You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

St. Patricks w Elektrowni Powiśle

St. Patricks w Elektrowni Powiśle

party
other
📅 Date: 17 March 2023, Friday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Elektrownia Powiśle, Dobra 42 (show on the map)
[English version below]

Jedyny taki dzień w roku, w który nie wypada zostać w domu!
Krótko czemu St. Patrick’s celebrujemy właśnie w barach. Podobno Święty Patryk niegdyś odwiedził gospodę, gdzie zamówił drinka. Okazało się, że porcja jest wyjątkowo mała. Nastraszył gospodynię, że jeśli będzie w ten sposób oszukiwać gości, to z piwnicy wyjdzie zamieszkujący ją diabeł. Gospodyni, przerażona, zaczęa nalewać do pełna. Z tego też powodu wznosi się toast Świętemu Patrykowi szklanką whisky, a z czasem zaczęto rozszerzać menu na ulubione Irlandzkie koktajle.
W związku z tym tylko w ten dzień na Kandeli Irlandzkie menu, a na Elektryku zielone piwo. W głośnikach Irlandzka pubowa muzyka i wiele więcej!
Chodźcie do nas świętować szczęście!
Start: 20.00
Wejście: Free


--- ENG ---

The one day of the year when it doesn’t feel right to stay at home!
Briefly why St Patrick’s is celebrated in bars. It is said that St. Patrick once visited an inn where he ordered a drink. It turned out that the portion was extremely small. He taunted the innkeeper that if she continued to cheat guests in this way, the devil would come out of the cellar. The host, horrified, began to pour to full. For this reason, St Patrick’s Day was toasted with a glass of whisky, and over time the menu began to expand to include Ireland’s favourite cocktails.
Consequently, on this day only, there is an Irish menu at Kandela Bar and traditional green beer at the Elektryk beer bar. Irish pub music in the speakers and much more!
Come along to celebrate happiness!
Start: 8PM
Entry: Free