You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Sztuka generatywna - cykl warsztatów // Generative Design - workshop series

Sztuka generatywna - cykl warsztatów // Generative Design - workshop series

workshops
📅 Date: 02 February 2023, Thursday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Austriackie Forum Kultury, ul Próżna 7/9 (show on the map)
[For English scroll down]

Czym jest sztuka generatywna? Podczas cyklu warsztatów będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie, pozwalając przy tym zatrzeć się granicom między projektowaniem graficznym a kodowaniem. Uczestnicy poznają historię sztuki generatywnej, a także będą mogli spojrzeć na kod jako narzędzie projektowe, oraz na programowanie jako praktykę artystyczną.
Podczas trzech sesji poznamy podstawy programowania w TouchDesigner, przeznaczonym dla twórców programie specjalizującym się w kreatywnym kodowaniu. Dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika program świetnie nadaje się dla początkujących i pozwala na eksperymenty twórcze. Wspólnie nauczymy się tworzyć narzędzia generatywne, personalizować je i wykorzystywać w projektach.

Benedikt Pfisterer jest artystą generatywnym, który pochodzi z Górnej Austrii, ale mieszka w Wiedniu. W swoich pracach, tworzonych głównie przy pomocy algorytmów, zgłębia relacje między człowiekiem a technologią. Poprzez badania oparte na sztuce kwestionuje granice między tym, co naturalne i sztuczne, oraz to, jak algorytmy wpływają na ludzkie zachowanie. Dzięki pracy w wiedeńskim Burgtheater jako wideograf i technik medialny wykorzystuje w swoich projektach podejście teatralne i literackie.

02.02.2023 - Sesja 1: Historia sztuki generatywnej
03.02.2023, 04.02.2023 - Sesje 2 i 3: Zapoznanie z programem TouchDesigner, podstawy projektowania generatywnego

02.-03.02.2023 (czw.-pt.)
17:00-20:00
04.02.2023 (sob.)
12:00-15:00
Austriackie Forum Kultury w Warszawie
ul. Próżna 7/9, Warszawa
❗ Po angielsku
❗ Wstęp wolny, konieczna rejestracja tu: marta.kaluzna-golab@bmeia.gv.at


--- ENG ---

What is generative design? We will be exploring this question during this workshop series, allowing the boundaries between graphic design and coding to blur. Participants will learn about the history of generative art and will rediscover code as a design tool and programming as an artistic practice.
In a series of three sessions, we will learn the basics of programming in TouchDesigner, a software that specialises in creative coding and is designed for creative artists. Thanks to the graphical user interface, it is excellent for beginners and for creative experiments. Together we will learn to create generative tools, personalise them and use them for designs.

02.02.2023 - Sesion 1: History of Generative Art
03.02.2023, 04.02.2023 - Sesions 2 and 3: Introduction to TouchDesigner, the basics of generative design

Benedikt Pfisterer is a generative artist based in Vienna but originally from Upper Austria. In his works, which are mainly created with the help of algorithms, he explores the relationship between humans and technology. Through art-based research, he questions the boundaries between the natural and the artificial and how algorithms influence human behaviour. In addition, his previous work at Vienna’s Burgtheater as a videographer and media technician has led him to use a theatrical and literature-based approach to his projects.

02.-03.02.2023 (Thu.-Fr.), 17:00-20:00
04.02.2023 (Sat.), 12:00-15:00
Austrian Cultural Forum Warsaw
ul. Próżna 7/9, Warszawa
In English
Entrance free (but please register)
❗Registration: marta.kaluzna-golab@bmeia.gv.at