You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Targi Pracy - Znajdź pracę w Polsce! // JOB FAIR IN POLAND! // Ярмарки вакансій - Знайди роботу в Польші!

Targi Pracy - Znajdź pracę w Polsce! // JOB FAIR IN POLAND! // Ярмарки вакансій - Знайди роботу в Польші!

fair
📅 Date: 06 December 2022, Tuesday

⌚ Start time: 9:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79 (show on the map)
[English version below]
[Українська версія нижче]

TARGI PRACY W POLSCE! 🧑‍💼

✔️ ZAREJESTRUJ SIĘ >> link

WARSZAWA - 6 grudnia 2022 roku, 9:00-18:00
Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79,

UNHCR, IOM, Indeed, Tent i UpGlo zapraszają na Targi Pracy w Polsce, aby pomóc ci znaleźć pracę i połączyć z pracodawcami w regionie.

Podczas targów znajdziesz:
🔝 Oferty pracy najlepszych firm
💬 Rozmowy kwalifikacyjne na miejscu
📑 Wsparcie w tworzeniu CV
📈 Podnoszenie kwalifikacji
💡 Porady prawne i podatkowe dotyczące pracy w Polsce
👶 Atrakcje dla dzieci

❓ Czym są Targi Pracy?
Targi Pracy to doskonały sposób, by zgromadzić razem osoby poszukujące pracy i pracodawców, w celu szybkiego obsadzenia wielu stanowisk. Zatrudnianie to proces oparty na relacjach międzyludzkich, dlatego pracodawcy z entuzjazmem przyjmują możliwość bezpośredniego kontaktu z Wami!

❓ Dlaczego warto wziąć udział
Targi Pracy w Polsce, które odbędą się 6 grudnia br. w Warszawie i 8 grudnia br. w Krakowie, to bezpłatne wydarzenia, które będą okazją dla pracodawców i osób poszukujących pracy do spotkania twarzą w twarz.
Firmy w Polsce przyjmują zgłoszenia od wszystkich osób - w tym uchodźców.

----- ENG -----

JOB FAIR IN POLAND! 🧑💼

✔️ REGISTER AT: link

WARSAW - December 6, 2022, 9:00 am - 6:00 pm
Marriott Hotel, 65/79 Jerozolimskie Avenue,

UNHCR, IOM, Indeed, Tent and UpGlo invite you to a Job Fair in Poland to help you find a job and connect you with employers in the region.
During the fair you will find:
🔝 Job opportunities from top companies
💬 On-site interviews
📑 Support in creating your resume
📈 Upgrading your skills
💡 Legal and tax advice on working in Poland
👶 Attractions for children

❓ What is a Job Fair?
A Job Fair is a great way to bring job seekers and employers together to quickly fill multiple positions. Hiring is a relationship-based process, so employers enthusiastically welcome the opportunity to interact directly with you!

❓ Why participate
The Job Fairs in Poland, to be held on December 6 in Warsaw and December 8 in Krakow, Poland, are free events that will provide an opportunity for employers and job seekers to meet face-to-face.
Companies in Poland are accepting applications from anyone - including refugees.

----- UKR -----

Ярмарки вакансій у Польщі! 🧑‍💼

✔️ РЕЄСТРУЙТЕСЯ НА: link

ВАРШАВА — 6 грудня 2022 року 9:00-18:00
Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79,

UNHCR, IOM, Indeed, Tent та UpGlo запрошують на Виставку вакансій у Польщі, щоб допомогти вам знайти роботу та зв’язати з роботодавцями у регіоні.
Під час виставки ви зможете знайти:
🔝 Пропозиції роботи від кращих компаній
💬 Кваліфікаційні співбесіди на місці
📑 Підтримка у написанні резюме
📈 Підвищення кваліфікації
💡 Юридичні та податкові консультації стосовно роботи у
Польщі
👶 Розваги для дітей

❓ Що таке ярмарок вакансій?
Ярмарки вакансій — це чудовий спосіб об’єднати осіб, що шукають роботу й роботодавців, щоб швидко укомплектувати штат. Рекрутація — це процес із залученням людських ресурсів, і роботодавці раді цій можливості зв’язатися з вами напряму!

❓ Чому варто відвідати
Ярмарки вакансій у Польщі, що відбудуться 6 грудня у Варшаві та 8 грудня у Кракові — це безкоштовні заходи, які нададуть можливість роботодавцям і Особам, що шукають роботу спілкуватися віч-на-віч.
Компанії в Польщі приймають заявки від усіх людей, зокрема від біженців.