Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL na Mazowszu

Bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL na Mazowszu

reklama
   udostępnij tweetnij wykop
SEKA S.A. zaprasza osoby z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Mazowiecki start w przyszłość-podniesienie kompetencji TIK w regionie” współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach którego odbędzie się bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL).

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA
w Mińsku Mazowieckim 21.01.- 12.03.2017,
w Halinowie 25.02.- 02.04.2017,
w Warszawie 18.02.- 29.04.2017.

Szkolenia realizowane głównie w systemie weekendowym.

W kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
• w wieku powyżej 25 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji komputerowych,
• uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
• posiadające wykształcenie co najwyżej średnie,
• nieuczestniczące w latach 2013-2015 w bezpłatnych szkoleniach komputerowych współfinansowanych z UE, w ramach programu POKL,
• nie są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).
• barierą jest sfinansowanie powyższych szkoleń ze środków własnych.

W ramach kursów każdy z uczestników będzie miał zapewnione:
• materiały szkoleniowe;
• wyżywienie ( obiad + przerwy kawowe) w trakcie trwania kursu;
• certyfikowany egzamin ECDL Profile.

Więcej informacji i zapisy: Tel: 22 517-88-05, e- mail: [email protected]

Korzyści ze szkolenia ECDL Profile – 80 godzin (4 moduły) + egzamin lub ECDL Profile – 104 godziny (5 modułów) + egzamin:
1.Koniec z ciągłym, krępującym proszeniem o pomoc bliskich, znajomych lub firmowego informatyka.
2.Umiejętności samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows.
3.Znajomość podstawowych programów biurowych MS Word, MS Excel.
4.Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet (min.wyszukiwarka Google, Microsoft bing, email, skype, korzystania z e-administracji, Facebook, Tweeter, Linkedin, Dropbox, Evernote)
5.Zwiększenia bezpieczeństwa i umiejętności radzenia sobie z prostymi problemami informatycznymi(min.programy antywirusowe chroniące prywatność CCleaner, Adblock)
6.Przewaga na rynku pracy-mocny punkt w CV w postaci certyfikatu ECDL Profile.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
1. Potwierdzenie posiadanych kompetencji.
2. Wzrost pozycji na rynku pracy.
3. Większa pewność utrzymania zatrudnienia.
4. Wzrost mobilności.
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę