Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie online

Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie online

reklama
   udostępnij tweetnij wykop
Stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest aktualnie zawieszona, ale nadal można skorzystać z pomocy na odległość.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.
Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, należy zwrócić się o poradę pod jeden z podanych adresów mailowych wskazując preferowaną formę kontaktu (telefon, mail) lub w przypadku braku dostępu do Internetu zadzwonić pod numer 19115.

Harmonogram udzielania telefonicznych lub mailowych porad prawnych lub obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z adresami e-mail znajdziesz tutaj (format docx).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje wsparcie w zakresie:
prawa pracy,
prawa cywilnego,
prawa karnego,
prawa administracyjnego,
ubezpieczenia społecznego
prawa rodzinnego i opiekuńczego,
prawa celnego, dewizowego i handlowego,
prowadzonej działalności gospodarczej (przysługuje osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku),
prawa podatkowego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje wsparcie dotyczące:
porad dla osób zadłużonych,
porad z zakresu spraw mieszkaniowych,
porad z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja dotyczy:
poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
przeprowadzenia mediacji,
udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatną mediacją nie są objęte sprawy, w których:
sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

źródło: Urząd m.st. Warszawy
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę