Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Warszawo, poznajmy się! - zajęcia dla uczniów klas 3 i 4 warszawskich szkół podstawowych

Warszawo, poznajmy się! - zajęcia dla uczniów klas 3 i 4 warszawskich szkół podstawowych

reklama
Poznanie historii przyczynia się do rozwoju talentów humanistycznych uczniów, ale również otwiera ich na takie dziedziny jak m.in. nauki polityczne, architektura, moda, sztuka, teatr.

„Warszawo, poznajmy się!”, to trzyetapowy projekt mający na celu rozwijanie kompetencji naukowych oraz promocję nauk humanistycznych, w tym szczególnie historii. Projekt jest kierowany do uczniów klas 3 i 4 warszawskich szkół podstawowych.

„Warszawo, poznajmy się!” jest projektem bezpłatnym. Jego cele to:
• rozwój zainteresowań uczniów historią;
• zwrócenie uwagi na zagadnienia, fakty i postacie pomijane w głównym nurcie nauczania szkolnego;
• ukształtowanie u dzieci postawy poszukiwania i odkrywania;
• dostarczenie wartościowego materiału do kształtowania wyobraźni i pożądanych społecznie postaw;
• ćwiczenie umiejętności pracy metodą projektów, rozwój umiejętności pracy w grupie;
• poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, dostarczenie nauczycielom nowoczesnych form pracy z uczniami, wzmocnienie kompetencji i roli nauczyciela;

Każda klasa zgłoszona przez szkołę do projektu, przechodzi przez trzy ścieżki edukacyjne: odkrywam – tworzę – wiem.

1. ODKRYWAM
Ścieżka „odkrywam” ma na celu rozbudzenie zainteresowań uczniów badaniami naukowymi, odkrywaniem przeszłości, szukaniem odpowiedz na pytanie: skąd jestem; dlaczego w moim otoczeniu jest tak, jak jest? Ścieżka ta ma przedstawić historię jako naukę o człowieku, a co za tym idzie, o nas samych, o tym jak podejmujemy decyzje, jaka jest ich waga, jaki wpływ ma przeszłość na teraźniejszość. W ramach ścieżki „odkrywam” każda klasa uczestniczy w 3 warsztatach tematycznych zorganizowanych w szkole po 45 minut każdy.

TEMATY WARSZTATÓW:
1) Zygmunt III Waza. Dlaczego polubił Warszawę
2) Jan Kazimierz i potop u bram Zamku Królewskiego
3) Jan III Sobieski. Lew Lechistanu w Wilanowie

2. TWORZĘ
Ścieżka „tworzę” rozbudza zainteresowania naukowe uczniów w sposób czynny – pod okiem nauczyciela wspieranego przez wykładowcę Fundacji, w grupach przygotowują oni własny historyczny projekt badawczy. Propozycje projektów uczniowskich (jeden projekt na klasę lub w grupach – do wyboru) oraz sugestie wykonania ich znajdują się w materiałach opracowanych dla potrzeb Projektu.

3. WIEM
Ścieżka pozwala na sprawdzenie zdobytej wiedzy i zweryfikowanie umiejętności. Tak jak historia uczy nas, iż decyzja jednego człowieka ma wpływ na życie wielu innych ludzi, nieraz całych narodów, tak ścieżka „wiem” uświadamia uczniom, jak duże znaczenie ma jednostka. W ramach ścieżki „wiem” – uczniowie klasy (każdy z osobna) przechodzą quiz online, sprawdzający zdobytą w trakcie trwania projektu wiedzę. Dzięki pracy każdego ucznia, klasa jako całość otrzyma punktację pozwalającą szkole na zdobycie tytułu „Mocarze historii 2021”.

Ilość miejsc ograniczona - do projektu zapraszamy 40 klas z warszawskich szkół podstawowych.
Projekt jest kierowany do klasy III i IV.
UWAGA! W okresie zamknięcia szkół wszystkie zajęcia udostępniane są w formie zdalnej po wcześniejszych umówieniu terminu z poszczególną klasą.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >> link

Więcej informacji:
MAIL: uniwersytet@duch.edu.pl
TEL: 692 981 439
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama