Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

IV Konkurs Poetycki im. Adama Asnyka

IV Konkurs Poetycki im. Adama Asnyka

reklama
Regulamin Konkursu

1. Konkurs adresowany jest do autorów mieszkających na terenie gminy Łomianki. Tematyka nadsyłanych prac jest dowolna, jednak szczególnie mile widziane będą utwory inspirowane twórczością patrona Adama Asnyka, a także wiersze nawiązujące do miłości Ojczyzny, zwłaszcza naszej Małej Ojczyzny - Łomianek.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech utworów poetyckich w trzech egzemplarzach maszynopisu, lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem (pseudonimem).

3. Organizatorzy nie ograniczają ilości zestawów nadesłanych przez jednego autora.

4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę podpisaną tak samo jak teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon, adres e-mail oraz podpisane oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów konkursu.

5. Prace należy nadsyłać do dnia 6 czerwca 2016 roku na adres: Centrum Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki z dopiskiem "IV Konkurs Poetycki im. Adama Asnyka", lub przekazać do recepcji Centrum Kultury. Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.

6. Nadesłanych prac Organizatorzy nie zwracają.

7. Uczestnicy Konkursu będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
I kategoria - klasy I-III szkoły podstawowej
II kategoria - klasy IV-VI szkoły podstawowej
III kategoria - wszystkie klasy gimnazjum
IV kategoria - wszystkie klasy liceum
V kategoria - dorośli

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 18 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury w Łomiankach (ul. Wiejska 12 a, Łomianki). O dokładnym terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.

9. Organizatorzy zapewniają nagrody w postaci atrakcyjnych nagród rzeczowych.

10. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.

11. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

12. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.

13. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Żelechowska, tel. 22 751-35-02

Organizator:
Centrum Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki
tel. 22 751 35 02
NIP 118-12-62-068
ck@kultura.lomianki.pl
www.kultura.lomianki.pl
facebook.com/artlomianki
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama