOWE PAŃSTWA!
ZMIANY SPOŁECZNE I OBYCZAJOWE W LATACH 20. XX W.
Oprowadzanie: dr hab. Ewelina Szpak

Z jednej strony trauma Wielkiej Wojny i przetaczających się przez Nową Europę konfliktów zbrojnych, z drugiej zaś entuzjazm społeczeństw nowych państw budujących na gruzach starego świata swe nowe ojczyzny – te sprzeczne emocje wyznaczyły pełen skrajności klimat społeczny lat 20. XX w. Tętniące w rytmie jazzu nocne życie miast, szalone rewie i kabarety, wyścigi samochodowe, modernistyczna architektura, a także równie metaforyczne, co dosłowne zrzucenie przez kobiety sztywnych gorsetów i skorzystanie z nowo pozyskanych praw wyborczych to niejedyne symbole zmian dokonujących się po pierwszej wojnie światowej. Zapraszamy na wieczorny spacer po wystawie, podczas którego opowiemy, jak Wielka Wojna zmieniła życie Europejczyków lat 20.

Wstęp wolny.
Język oprowadzania: polski
Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 w każdym spacerze może wziąć udział maksymalnie 10 osób.
Obowiązują zapisy na adres: office@enrs.eu
Pełny program i regulamin oprowadzań dostępny na stronie: link

--------

We invite you to the guided tours accompanying the exhibition "After the Great War. A New Europe 1918–1923"
Marshal Józef Piłsudski Square, Warsaw

NOT JUST NEW STATES!
SOCIAL AND SOCIETAL CHANGES IN THE 1920s
Exhibition tour by Dr. Ewelina Szpak

The trauma of the Great War and armed conflicts raging through New Europe on the one hand, and the enthusiasm of societies of the new countries building their statehood on the rubble left by the old world: such contradictory emotions marked the social climate of the 1920s which was filled with extremes. Urban nightlife pulsating to the rhythm of jazz, heady revues and cabarets, car races, modernist architecture, as well as the equally metaphorical and literal shedding of rigid corsets by women and their exercise of the newly acquired electoral rights are not the only symbols of the changes taking place after the First World War. We invite you to take part in an evening tour of the exhibition during which we shall discover how the Great War changed the lives of Europeans living in the 1920s.

Entrance free
Language: Polish
Due to the COVID-10 situation in every tour can take part up to 10 people.
Register here: office@enrs.eu
Full program and rules available on our website: link