You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Malewicz Asylum: Warsaw 1927 / Banquet and The End...

Malewicz Asylum: Warsaw 1927 / Banquet and The End...

walk
meeting
other
📅 Date: 29 March 2022, Tuesday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Pomnik i Fontanna Złotej Kaczki, Tamka (show on the map)
[English version below]

Malewicz Asylum: Warszawa 1927 / Bankiet i koniec...
Otwarte mini spotkanie dookoła Wizyty Kazimierza Malewicza w Warszawie w 1927 r.
auto-artycypacja: Okrążając kwadrat
dialog antyspektakularny w przestrzeni i czasie
ArchiPsyChoReoGeoGraphy
OffFluxus Score autoaktywności:
Klucze / Słowa / Puzzle / Wzory
Legenda o Złotej Kaczce
Polonia
Praesens / Blok / a.r.
PoCoTo ?
Świat Nieobiektywny / Świat Bezprzedmiotowy
4’33"
F 451
Peiper Kobro Sontag
Lombardi Mendieta Bourdieu
Cage Dufourmantelle Albers
Eames Rothko Schlemmer
Żarnower Nicz Gropius
Kwadratura koła
Okresowy Układzik Warszawki
Bankiet i koniec...
1927

-----

Malewicz Asylum: Warsaw 1927 / Banquet and The End...
An open mini meeting around Kazimierz Malewicz Warsaw visit in 1927.
auto-articipation: Circling the Square
anti-spectacle meditation in space and time
ArchiPsyChoReoGeoGraphy
OffFluxus Score for auto-activity:
Keys / Words / Puzzles / DeSigns
ReSearch Situation DisContinuum
The Legend of The Golden Duck
Polonia
Praesens / Blok / a.r.
PoCoTo ?
The Non-Objective World
4’33"
F 451
Legenda o ZłoTej Kaczce
Peiper Kobro Sontag
Lombardi Mendieta Bourdieu
Dufourmantelle Albers Cage
Eames Rothko Schlemmer
Żarnower Nicz Gropius
Squaring the Circle
Okresowy Układzik Warszawki
Banquet and The End...
1927