Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty” - BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SŁUŻB WARSZAWSKICH

Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty” - BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA SŁUŻB WARSZAWSKICH

reklama
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozpoczyna realizację projektu pn. Zwiększenie efektywności procedury „Niebieskie Karty”. Projekt ten obejmuje BEZPŁATNE seminaria praktyczne i szkolenia prawne dla przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Warszawy. Do udziału w seminariach zaproszone są osoby, które uczestniczą lub mogą uczestniczyć (z racji wykonywanych obowiązków zawodowych) w realizacji procedury „Niebieskie Karty”. Zaproszeni są przedstawiciele:
🔸ochrony zdrowia,
🔸oświaty,
🔸pomocy społecznej,
🔸policji,
🔸członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

❗️ Rozpoczął się nabór uczestników na najbliższe zajęcia:
✅ Procedura „Niebieskie Karty” – cele, zadania służb i przebieg procedury, przesłanki zakończenia – 22.08.2019
✅Specyfika pracy z osobą doznającą przemocy w procedurze „Niebieskie Karty” (z uwzględnieniem trudności w nawiązaniu kontaktu) – 16.09.2019
✅Karne aspekty przemocy w rodzinie – 30.09.2019

Zgłoszenia należy dokonać przesyłając wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: seminariank@niebieskalinia.org
Na powyższy adres również prosimy kierować pytania dotyczące seminariów.

Szczegóły na stronie Stowarzyszenia.
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama