Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

Konferencja PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA ŚWIECIE

reklama
📅 Data: czwartek, 20 lutego 2020

⏰ Godzina rozpoczęcia: 9:30

📌 Miejsce: Warszawa - Śródmieście, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 (pokaż na mapie)
   udostępnij tweetnij wykop
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA ŚWIECIE”

20 luty 2020 r.
Miejsce obrad: Sala numer 200 (budynek samorządu studentów UW, przy Małym Dziedzińcu UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa).
9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Otwarcie konferencji

PANEL I
10:00-10:15 mgr Monika Cepil, Uniwersytet Łódzki, „Lokalizacja i fizjonomia wiejskich szkół ewangelickich we wsiach józefińskich”
10:15-10:30 mgr Magdalena Kropiwnicka, mgr Łukasz Presnarowicz,
Uniwersytet w Białymstoku, „Aspekty prawne przemian środowiska przyrodniczego w sektorze odzieżowym”
10:30-10:45 mgr Agnieszka Targońska, Uniwersytet w Białymstoku, „Konwencja bunkrowa a „tykająca bomba” ekologiczna Frankena w Bałtyku”
10:45-11:00 Oliwia Mandrela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, „Pomiędzy wizją apokalipsy a aktywnym działaniem”
11:00-11:15 Eliza Wiśniewska, Dominika Zuń, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, „Reforma prawa Unii Europejskiej w zakresie rybołówstwie morskiego”
11:15-11:30 mgr Filip Wyszyński, Uniwersytet Warszawski, „Strategie rozwoju szwedzkich holdingów i koncernów wobec przemian środowiska przyrodniczego”
11:30-11:45 Malwina Rosłonek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Idea zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu kapitałem naturalnym. Prawne aspekty działalności Komisji Europejskiej na rzecz ochrony środowiska naturalnego”
11:45-12:00 mgr Rafał Smoleń, Uniwersytet Warszawski, „Zasada ochrony środowiska naturalnego w świetle Konstytucji RP z 1997 roku”
12:00-12:15 Łukasz Sobol, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, „ Panele fotowoltaiczne jako element rozwoju agroenergetyki”
12:15-12:30 Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, „Problematyka sankcji karnych za przestępstwa przeciwko środowisku na poziomie ustawodawstwa Unii Europejskiej w ujęciu komparatystycznym”
12:30-12:45 Weronika Siłuszyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Bezpieczeństwo Arktyki - jak ocieplenie klimatu wpływa na rywalizację mocarstw w tej strefie?”
12:45-13:00 Weronika Siłuszyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Zagrożenia związane ze zmianami klimatu-problemy z dostępem do wody”
13:00-13:15 Przerwa

PANEL II
13:15-13:30 Sandra Palar, Uniwersytet Rzeszowski, „Społeczne obrazy przyrody z perspektywy socjologicznej”
13:30-13:45 mgr Marlena Stradomska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Man in the environment - and threat to health and life - suicidological approach”
13:45-14:00 Aleksandra Bartnicka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Regulacje prawne ograniczające i wyłączające dostęp turystów jako sposób ochrony środowiska”
14:00-14:15 Ewelina Wawer, Natalia Walczak, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, „Prawo ochrony przyrody, jako odpowiedź na negatywne przemiany środowiska przyrodniczego na świecie”
14:15-14:30 mgr Justyna Adamczyk, Uniwersytet w Białymstoku, „Konflikty ekologiczne na świecie. Wybrane zagadnienia”
14:30-14:45 mgr Grzegorz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Wpływ stopy bezrobocia na bezpieczeństwo ekologiczne mieszkańców wybranych regionów w Polsce”
14:45-15:00 Piotr Romaniuk, Uniwersytet Warszawski, “Zmiany w prawie łowieckim, a ochrona przyrody”
15:00-15:15 Bartłomiej Korolczuk, Uniwersytet w Białymstoku, „Otwarcie Oceanu Arktycznego dla żeglugi morskiej, a problem Przejścia Północno-Zachodniego”
15:15-15:30 Cezary Pachnik, Uniwersytet w Białymstoku, „Przemiany środowiska przyrodniczego a prawo narodów do samostanowienia ekonomicznego”
15:30-15:45 mgr Konrad Suchojad, Uniwersytet Warszawski, „Rola stymulantów podatkowych w kształtowaniu krajowego miksu
energetycznego na przykładzie regulacji skierowanych do sektora energetyki wiatrowej”
15:45-16:00 Sebastian Krasuski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, „Rolnictwo wobec przemian jakie zachodzą w środowisku”
16:00-16:15 mgr inż. Elżbieta Dąbrowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, „Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikające z rozprzestrzeniania się chorób roślin”
16:15-16:30 Krystian Niebrzydowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Gospodarowanie zasobami środowiska w aspekcie prawnym”
16:30-16:45 Tomasz Słapczyński, „Problem smogu a ustawa prawo ochrony środowiska”
16:45-17:00 Bartłomiej Myszór, Uniwersytet Warszawski, „Międzynarodowa polityka ochrony środowiska”
17:00-17:15 Jakub Kocjan, „Uchwały parlamentów narodowych i ponadnarodowych przyjmowanych w związku z kryzysem klimatycznym”
17:15-17:30 Monika Ćwikła, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, „Cywilnoprawna ochrona środowiska w systemie polskim”
17:30-17:45 Monika Ćwikła, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, „Prawne instrumenty kształtowania obszarów Natura 2000 w Polsce”
17:45-18:00 Karolina Koza, „Zarys problemu relacji człowiek-zwierzę ze szczególnym uwzględnieniem wpływu poglądów René Descartes’a na omawianą tematykę. Zwierzę-maszyna”
18:00-18:15 mgr Ewelina Mogielnicka, „Aspekty prawno-kryminologiczne nielegalnego handlu egzotycznymi zwierzętami”
18:15-18:30 Rafał Stachyra, Uniwersytet Warszawski, „Przemiany środowiska przyrodniczego w Beskidzie Niskim”
18:30-18:45 Daniel Dylewski, Uniwersytet Warszawski, „Przemiany i zagrożenia dla środowiska przyrodniczego związane ze zjawiskiem suburbanizacji- analiza na przykładzie Białołęki i Jabłonny”
18:45-19:00 Przerwa

