Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Studia EMBA, MBA i IMBA - Czym Są i Czy Warto?

Studia EMBA, MBA i IMBA - Czym Są i Czy Warto?

reklama

Absolwentów uczelni wyższych przybywa z roku na rok, nie zawsze w ilościach wynikających z potrzeb rynku pracy. Pojawia się więc problem z ich przebiciem się wśród konkurencji. Z tego względu wielu studentów opracowuje swoją ścieżkę zawodową już w trakcie nauki na studiach licencjackich lub magisterskich. Wybierają praktyki w prestiżowych firmach, pracują jako wolontariusze. To daje im później większe szanse na znalezienie ciekawej pracy. Niektórzy stawiają na karierę naukową i decydują się na studia doktoranckie. Niektórzy studenci, zwłaszcza kierunków ekonomicznych planują długodystansowo i swoją karierę wiążą z ukończeniem prestiżowych studiów podyplomowych MBA. Ich ukończenie wiąże się najczęściej z awansem zawodowym i wysokimi zarobkami.

Czym są studia MBA

MBA to skrót od angielskiego określenia Master of Business Administration, czyli menedżerów biznesu. Pierwsze studia MBA powstały w Stanach zjednoczonych na początku XX w., ale prawdziwy ich rozwój rozpoczął się dopiero w drugiej połowie tego wieku. Celem tych studiów było przygotowanie dobrze wykształconej kadry technicznej do zarządzania w przedsiębiorstwach. Taka koncepcja sprawdziła się w praktyce i szybko została przejęta przez inne państwa. W Polsce studia MBA rozpowszechniły się w latach 90-tych XX w. i szybko zyskały uznanie u pracodawców, którzy absolwentom studiów MBA oferowali bardzo atrakcyjne zarobki.

Program studiów MBA nastawiony jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych oraz zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce. Zajęcia realizowane na uczelni to przede wszystkim ćwiczenia, konsultacje, laboratoria, symulacje i gry strategiczne. Ich celem jest kształtowanie umiejętności podejmowania przez menedżerów decyzji strategicznych w zależności od zmieniającego się otoczenia ekonomicznego. Studia MBA to także okazja do bezpośredniej wymiany doświadczeń między studentami.

Sprawdź więcej szczegółów: https://emba-warszawa.pl/

zajęcia z wykładowcą

Rodzaje studiów MBA

Studia Master of Business Administration to ogólne określenie studiów podyplomowych dla menedżerów. W Polsce status studiów MBA nie został uregulowany prawnie, więc ich status i prestiż przez lata uległ diametralnej zmianie. W początkowym okresie były one przeznaczone dla kadry menedżerskiej, która miała doskonalić swoje umiejętności praktyczne. Obecnie mogą być to nawet studia podyplomowe dla osób, które nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. Z tego względu powstał podział na:

  • studia MBA,
  • studia Executive MBA,
  • studia GMBA,
  • studia IMBA.

Różnią się kryteriami przyjęcia, programem, zajęciami oraz prestiżem uzyskanego dyplomu.

Studia MBA

Funkcjonują głównie jako studia podyplomowe dla młodej kadry menadżerskiej z niewielkim doświadczeniem. Niektóre uczelnie prywatne oferują je także absolwentom, którzy nie mają jeszcze żadnego doświadczenia praktycznego. W rzeczywistości są to raczej studia typu MBA. Uczelnia nie posiada własnego opracowanego programu, kopiuje wzory od uczelni zagranicznych, z którymi współpracuje. Nie jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które rzeczywiście chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Tego typu studia mogą odbywać się w trybie dziennym (ok. 8 godz. dziennie) lub zaocznym, zajęcia odbywają się tylko w weekendy. Te drugie przeznaczone są dla młodej kadry kierowniczej, która chce podnosić swoje kwalifikacje.

Studia EMBA

Executive MBA to studia przeznaczone wyłącznie dla kadry zarządzającej z doświadczeniem minimum 6 lat na stanowisku kierowniczym. To podstawowe kryterium, ale nie jedyne, by rozpocząć studia MBA Warszawa. Wiele business school działających przy prestiżowych uczelniach w Krakowie, Warszawie lub Poznaniu wymaga zdania testu GMAT, który bada zdolności i predyspozycje menadżerskie. Nie każdy, kto chce zostać menadżerem posiada odpowiednie cechy, np. nie potrafi podejmować decyzji pod presją czasu, nie ma zdolności analitycznych. Test GMAT jest wymagany w ubieganiu się o studia Executive MBA prowadzonych w oparciu o standardy amerykańskie.

