You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Kiermasz Mikołajkowy // Santa Claus fair

Kiermasz Mikołajkowy // Santa Claus fair

for kids
party
concert
fair
workshops
lecture
📅 Date: 10 December 2022, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Centrum Wielokulturowe w Warszawie, Jagiellońska 54 (show on the map)
[English version below]

Już 10 grudnia Centrum Wielokulturowe organizuje wielki, mikołajkowy kiermasz!⛄️🎁
Zapraszamy wszystkich naszych sąsiadów i odwiedzających na moc atrakcji!🥰
Rozkład imprezy:

❄️sala Ukraina - scena
12:00 Oficjalna inauguracja kiermaszu. - powitanie gości, artystów i rzemieślników. Przedstawienie planu imprezy. (Chcesz zgłosić swoje stoisko? napisz na: mateusz@cww.waw.pl )
12:30 Przegląd piosenki wielokulturowej. - zaproszeni artyści z różnych diaspor zaprezentują utwory tradycyjne i okołoświąteczne. (Chcesz się zgłosić? nie jest za późno, napisz na: kamila@cww.waw.pl )
13:30 Krótka prezentacja “Pierogi zlepiają nasz Świat”. - nasz prelegent opowie o historii pierogów. Dania banalnego, a jednak obecnego w wielu
kulturach na całym świecie i będącego ich ważnym, czasami wręcz nieodłącznym elementem.
13:45 Poczęstunek z tradycyjnymi pierogami i zupą. - posiłek dla wszystkich uczestników imprezy
14:00 Zaproszenie dzieci do sali zabaw oraz dorosłych do udziału w warsztatach rzemieślniczych oraz dalszej części kiermaszu.
15:00 Oficjalne zakończenie kiermaszu - podziękowanie dla rzemieślników i rzemieślniczej oraz artystów
16:00 Przewidywana godzina zakończenia wydarzenia

❄️ sala Warszawa - warsztaty rzemieślnicze i plastyczne
14:00-16:00 Zróbmy sobie prezent! - 3 stoiska warsztatowe: warsztaty z własnoręcznego wykonywania mydeł oraz świec, a także warsztaty DIY z
motywami świątecznymi

❄️sala Somalia - animacja i zabawy dla dzieci
14:00-16:00 Piniata i Zabawy w interaktywnym świecie. - program dla młodszych uczestników kiermaszu, planujemy rozbicie piniaty z cukierkami i
program zabaw z animatorem z użyciem magicznego dywanu.

Część dochodów z kiermaszu zostanie przeznaczona na pomoc dla uchodźców.

----- [eng] ------

On December 10, the Multicultural Center is organizing a huge Santa Claus fair!⛄️🎁
We invite all our neighbors and visitors for a lot of fun!🥰
Schedule of the event:

❄️sala Ukraine - stage
12:00 Official inauguration of the fair. - Welcoming guests, artists and
craftsmen. Presentation of the event plan. (Would you like to submit your booth? write to: mateusz@cww.waw.pl )
12:30 Multicultural song review. - Invited artists from various diasporas will present traditional and Christmas songs. (Want to apply? it’s not too late, write to: kamila@cww.waw.pl )
13:30 Short presentation "Pierogi glue our World". - our speaker will talk about the history of dumplings. A trivial dish, yet present in many
cultures around the world and being an important, sometimes even an integral part of them.
13:45 Refreshment with traditional dumplings and soup. - A meal for all participants of the event
14:00 Invitation for children to the playroom and for adults to participate in them craft workshops and the rest of the fair.
15:00 Official end of the fair - thanking the artisans and artists
16:00 Expected closing time of the event

❄️ room Warsaw - craft and art workshops
14:00-16:00 Let’s make a gift! - 3 workshop booths: workshops in handmade soaps and candles, as well as DIY workshops with
Christmas themes

❄️ Somalia room - animation and games for children
14:00-16:00 Piñata and Fun in the interactive world. - program for younger participants of the fair, we plan to break a piñata with candy and a fun program with an animator using a magic carpet.

Part of the proceeds from the fair will be donated to refugee aid.