Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

🔔 FB IG
reklama
reklama

ESG - Nowy Raport EFRAG - Praktyka Raportowania

ESG - Nowy Raport EFRAG - Praktyka Raportowania

reklama
📅 Data: środa, 24 marca 2021

⏰ Godzina rozpoczęcia: 10:00

📌 Miejsce: 💻 online (szczegóły dotyczące transmisji w opisie poniżej)
OptiTaxi
   udostępnij tweetnij wykop
Podczas najbliższego spotkania porozmawiamy na temat nowego ogłoszenia z 8 marca przez EFRAG, rekomendacji dla Komisji Europejskiej w zakresie standardów raportowania zrównoważonego rozwoju.

Specjalnie na ten webinar zaprosiliśmy Bartosza Kwiatkowskiego z Fundacji Frank Bold, która analizuje zmiany regulacji w Europie.
*ESG to skrót od słów z języka angielskiego environmental (środowiskowy), social (społeczny) i governance (ład korporacyjny). Termin ten był stosowany w środowisku inwestorskim na określenie analizy inwestycji, przedsiębiorstw, która brała pod uwagę szereg czynników ESG. Dzisiaj termin ten znalazł swoje miejsce w unijnym planie dot. zrównoważonego finansowania i wszedł do codziennej komunikacji pomiędzy spółkami a instytucjami finansującymi. CSR i ESG to terminy pochodzące z różnych środowisk, ale u podstawy obejmują te same zagadnienia społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego.

📅 24 marca 2021 (środa)
godz. 10:00-11:10
10:00 - 10:05 Powitanie, Liliana Anam, Menedżer zarządzający CSRinfo
10:05 - 10:15 Mapa rozwoju raportowania w UE - krótkie wprowadzenie
10:15 - 10:55 Pierwsze wnioski dot. kierunków w UE - panel dyskusyjny
10:55 - 11:00 Sesja Q&A
11:00 - 11:10 Podsumowanie i zakończenie

📝 Zapisy: link

UCZESTNICY
Spotkanie dedykowane jest szczególnie osobom zajmującym się sprawozdawczością w spółkach, menedżerom zajmującym się ESG, CSR i komunikacją korporacyjną oraz relacjami inwestorskimi.
Webinar polecamy wszystkim, którym bliskie jest stworzenie długodystansowego planu na działania ESG w firmie
i zbudowanie stabilnego, zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do własnego biznesu.

PRELEGENCI:
👨🏼‍💼 BARTOSZ KWIATKOWSKI
Dyrektor Fundacji Frank Bold i wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Autor opracowań i analiz w obszarze odpowiedzialnego biznesu, m.in. raportu krajowego przygotowanego dla Komisji Europejskiej w ramach opracowania Study on due diligence requirements through the supply chain (2020), Podstawowej analizy obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020, wyd. II), oraz The state of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020). Wykładowca warsztatów dot. Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników Krajowych Punktów Kontaktowych OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor zawiadomień do KPK OECD w zakresie naruszania wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Członek zespołu analityków w ramach Alliance for Corporate Transparency oraz koordynator powiązanych z nim projektów.
👩🏻‍💼 LILIANA ANAM
Menedżer zarządzający CSRinfo
Założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dostarcza klientom CSRinfo rozwiązania w zakresie CSR/ESG/Zrównoważonego rozwoju, w tym analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, raportowania, dialogu z interesariuszami.
Jest promotorką i edukatorką w dziedzinie ESG/Sustainability. Autorka programów szkoleniowych, publikacji, pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie (obecnie trwa VII edycja studiów).
Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000, ISO20400, standardu GRI G4, standardu <IR>, członkini zespołu redakcyjnego SIN.
Członkini rządowych zespołów ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju (od 2009). Polski ekspert w międzynarodowej grupie roboczej ds. normy ISO26000, członkini Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.
🧑🏼‍💼 KATARZYNA KLUCZKA
Prawnik, Fundacja Frank Bold
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikantka radcowska i studentka prawa własności intelektualnej i nowych mediów. Z Fundacją Frank Bold związana od 2018 roku - kieruje w niej zespołem ds. raportowania niefinansowego, który w ramach inicjatywy Alliance for Corporate Transparency prowadzi badania i przygotowuje propozycje w zakresie ujawniania danych przez największe podmioty w przedmiocie zagadnień takich jak prawa człowieka, kwestie pracownicze i społeczne oraz ochrony środowiska, w tym klimatu.

📝 Zapisy: link

[ Dla pewności sprawdź, czy nic się nie zmieniło na stronie źródłowej - link poniżej. ]
reklama


Sprawdź wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama
Posłuchaj na temat wybranych wydarzeń w weekend!
Sprawdź, co dzieje się w ten weekend!
Postaw nam kawę