Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama
reklama

Zaprojektuj SIEBIE! 2 - aktywizacja zawodowa mieszkańców Warszawy

Zaprojektuj SIEBIE! 2 - aktywizacja zawodowa mieszkańców Warszawy

reklama
fb tt w msg wa tm em cp
Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza rusza z nowym projektem dla osób pełnoletnich, które aktualnie pozostają bez pracy i mieszkają na terenie Warszawy - całość w 100% dofinansowana z UE.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Informacje o Projekcie:

1. Projekt pn. „Zaprojektuj SIEBIE! 2” ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie i wzrost umiejętności społecznych 150 os. (83 kobiet i 67 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących woj. mazowieckie – z terenu m.st. Warszawa, w okresie od 01.11.2020 do 31.10.2022.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

3. Liderem w Projekcie jest Mazowiecka Grupa Szkoleniowo-Doradcza Kajetan Kisielewski

4. Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34.

5. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, spełniające następujące przesłanki:
- zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym;
- mające ukończony 18 rok życia;
- mieszkające na terenie m. st. Warszawy;
- nie korzystające, w okresie przed przystąpieniem do projektu oraz w jego trakcie, ze wsparcia w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
- korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1 przesłanek, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

Preferowane osoby do objęcia wsparciem w szczególności, to:
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
- osoby z niepełnosprawnością;
- kobiety;
- osoby, których dochód w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 674,00 zł;
- osoby powyżej 50 roku życia;
- osoby zamieszkujące dzielnice: Targówek, Praga Północ oraz Bielany;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby posiadające wykształcenie na poziomie gimnazjalnym;
- osoby posiadające doświadczenie zawodowe do 1 roku;
- osoby posiadające co najmniej 3 dzieci.

6. W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:
1. Diagnozie uczestnika projektu (udział obowiązkowy):
- Indywidualne konsultacje z psychologiem – 2 godz./os.
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym – 2 godz./os.
2. Szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem:
- kurs grafiki komputerowej w Social Media
- kurs WordPress
- kurs specjalisty ds. rachunkowości
- kurs specjalisty ds. kadr i płac
- kurs magazynier – gospodarka magazynowa wraz z obsługą skanera oraz wózka widłowego
3. Warsztatach:
- Trening kompetencji społecznych i interpersonalnych – 3 dni x 6 godzin
4. Stażu zawodowym (3 m-ce), którego uczestnicy otrzymają:
- Badanie lekarza medycyny pracy
- Stypendium stażowe w wysokości 1057,60 zł netto/m-c
- Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 98,00 zł/m-c
- W trakcie trwania stażu zawodowego Lider projektu opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
5. Indywidualnych spotkaniach ze specjalistami:
- Indywidualny coaching zawodowy – śr. 3 godz./os.
- Indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 3 godz./os.
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne – śr. 4 godz./os.
- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – razem śr. 4 godz./os:
o psychoterapeuta
o dietetyk
o prawnik
o specjalista ds. edukacji finansowej

Uczestnicy mają zapewnione:
- catering i zwrot kosztów dojazdu*
- stypendium szkoleniowe (6,90 zł za godz./os.) i materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidulne – (8,80 zł/spotkanie)
* zwrot kosztów dojazdu dotyczy warsztatów, szkoleń oraz spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej, catering dotyczy warsztatów oraz szkoleń stacjonarnych

Forma:
Warsztaty, szkolenia i spotkania indywidualne w formie stacjonarnej lub „online”

KONTAKT:
Biuro projektu (czynne od pn.-pt. w godz. 9.00-16.00)
ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34
01-824 Warszawa
Tel. 533 436 438
E-mail: biuroprojektu@mgsd.pl
www.eu.mgsd.pl

Znajdź pracę zdalną z nami!✍💻💳💵
📞 530 917 012 💻 biuroprojektu@mgsd.pl
reklama

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Postaw nam kawę