Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama
reklama

Bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL na Mazowszu

Bezpłatne szkolenia komputerowe ECDL na Mazowszu

reklama
   udostępnij tweetnij wykop
SEKA S.A. zaprasza osoby z województwa mazowieckiego do udziału w projekcie „Mazowiecki start w przyszłość-podniesienie kompetencji TIK w regionie” współfinansowanym przez Unię Europejską, w ramach którego odbędzie się bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Profile oraz egzamin umożliwiający zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych(ECDL).

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych potrzebnych w życiu zawodowym i osobistym oraz na uzyskaniu międzynarodowego certyfikatu ECDL Profile.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIE w Warszawie: 30.09.2017 – 09.12.2017

Szkolenia realizowane głównie w systemie weekendowym.

W kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
• w wieku powyżej 25 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji komputerowych,
• uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
• posiadające wykształcenie co najwyżej średnie,
• nieuczestniczące w latach 2013-2015 w bezpłatnych szkoleniach komputerowych współfinansowanych z UE, w ramach programu POKL,
• nie są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).
• barierą jest sfinansowanie powyższych szkoleń ze środków własnych.

W ramach kursów każdy z uczestników będzie miał zapewnione:
• materiały szkoleniowe;
• wyżywienie (obiad + przerwy kawowe) w trakcie trwania kursu;
• certyfikowany egzamin ECDL Profile.

Więcej informacji i zapisy: www.efs.seka.pl, tel: 22 517-88-05
reklama

Sprawdź też inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Postaw nam kawę