You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

„Shift” | wieczór z performance, fotografią i cinedance // An evening of performance, photography and cinedance // Вечір перформансу, фотографії і кінотанцю

„Shift” | wieczór z performance, fotografią i cinedance // An evening of performance, photography and cinedance // Вечір перформансу, фотографії і кінотанцю

theater
exhibition
other
📅 Date: 11 December 2022, Sunday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13 (show on the map)
[English version below]
[Українська версія нижче]

PL
Shift
Wieczór performance, fotografii i cinedance
Data: 11.12.2022
Czas: 19:00 - 22:00
Miejsce: Pałacyk Konopackiego, Strzelecka 11/13
WSTĘP WOLNY

Chcielibyśmy "przenieść" Państwa uwagę na nasz wieczór sztuki współczesnej.
Zapraszamy do podróży z jednej sali do drugiej, z jednego języka artystycznego do drugiego. W tych ciągłych "przesunięciach" mamy nadzieję znaleźć nowe sposoby komunikacji i zrozumienia siebie nawzajem.

Spektakle taneczne:
"Mermaid effect" - Yauheniya Nikalaichuk
"Shift"- Darya Ivanova
"Body noise" - Maria Micek i Uladzimir Maliukou.
Projekty fotograficzne:
"Home" - Aleksander Kot-Zaitsau
"1:0" - Alena Stsepanova
"Shift" - Natalia Salama
Cinedances:
"N"- Sergey Pestrak, Natallia Mordan, Darya Ivanova, Mari Skakun
"Claustrophobia" - Valery Karyshau
"Inability of the state in between" - Maria Ponomareva
"Fall practice" - Dina Weryutina, Anton Gusakouski, Katerina Taran.

---------

ENG
Shift
An evening of performance, photography and cinedance.
Date: 11.12.2022
Time: 19:00 - 22:00
Place: Pałacyk Konopackiego, Strzelecka 11/13
FREE ENTRANCE

We would like to “shift” your attention to our contemporary art evening.
You are invited to travel from one room to another, from one artistic language to another. In these constant “shifts” we hope to find new ways of communicating and understanding each other.

Dance performances:
“Mermaid effect” - Yauheniya Nikalaichuk
“Shift”- Darya Ivanova
”Body noise” - Maria Micek and Uladzimir Maliukou.
Photo-projects:
“Home” - Alexander Kot-Zaitsau
“1:0” - Alena Stsepanova
“Shift” - Natalia Salama
Cinedances:
“N”- Sergey Pestrak, Natallia Mordan, Darya Ivanova, Mari Skakun
“Claustrophobia” - Valery Karyshau
“Inability of the state in between” - Maria Ponomareva
“Fall practice” - Dina Veryutina, Anton Gusakouski, Katerina Taran.

----------

UKR
Shift
Вечір перформансу, фотографії і кінотанцю.
Дата: 11.12.2022
Час: 19:00 - 22:00
Місце: Pałacyk Konopackiego, Strzelecka 11/13
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Ми хочемо "перемістити" вашу увагу на наш вечір сучасного мистецтва.
Запрошуємо переміщуватися із одного простору до другого, з однієї художньої мови до іншої. І у цих постійних "пересуваннях" ми хочемо знайти нові способи спілкування і розуміння одне одного.

Танцювальний перфоманс:
«Mermaid effect» - Євгенія Ніколайчук
«Shift» - Дар’я Іванова
«Body noise» - Марія Міцек і Володимир Малюков
Фотопроекти:
«Home» - Олександр Кот-Зайцев
«1:0» - Альона Степанова
«Shift» - Наталія Салама
Кінотанець:
«N»- Сергій Пестрак, Наталія Мордань, Дар’я Іванова, Марія Скакун
«Клаустрофобія» - Валерій Каришев
«Inability of state in between» - Марія Пономарьова
«Fall practice» - Діна Верютіна, Антон Гусаковський, Катерина Таран.