You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wernisaż wystawy Davide Canepa - Control is an illusion

Wernisaż wystawy Davide Canepa - Control is an illusion

exhibition
📅 Date: 18 March 2023, Saturday

⌚ Start time: 16:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., ul. Jana Karola Chodkiewicza 3 lok. u10 (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa włoskiego artysty Davide Canepa "Control is an Illusion" w Galerii Sztuki Inwestycyjnej 3u10 w Warszawie.

Kilka słów od autora:
"Kontrola to iluzja – Dokąd zmierzamy? Co osiągnęliśmy w tej tak zwanej ewolucji? Podczas gdy uciekamy przed naszym cieniem i dajemy się zahipnotyzować automatyzacji, stare mity wciąż pojawiają się w naszych snach. W społeczeństwie konformistycznym odkładamy na później najważniejsze zadanie, które nieuchronnie przechodzi na nowe pokolenia."

Wernisaż odbędzie się 18 marca 2023 o godzinie 16:00 przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 3 lok. u10 (Mokotów).

Wywiad z artystą: link

O AUTORZE

Davide Canepa to włoski współczesny symbolista. Urodził się w 1979 roku w Genui i od początku jego technika inspirowana była przemysłowym środowiskiem, w którym dorastał. Mieszkał i pracował we Włoszech, Londynie i Szkocji, zanim osiedlił się Sopocie. Oprócz regularnego wystawiania swoich obrazów w Trójmieście i Warszawie, Davide współtworzy również projekt „LIVE ART”, w ramach którego wraz z żoną Anną maluje na żywo w przestrzeni publicznej. Ma na swoim koncie liczne wystawy w Polsce, a jego prace wystawiane były także w wielu miastach Europy, m.in. w Rzymie, Londynie, Rotterdamie i Barcelonie, w 2022 roku stworzył mural w ramach Urban Art Area w Centrum Praskim Koneser w Warszawie.

Fascynują go mechanizmy, które kierują jednostkami i całą ludzkością, od najprostszych narzędzi codziennego użytku po najgłębsze i najbardziej złożone struktury naszego społeczeństwa. Studium to znajduje odzwierciedlenie w jego sztuce poprzez symbole, których język przypomina pierwotną ekspresję – niezbędną do bezpośredniego komunikowania się z widzem na głębokim poziomie świadomości. Priorytetem Davide jest ciągła nauka, ponieważ jego zdaniem rozwój jednostki jest jedyną drogą do rozwoju społeczeństwa, a zmiany na świecie powinny zaczynać się od zmian w nas samych.
Wśród jego osobistych zainteresowań znajduje się filozofia, tradycyjna literatura chińska, open source w informatyce oraz prace Carla Gustava Junga.

Prace Davide znajdują się w kolekcjach prywatnych w USA, Szwajcarii, Szwecji, Holandii, Anglii, Niemczech, Włoszech i Polsce.

EN

Davide Canepa is an Italian modern symbolist. He was born in 1979 in Genoa and from the beginning his technique was inspired by the industrial environment in which he grew up. He has lived and worked in Italy, London and Scotland, before settling down in Sopot. In addition to regularly exhibiting his paintings in Tricity and Warsaw, Davide also co-founded a project “LIVE ART” where he paints live in public spaces with his wife Anna. He has had numerous exhibitions in Poland and his works have also been exhibited in many European cities, e.g. in Rome, London, Rotterdam and Barcelona, in 2022 he created a mural during Urban Art Area in Centrum Praskie Koneser in Warsaw.

He is fascinated by the mechanisms that drive individuals and all humanity, from the simplest everyday tools to the deepest and most complex structures of our society. This study is reflected in his art through symbols, where the language is reminiscent of primal expression – essential to communicate directly with the viewer at a deep level of consciousness. Davide’s priority is continuous learning, because in his opinion, the development of the individual is the only way to develop society, and changes in the world should start with changes in ourselves.
Among his personal interests we find philosophy, traditional Chinese literature, open source in computing, and the works of Carl Gustav Jung.

Davide’s works can be find in private collections in USA, Switzerland, Sweden, Netherlands, England, Germany, Italy and Poland.