You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Koncert Lady Aarp // Lady Aarp concert

Koncert Lady Aarp // Lady Aarp concert

concert
📅 Date: 11 June 2022, Saturday

⌚ Start time: 19:30

📌 Place: Warsaw - Ursynów dist., Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”, ulica Indiry Gandhi 9 (show on the map)
[English version below]

Duet Lady Aarp (Kasia Kolbowska i Sebastian Witkowski) to niezwykłe połączenie harfy celtyckiej i elektroniki. Harmonia i dysharmonia. Dubowy puls, oddech, zgiełk i hałas. Oniryczne, odrealnione dźwięki harfy celtyckiej i syntetyczne brzmienia uruchamiające marzenia. Dream music. Wydobycie z delikatnego instrumentu chaosu i spokoju, użycie nie tylko strun ale i pudła rezonansowego. Odejście w abstrakcję, industrialny zgiełk, i powrót w łagodną, falującą mgłę. Kakofonia dźwięków, którym przewodzi przejrzysta melodia harfy.
Wstęp na koncert bezpłatny.

------

Lady Aarp duo (Kasia Kolbowska and Sebastian Witkowski) is an unusual combination of Celtic harp and electronics. Harmony and disharmony. Dub pulse, breath, hustle and noise. Oneiric, unreal sounds of celtic harp and synthetic sounds activating dreams. Dream music. Extraction from a delicate instrument of chaos and peace, using not only the strings but also the resonance box. Departure into abstraction, industrial noise, and return into a gentle, wavy fog. A cacophony of sounds, led by a clear melody of the harp.
Admission free.