You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

malewicz circle / sell one-sell/f ? / koło malewicza / sprze / dać siebie ? / 2’27

malewicz circle / sell one-sell/f ? / koło malewicza / sprze / dać siebie ? / 2’27

workshops
📅 Date: 17 March 2023, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Komuna Warszawa, ul. E. Plater 31 (show on the map)
[English version below]

17 marca o 18:00 - warsztat przygotowujący do działań 25 marca

open call / malewicz circle / sell one-sell / f ? /koło malewicza / sprze / dać siebie ? / 2’27"
Gdy w marcu 1927 roku Kazimierz Malewicz przyjechał do Warszawy, zorganizowano mu indywidualną wystawę i bankiet.
A potem już jakoś to było…

Jak często w swoim życiu artysta, czy artystka dostaje taką szansę?
Jak często wszystko zależy od tej szansy?
Od jednego momentu.
Jednej prezentacji.
Jednego castingu.
Jak wtedy sprzedać siebie?
Jak zaprezentować to, co potrafisz najlepiej?
W określonym czasie.
Tu i teraz.
Bez względu na to, czy akurat nie boli głowa.
A jak często Tobie zdarza się taka szansa?
A co jeżeli to może być ta szansa?
By stanąć na wybiegu dla artystów.
Na 2 minuty i 27 sekund.

Zapraszamy wszystkie artystyczne osoby chcące dołączyć do naszego działania.
Wydarzenie będzie poprzedzone otwartymi warsztatami.
A potem już jakoś to będzie…

Harmonogram:
1. spotkanie warsztatowo-przygotowawcze / psychogeografia-kontekst-okolica
wg/ Kazimierza Malewicza, Witkacego, Katarzyny Kobro, Oskara Schlemmera i innych (nie) obecnych gosci
17 Marca 2023 / 18:00-19:00 / Miejsce: przed szkołą Komuna Warszawa
2. akcja prezentacja performatywno-offfluksusowa
25 Marca 2023 / 16:00-17:30 / Miejsce: Komuna Warszawa

Działanie jest fragmentem warsawbauhaus initiative:
SOS’23: from BauhausWeimar and BlackMountain to Here and Now
More info: julia.warsawbauhaus.gmail


~~~ English Version ~~~

When Kazimierz Malewicz came to Warsaw in March 1927, an individual exhibition and a banquet were organized for him.
And then it was …

How often in her his life does an artist get such a chance?
How often does everything depend on this chance?
From one moment.
one presentation.
one casting.
How to sell yourself then?
How do you present what you do best?
At a certain time.
Here and now.
Regardless of whether or not you have a headache.
How often do you get such a chance?
What if this could be that chance?
To stand on the runway for artists.
For 2 minutes and 27 seconds.

We invite all people who create to join our action.
The event will be preceded by open workshops.
And then it will be ...

Time Line Schedule:
1. workshop and preparatory meeting:
March 17, 2023 / 18:00-19:00 / Venue: in front of Komuna Warszawa school /
under / Kazimierz Malewicz, Witkacy, Katarzyna Kobro, Oskar Schlemmer and other (not) present guests /
2. performative offfluxus action presentation
March 25, 2023 / 16:00-17:30 / Venue: Komuna Warszawa school /

This action is a part of the warsawbauhaus initiative:
SOS’23: from BauhausWeimar and BlackMountain to Here and Now
More info: julia.warsawbauhaus.gmail