Business school, które wybrały standard brytyjski i współpracują z uczelniami brytyjskimi w procesie rekrutacji wymagają napisania eseju na wybrany temat, który oceniany jest przez komisję rekrutacyjną.

Ukończenie studiów EMBA otwiera drogę do dalszej kariery zawodowej. Absolwenci studiów EMBA mogą liczyć na intratne posady w spółkach Skarbu Państwa, radach nadzorczych lub zarządach spółek. Dyplom ukończenia business school może być wystawiony w języku polskim lub angielskim.

Studia GMBA

To Global Master of Business Administration, czyli studia organizowane wspólnie przez kilka uczelni o zasięgu międzynarodowym. To studia przeznaczone dla kadry wyższego szczebla pracującej w korporacjach międzynarodowych. Wymagają biegłej znajomości języka angielskiego i tymczasowej rezygnacji z pracy, ponieważ wiążą się z kilkutygodniowymi wyjazdami zagranicznymi. Studenci mają możliwość poznania działań biznesowych w różnych realiach i różnych kulturach.

Studia IMBA

International Master of Business Administration to lżejsza odmiana GMBA. Zajęcia odbywają się w macierzystej uczelni, prowadzone są przez wykładowców z uczelni zagranicznych, natomiast wyjazdy są tylko weekendowe. Pozwala to na pogodzenie studiów z bieżącą pracą, chociaż wymaga dużego zaangażowania.

Jak wybrać studia MBA

Ze względu na różnorodność programów MBA nie jest to łatwe. Studia MBA cena jest wysoka i w zależności od stopnia i uczelni wynosi ok. 20 tys. zł za dwa lata. To bardzo dużo, ale dyplom ukończenia studiów EMBA na prestiżowej uczelni szybko przełoży się na awans zawodowy i wzrost zarobków. Z tego względu wybór Executive MBA musi być dokonany w sposób bardzo przemyślany.

Przede wszystkim należy unikać studiów, które oferują uniwersalny program dla wszystkich menedżerów. Nikt nie jest uniwersalny, więc lepiej wybrać program dedykowany dla menedżerów od księgowości, zarządzania, psychologii biznesu, zarządzania zmianą lub marketingu. Tego typu program pozwoli na rzeczywiste podniesienie kwalifikacji i wykorzystanie ich w praktyce zawodowej.

Menedżerowie, którzy planują pracować w zarządach polskich spółek powinni wybierać studia executive business w języku polskim. Choć język angielski uznawany jest za język biznesu na całym świecie, to dla menedżerów pracujących w firmach polskich lepszym wyborem będzie dyplom ukończenia studiów w języku polskim.

Przed dokonaniem ostatecznego wyboru studiów MBA warto sprawdzić ranking poszczególnych programów i wybrać ten, który jest najbardziej zbliżony do potrzeb i obranej ścieżki zawodowej.

Studia MBA nie są kierowane tylko do osób, które ukończyły zarządzanie lub inne kierunki ekonomiczne. Z powodzeniem mogą ukończyć je osoby, które ukończyły studia humanistyczne lub artystyczne i chcą zarządzać placówkami kultury, oświaty lub prowadzić własną działalność.

Jak uzyskać dofinansowanie do studiów MBA?

Studia Executive MBA nie są tanie, zwłaszcza na prestiżowych uczelniach w Krakowie lub Warszawie. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty dojazdów i noclegów. Nawet dla dobrze zarabiającego menedżera średniego stopnia może okazać się to barierą trudną do pokonania. Większość pracodawców docenia korzyści wynikające z ukończenia studiów Executive MBA przez swoich pracowników, dlatego partycypuje w kosztach. Może być to pokrycie ich kosztów w całości lub w określonej części. Studenci mogą także liczyć na promocje oferowane przez uczelnie.

Dobrze wybrane studia MBA stanowią niewątpliwie przepustkę do dalszej kariery zawodowej i znacznie wyższych zarobków. To inwestycja w siebie, która zawsze się zwraca.

reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama