Korzystasz z Internet Explorera 8 (lub starszego...)! W związku z tym:
- ta strona będzie prawdopodobnie wyświetlać się nieprawidłowo,
- najwyższy czas na aktualizację lub zmianę przeglądarki! ;)

reklama
reklama

Polityka prywatności i cookies serwisu waw4free

1. Zakres Polityki prywatności i cookies
Administratorem danych jest 43MEDIA z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 11/68, 02-904 Warszawa, NIP 1132613119 (dalej „administator”, „my” lub „nas”).
Zobowiązujemy się postępować właściwie, jeśli chodzi o zbieranie, wykorzystywanie i ochronę danych osobowych. Chcemy, abyś był(a) pewna/y, że Twoje dane są z nami bezpieczne a także w pełni rozumiał(a), w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zaoferować Ci lepsze i bardziej spersonalizowane usługi. Właśnie dlatego została opracowana ta Polityka prywatności i cookies (dalej "Polityka"), która:
- określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy;
- wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
- wyjaśnia, kiedy i dlaczego udostępnimy Twoje dane osobowe innym organizacjom;
- wyjaśnia prawa i wybory, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
W związku z oferowanymi usługami, chcemy, abyś jasno wiedział, co obejmuje ta Polityka. Niniejsza Polityka dotyczy Ciebie, jeśli korzystasz z naszych usług (określonych w niniejszej Polityce jako "nasze Usługi"). Korzystanie z naszych Usług oznacza:
a) publikowanie ogłoszeń o wydarzeniach organizowanych w Warszawie i okolicach;
b) korzystanie z informacji zamieszczanych na Portalu;
Niniejsza Polityka ma również zastosowanie, jeśli skontaktujesz się z nami lub skontaktujemy się z Tobą w sprawie naszych Usług;
Nasze Serwisy lub aplikacje mobilne mogą zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty, które mają własne zasady i polityki prywatności, które wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystują Twoje dane osobowe. W takich sytuacjach prosimy o dokładne zapoznanie się z rzeczonymi warunkami i politykami prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na takiej stronie internetowej, ponieważ nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe innych podmiotów.

2. Dane osobowe które zbieramy
Ta sekcja zawiera informacje o danych osobowych, które możemy od Ciebie gromadzić podczas korzystania z naszych Usług oraz innych danych osobowych, które możemy otrzymać z innych źródeł.
Rejestrując się w naszych Usługach, możesz przekazać nam:
- Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail, imię i nazwisko;
Przeglądając nasze Serwisy lub korzystając z naszych aplikacji mobilnych, możemy zbierać:
- Informacje o sposobie przeglądania naszych Serwisów i aplikacji mobilnych oraz informacje o kliknięciu jednej z naszych reklam (w tym na stronach internetowych innych organizacji);
- Informacje o wszelkich urządzeniach używanych do uzyskania dostępu do naszych Usług (w tym marka, model i system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki i identyfikatory urządzeń mobilnych);
Kontaktując się z nami lub kiedy my kontaktujemy się z Tobą, albo biorąc udział w promocjach, konkursach możemy zbierać:
- Dane osobowe, które podajesz na swój temat, za każdym razem, kiedy kontaktujesz się z nami w sprawie naszych Usług (na przykład Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe), w tym przez e-mail lub podczas rozmowy z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych;
- Szczegółowe informacje o wiadomościach e-mail i innych wiadomościach cyfrowych, które wysyłamy do Ciebie, wraz z wszelkimi linkami, które klikniesz;

3. Inne źródła danych osobowych
Możemy również wykorzystywać dane osobowe z innych źródeł jak: specjalistyczne firmy, które dostarczają informacje, nasi partnerzy handlowi i rejestry publiczne. Tego typu dane osobowe pomagają nam m.in.:
- dokonać przeglądu i poprawić dokładność posiadanych przez nas danych;
- poprawić i zmierzyć skuteczność naszej komunikacji marketingowej, w tym reklamy online.

4. Jak i dlaczego używany danych osobowych
Używamy danych osobowych do:
- Zapewnienia dostępności naszym usługom.
- Zarządzania i usprawniania naszych codziennych operacji biznesowych Używamy plików cookies i podobnych technologii w naszych Serwisach i w aplikacjach mobilnych, aby poprawić jakość obsługi klienta. Niektóre pliki cookies są niezbędne, więc nie należy ich wyłączać, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji naszych Serwisów i aplikacji mobilnych. Możesz wyłączyć inne pliki cookies, ale może to wpłynąć na Twoje odczucia z korzystania z naszych witryn. Więcej informacji o plikach cookies i sposobach ich wyłączenia można znaleźć w sekcji Pliki cookies i podobne technologie.
- Personalizowania usług pod Twoje oczekiwania. Analizowania Twoich nawyków przeglądania naszych Serwisów, aby móc lepiej zrozumieć Cię jako naszego użytkownika i zapewnić Ci spersonalizowane oferty i usługi.
- Wysyłania odpowiednich komunikatów marketingowych (w tym pocztą elektroniczną lub w formie reklamy online), dotyczących naszych produktów i usług oraz usług naszych partnerów. W związku z tym reklama internetowa może być wyświetlana na naszych stronach internetowych oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich i innych kanałach mediów online. Możemy również mierzyć skuteczność naszych komunikatów marketingowych oraz naszych dostawców i partnerów handlowych. Chcemy być pewni, że dostarczamy komunikację marketingową, w tym reklamę online, która jest odpowiednia dla Twoich zainteresowań. Aby to osiągnąć, mierzymy Twoje reakcje na komunikację marketingową związaną z oferowanymi przez nas produktami i usługami, co oznacza, że możemy zaoferować Ci produkty i usługi, które lepiej spełniają Twoje potrzeby jako klienta. Możesz zmienić swoje wybory marketingowe, zarówno podczas rejestracji u nas, jak i w dowolnym czasie po tym. Masz również wybór, jeśli chodzi o reklamę online. W dalszej części Polityki przedstawiamy możliwe do wybrania przez Ciebie opcje dotyczące plików cookies i sposobu, w jaki możesz kontrolować swoje preferencje dotyczące behawioralnych zachowań online. W przypadku większości komunikatów marketingowych opieramy się na Twojej zgodzie, ale są sytuacje, w których leży to w naszym prawne usprawiedliwionym celu.
- Kontaktu z Tobą w sprawie naszych Usług, na przykład przez e-mail lub odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które skierowałeś do nas. Chcemy służyć Ci najlepiej jako klientowi, więc wykorzystujemy dane osobowe w celu udzielenia wyjaśnień lub pomocy w odpowiedzi na Twoją komunikację.
- Zarządzania promocjami i konkursami, w których bierzesz udział, w tym tymi, które prowadzimy z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi. Musimy przetworzyć Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zarządzać promocjami i konkursami, w których zdecydujesz się uczestniczyć.

5. Nasze prawnie usprawiedliwione cele w używaniu Twoich danych osobowych
Opisane w punkcie 4. wykorzystanie danych osobowych opiera się na naszym "prawnie usprawiedliwionym celu", są to:
- obsługa potrzeb naszych klientów, w tym dostarczania naszych produktów i usług;
- promowanie i wprowadzania na rynek naszych produktów i usług;
- zarządzanie skargami i rozwiązywania wszelkich sporów;
- zrozumienie naszych klientów, w tym ich wzorców, zachowania, a także ich upodobań i preferencji;
- ochrona i wsparcie naszej działalności, współpracowników, klientów i współwłaścicieli;
- testowanie i rozwijanie nowych produktów i usług, a także ulepszanie już istniejących;
- wymogi prawne / regulacyjne.

6. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług
W tej sekcji wyjaśniamy w jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe partnerom handlowym i dostawcom usług. Kiedy udostępniamy dane osobowe tym firmom, wymagamy od nich zachowania bezpieczeństwa i nie wolno im wykorzystywać danych osobowych do własnych celów marketingowych.
Współpracujemy ze starannie wybranymi dostawcami usług, którzy realizują określone funkcje w naszym imieniu. Należą do nich na przykład firmy, które pomagają nam w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, przetwarzaniu płatności. Udostępniamy tylko dane osobowe, które umożliwiają naszym dostawcom świadczenie tych usług. Niektórzy z dostawców usług, z którymi współpracujemy, obsługują kanały mediów online w ramach których umieszczają odpowiednie reklamy naszych produktów i usług, a także dla naszych dostawców i naszych partnerów handlowych. Na przykład możesz zobaczyć ogłoszenie o naszych produktach i usługach, gdy korzystasz z określonej witryny społecznościowej lub oglądasz telewizję internetową.

7. W jaki sposób i dlaczego udostępniamy dane osobowe innym podmiotom
Możemy udostępniać dane osobowe innym organizacjom w następujących okolicznościach:
- gdy prawo lub organ publiczny twierdzi, że musimy udostępnić dane osobowe;
- gdy musimy udostępnić dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw (w tym przekazywania danych osobowych innym osobom w celu zapobiegania oszustwom i zmniejszania ryzyka kredytowego);
- do organizacji, której sprzedajemy lub przenosimy (lub przystępujemy do negocjacji w celu sprzedaży lub przeniesienia) któregokolwiek z naszych praw lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy, którą możemy mieć z Tobą zawartą. Jeśli przeniesienie lub sprzedaż się powiedzie, podmiot otrzymujący Twoje dane osobowe może wykorzystywać twoje dane osobowe w taki sam sposób jak my;
- do wszelkich następców prawnych związanych z naszą działalnością.

8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe
Wiemy, jak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi osobowymi. Ta sekcja przedstawia wybrane z wprowadzonych przez nas środków. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak:
- ograniczenie dostępu jedynie dla pracowników, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych;
- egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia związane z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych;
- zapory sieciowe i szyfrowanie danych podczas przesyłu za pomocą protokołu Secure Sockets Layer (SSL).
Jednak mimo podjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez Internet do nas.
Dane osobowe, które od Państwa zbieramy, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG"). Mogą być również przetwarzane przez firmy działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych dostawców usług. Jeśli to zrobimy, zapewniamy poszanowanie Twoich praw prywatności zgodnie z niniejszymi Zasadami. Najczęstszym sposobem, w jaki to robimy, jest wprowadzenie konkretnego rodzaju umowy (więcej informacji nt. temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en) lub poprzez zatwierdzony program, taki jak Tarcza Prywatności: https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Jak długo przetwarzamy dane osobowe
Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż potrzebujemy, co jest uzależnione od kilku czynników:
a) (Przede wszystkim) powodu dla którego je zgromadziliśmy;
b) Jak dawno temu zostały zebrane;
c) Czy istnieje podstawa prawna / regulacyjna, abyśmy je zachowali;
d) Czy ich potrzebujemy, aby chronić Twojego lub naszego interesu.

10. Możliwość wyboru, w kwestii otrzymywania komunikatów marketingowych
Będziemy przesyłać Ci odpowiednie oferty i informacje o naszych produktach i usługach na wiele sposobów, w tym pocztą elektroniczną, ale tylko wtedy, gdy wcześniej wyraziłeś zgodę na otrzymywanie tych informacji marketingowych.
W dowolnym czasie będziesz mieć możliwość zmiany swojego wyboru preferencji marketingowych.

