You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Butohpolis. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh // BUTOHPOLIS. 5th International Butoh Art Festival

Butohpolis. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh // BUTOHPOLIS. 5th International Butoh Art Festival

film show
meeting
theater
exhibition
other
📅 Start Date: 20 April 2023, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📅 End Date: 23 April 2023

📌 Place: Warsaw - Wola dist., różne lokalizacje w kilku dzielnicach :) (show on the map)

💲 During the event there is a donation for participation
[English version below]

JESTEŚMY BUTOH. BUTOH JEST WSZĘDZIE!
BUTOHPOLIS. V Międzynarodowy Festiwal Sztuki Butoh
13-23 kwietnia 2023, Warszawa
UWAGA! Różne miejsca prezentacji!

PROGRAM ⤵️

13 kwietnia (czwartek), godz. 19.00, Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9
“I WILL - Foreign Portret”, Will Lopes (Brazylia/Austria)
SZCZEGÓŁY: link

20 kwietnia (czwartek), godz. 19.00, Otwarta Kolonia/Wolskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 15
“Anamnesis. Domy obecności” Magdalena Jakubów
“Unmasking” Anna Juniewicz
“oto ciało MOJE” Anna Chudzik-Pawlik (performance art)
oraz krótkometrażowe filmy butoh:
Rafael Hernandez Ramos (Meksyk), Katarzyna Orowiecka, Anna Juniewicz

21 kwietnia (piątek), Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, godz. 19.00, ul. Bruna 9
“Medea Fiam” Elisabeth Damour (Francja)
“Wojny. Święta krew Śniących” Sylwia Hanff
“O kompozycji”: część I “Kompozytorzy” (film), część II “Wdzięk”, Thomas A. Bradley (Australia/Francja)
Rozmowę z Thomasem A. Bradleyem poprowadzi Justyna Stanisławska

22 kwietnia (sobota), Teatr Akt, GODZ. 18.00 (!), ul. Łaziebna 9
“Kuroshio” Hu Chia (Taiwan) & Katarzyna Karpowicz (muzyka, koto live)
“Tańcząc ku korzeniom”, teatr naturalny: Anna Ługowska i Katarzyna Markowska, Marek Kowalski, Bartosz Ługowski (muzyka)
“Krwawy księżyc” Agata Sokół
“LifeLocation” Joanna Sarnecka

23 kwietnia (niedziela), Teatr Akt, godz. 12.00, ul. Łaziebna 9
Warsztaty (płatne, szczegóły na stronie wydarzenia, link poniżej)
“Butoh i sztuki walki Taiwanu” Hu Chia (2,5 h)
“Ankoku butoh” Thomas A. Bradley (2,5 h)

BILETY: Festiwal organizowany jest dzięki determinacji oraz wzajemnej pomocy - bez dotacji zewnętrznych. Wesprzyjcie naszych artystów empatycznymi cegiełełkami dowolnej wielkości wrzucając je (znaczy gotówkę;)) do przygotowanych pudełek. Dziękujemy

ORGANIZATOR
Stowarzyszenie “Akademia Umiejętności Społecznych”
Teatr Limen Butoh
Zespół organizacyjny: Sylwia Hanff (dyr. Artystyczna), Marek Kowalski, Magdalena Jakubów, Agata Sokół, Justyna Stanisławska, Anna Chudzik-Pawlik, Anna Juniewicz

PARTNERZY
Teatr Akt
Centrum Teatru i Tańca Zawirowania
Austriackie Forum Kultury
Wolskie Centrum Kultury


----- ENGLISH -----

WE ARE BUTOH. BUTOH IS EVERYWHERE!
BUTOHPOLIS. 5th International Butoh Art Festival
13-23 April 2023, Warsaw
ATTENTION! Various locations!

PROGRAM ⤵️

13th April (Thursday), 7PM, Austrian Culture Forum, 7/9 Próżna Street
“I WILL - Foreign Portret”, Will Lopes (Brasil/Austria)
MORE INFO: link

20th April (Thursday), 7PM, Otwarta Kolonia - Wolskie Centrum Kultury, 15 Górczewska Street
“Anamnesis” Magdalena Jakubów
“Unmasking” Anna Juniewicz
“this is MY BODY” Anna Chudzik-Pawlik (performance art)
and butoh short films:
Rafael Hernandez Ramos (Mexico), Katarzyna Orowiecka, Anna Juniewicz

21st April (Friday), 7PM, Centrum Teatru i Tańca Zawirowania, ul. Bruna 9
“Medea Fiam” Elisabeth Damour (France)
“Wars. Holy Blood of the Dreamers” Sylwia Hanff
“On Coposition”: part I “composers” (film), part II “Grace”, Thomas A. Bradley (Australia/France)
Conversation with Thomasem A. Bradleyem led by Justyna Stanisławska

22nd April (Saturday), Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
“Kuroshio” Hu Chia (Taiwan) & Katarzyna Karpowicz (koto live)
“Dancing to the roots”, natural theatre: Anna Ługowska i Katarzyna Markowska, Marek Kowalski, Bartosz Ługowski (music)
“Bloody Moon” Agata Sokół
“LifeLocation” Joanna Sarnecka

23rd April (Sunday), Teatr Akt, ul. Łaziebna 9
Workshops (more info about prices soon on event page, link below)
“Butoh & Taiwan martial arts” Hu Chia (2,5 h)
“Ankoku butoh” Thomas A. Bradley (2,5 h)

BILETY: The Festival is organized thanks to determination and mutual help (without subsidies). Support our artists with empathic donations (cash please ;)) to the prepared boxes. Thank you

ORGANIZER
Association AUS
Limen Butoh Theatre
Butohpolis Team: Sylwia Hanff (artistci director), Marek Kowalski, Magdalena Jakubów, Agata Sokół, Justyna Stanisławska, Anna Chudzik-Pawlik, Anna Juniewicz

PARTNERS
Teatr Akt
Centrum Teatru i Tańca Zawirowania
Austriackie Forum Kultury
Wolskie Centrum Kultury