PANEL III (Sala nr 100)
13:15-13:30 Wioleta Stabrowska, „Prawa człowieka a ochrona środowiska w ujęciu Europejskiego Komitetu Praw Socjalnych” (wystąpienie zdalne)
13:30-13:45 Wioleta Stabrowska, „Prawo do czystego środowiska a implementacja dyrektywy 2008/98/WE w Polsce i we Włoszech” (wystąpienie zdalne)
13:45-14:00 Sandra Omieczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Handel nielegalnymi odpadami jako zagrożenie dla środowiska naturalnego” (wystąpienie zdalne)
14:00-14:15 Sandra Omieczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,„Przestępczość zorganizowana, a zagrożone gatunki dzikiej fajny i flory” (wystąpienie zdalne)
14:15-14:30 mgr Kamil Roman, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, „Ocena jakości i zadowolenie pasażerów z usług transportu publicznego w Radomiu” (wystąpienie zdalne)
14:30-14:45 Artur Tyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Podstawy prawne ucieczki emisji gazów cieplarnianych poza jurysdykcje UE” (wystąpienie zdalne)
14:45-15:00 Julia Parzych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Istota przepisów karnych ustawy o ochronie przyrody a przemiany środowiska przyrodniczego w Polsce” (wystąpienie zdalne)
15:00-15:15 Julia Parzych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Funkcjonariusz Straży Parku jako podmiot uprawniony do zwalczania antropopresji” (wystąpienie zdalne)
15:15-15:30 mgr Ewelina Kurowicka-Roman, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, „Projektowanie opakowań w kontekście zrównoważonego rozwoju” (wystąpienie zdalne)
15:30-15:45 Marta Napolska, „Regulacje prawne dotyczące opłat klimatycznych”(wystąpienie zdalne)
15:45-16:00 Marta Napolska, „Analiza podstaw prawnych uzasadniających uśmiercanie zwierząt”(wystąpienie zdalne)
16:00-16:15 mgr Janusz Kawa, Uniwersytet Rzeszowski, „Sieć Natura 2000 – Kluczem do szczęścia osób starszych w XXI wieku” (wystąpienie zdalne)
16:15-16:30 Klaudia Olbryś, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Analiza implikacji europejskich standardów do polskiego prawa ochrony środowiska”(wystąpienie zdalne)
16:30-16:45 Klaudia Olbryś, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, “Cele i zasady polityki ekologicznej Unii Europejskiej” (wystąpienie zdalne)
16:45-17:00 mgr Liliia Hrytsai, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „The role of global city networks in climate change mitigation”(wystąpienie zdalne)
17:00-17:15 Olga Plewka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, “System regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska w Polsce” (wystąpienie zdalne)
17:15-17:30 mgr Katarzyna Mróz, Uczelnia Łazarskiego, „Karnoprawna ochrona środowiska”( wystąpienie zdalne)
17:30-17:45 mgr Monika Łata, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Modyfikacje genetyczne żywności i ich wpływ na bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Aspekty prawne” (wystąpienie zdalne)
17:45-18:00 mgr Magdalena Wolska, Polska Akademia Nauk, „Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rynku żywności ekologicznej w Unii
Europejskiej i na świecie”(wystąpienie zdalne)
18:00-18:15 Anna Paluszkiewicz, „Prawo do korzystania z lasów i jego ograniczenia w prawie polskim” (wystąpienie zdalne)
18:15-18:30 Natalia Pliszka, „Polityka ekologiczna Unii Europejskiej – cele i zasady” (wystąpienie zdalne)
18:30-18:45 mgr Janusz Kawa, Uniwersytet Rzeszowski, „Ekologiczne podejście w pracach twórczych osób starszych i dzieci czyli drugie życie produktów pochodzących z recyklingu w dobie XXI wieku” (wystąpienie zdalne)
18:45-19:00 mgr inż. Monika Zająkała, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, „Klęski żywiołowe- czym są i co powodują?”(wystąpienie zdalne)
19:00-19:15 Natalia Pliszka, „Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka” (wystąpienie zdalne)
19:15-19:30 Anna Paluszkiewicz, „Zapobieganie bezdomności zwierząt, jako forma realizacji zadań gminy” (wystąpienie zdalne)
19:30-19:45 Podsumowanie, zakończenie konferencji

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
waw4free zachęca do adopcji! :)
Aby korzystać ze strony, wyłącz oprogramowanie blokujące reklamy i JavaScriptZobacz instrukcję.