11. Jak wykorzystujemy pliki cookies
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne – w szczególności pliki tekstowe – są umieszczane przez nasz Serwis podczas każdej wizyty w urządzeniu końcowym Użytkownika, co pozwala naszym witrynom internetowym zapamiętać komputer Użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator. Serwer Serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryny. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych Usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Użytkownika oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwane są nasze Serwisy.
Na naszych Serwisach wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
(działanie -> charakterystyka -> typ)
- Zapewnienie wydajności -> kompatybilność (np. identyfikacja typu przeglądarki); optymalizację (np. pomiar czasu ładowania zawartości Serwisu) -> Sesyjne (w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane)
- Analiza sposobu korzystania z Serwisu -> zbieranie statystyk dotyczących m.in. ogólnej liczby wizyt odsłon oraz odwołań do Serwisu -> Stałe (usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu)
- Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu -> nie wyświetlanie powiadomień o charakterze jednorazowym po przejściu Użytkownika do kolejnej podstrony Serwisu -> Sesyjne (w chwili zamknięcia przeglądarki ciasteczka są usuwane)
- Informacje zwrotne od Użytkowników Serwisu -> nie wyświetlanie powiadomień cyklicznych przez zdefiniowany okres -> Stałe (usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu)
- Dostarczanie właściwych treści marketingowych (w szczególności reklamy online) -> dostarczanie reklam internetowych, które wg. nas i naszych partnerów są dla Ciebie najbardziej istotne na naszych Serwisach i stronach internetowych innych podmiotów -> Stałe (usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu)
- Pomiar komunikacji marketingowej (w tym reklamy online) -> mierzenie skuteczności naszych internetowych kampanii reklamowych oraz kontrolowanie liczby wyświetleń reklamy -> Stałe (usuwane po dłuższym braku odwiedzania Serwisu)
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez strony trzecie w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności. Korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie w naszych Serwisach.

12. Twój wybór w zakresie plików cookies
Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, Użytkownik może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej (w większości przypadków taka opcja znajduje się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki).
Informujemy, iż niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku nasze Serwisy mogą przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
- Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- IE: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
- Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
- Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się na takich stronach jak np. http://allaboutcookies.org

13. Prawo dostępu do danych
Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe, które przechowujemy.

14. Pozostałe prawa osób, których dane są przetwarzane
W odniesieniu do Twoich danych osobowych masz również:
14.1. Prawo do poprawienia danych
Jeśli uważasz, że posiadamy niedokładne lub brakujące informacje na Twój temat, daj nam znać, a my to poprawimy.
14.2. Prawo do sprzeciwu
Sprzeciw ogólny – rozpatrzymy sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa przeważają nad naszymi interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, wtedy na Twoją prośbę albo ograniczymy ich przetwarzanie (patrz sekcja 14.3 poniżej), albo usuniemy je (patrz sekcja 14.4 poniżej).
Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego – w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu przestaniemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego. W wyniku sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego oraz w przypadku gdy nie będziemy mieli żadnych innych podstaw prawnych do ich wykorzystania, przetwarzanie Twoich danych osobowych zostanie wstrzymane w ciągu 30 dni.
14.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Istnieje kilka sytuacji, w których można ograniczyć korzystanie z danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
- złożyłeś ogólny sprzeciw (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
- kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
- wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe bezprawnie, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli.
14.4. Prawo do usunięcia danych
Istnieje kilka sytuacji, w których możesz zlecić nam usunięcie Twoich danych osobowych, w tym (ale nie tylko):
- nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;
- z powodzeniem złożyłeś sprzeciw ogólny (wymieniony w punkcie 14.2 powyżej);
- wycofaliście Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas Państwa danych osobowych (i nie mamy żadnych innych powodów, aby z nich korzystać);
- bezprawnie przetworzyliśmy Twoje dane osobowe.
14.5. Prawo do przenoszenia danych
Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://waw4free.pl/kontakt
14.6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Chcielibyśmy móc rozwiązać wszelkie Państwa wnioski i uwagi, jednakże mają Państwo również prawo złożyć skargę bezpośrednio lokalnemu organowi nadzorczemu jeśli uważacie, że przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
14.7. Więcej informacji na temat twoich praw do ochrony danych
Strona internetowa Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) dotycząca ochrony danych zawiera więcej szczegółowych informacji na temat wspomnianych wyżej Państwa praw do ochrony danych osobowych. Jeśli chcesz bardziej szczegółowo porozmawiać z nami na temat tych praw, skorzystaj z sekcji poniżej w której informujemy "jak się z nami skontaktować".

15. Jak się z nami skontaktować
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie https://waw4free.pl/kontakt

Polityka została ostatnio zaktualizowana: 12.10.2023 r.

Inne wydarzenia / informacje / polecane miejsca w Warszawie

reklama