You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Premiera książki Aleksandry Młynarczyk-Gemzy "Płodozmian"

Premiera książki Aleksandry Młynarczyk-Gemzy "Płodozmian"

meeting
📅 Date: 31 March 2023, Friday

⌚ Start time: 18:00

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Nowolipki 2 (show on the map)
[English version below]

Premiera książki „Płodozmian. Teksty zebrane z lat 2005-2020” Aleksandry Młynarczyk-Gemzy, wydawnictwo Pamoja Press
Prowadzenie: Wojciech Szot

„Płodozmian. Teksty zebrane z lat 2005-2020” to zbiór autobiograficznych prozatorskich miniatur oraz utworów poetyckich Aleksandry Młynarczyk-Gemzy. Na wybór składają się notatki zebrane z osobistego archiwum autorki z lat 2005 – 2020, które opisują jej doświadczenia na różnych etapach życia: od rozpoznającej swoją podmiotowość nastolatki z małopolskiej wsi, potem licealistki z Żywca, poprzez poznającą swe ciało i pragnienia młodą kobietę, po rozterki zmagającej się z codziennymi wyzwaniami młodej studentki, a później doktorantki. „Płodozmian”, inaczej niż debiut literacki autorki „Zapiski wariatki”, nie jest jednak typową książką beletrystyczną. To bardziej esej fotograficzny, w którym poszczególne teksty przeplatają czarno-białe fotografie autorstwa Młynarczyk–Gemzy. Zaś logiką tekstu rządzi myślenie fotograficzne – ułożone chronologicznie pamiętnikarskie zapiski są pomyślane jako namierzone przez obiektyw fragmenty rzeczywistości ujęte w kadry. Z tego powodu sama autorka lubi je określać mianem „punkowych haiku”.

Język: polski/angielski
Tłumaczenie: Scotia Gilroy
Korekta części polskiej: Anna Mirkowska
projekt graficzny: Kaja Gliwa

Premiera książki „Płodozmian. Teksty zebrane z lat 2005-2020” towarzyszy wystawie „Wariatka na strychu. Szaleństwo i twórczość kobiet” w Galerii Ewa Opałka / Fundacja Razem Pamoja. Prologiem do tomu „Płodozmian” jest „2004 Dziennik szesnastolatki” opublikowany w drugim numerze magazynu „Empiria” – „Deliria”.

Aleksandra Młynarczyk-Gemza (ur. 1988) – artystka multimedialna, fotografka, performerka, pisarka. Pochodzi z ziemi żywieckiej, od 2008 mieszka i pracuje w Krakowie. Doktora sztuki (Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie), absolwentka Wydziału Malarstwa ASP im. Jana Matejki. Odbyła liczne staże w galeriach sztuki współczesnej (m.in. w Pałacu Sztuki Współczesnej Galerii Narodowej w Pradze). Po studiach związana ze środowiskiem twórczym Fundacji Razem Pamoja i Kraków Art House. W swoich intermedialnych projektach chętnie przyjmuje perspektywę arteterapeutyczną. Laureatka Nagrody Obraz Roku na II Krakowskim Salonie Sztuki 2019, stypendystka Funduszu Popierania Twórczości ZAIKS, Stypendium Twórczego Miasta Krakowa 2022.

Autorka książek: „W stronę integracji cienia. Kobiecy foto-rytuał” (Wyd. UNIVERSITAS, 2021), „Zapiski wariatki” (Wyd. Znak, 2022), „Płodozmian” (Wyd. Pamoja Press, 2023). Brała udział w licznych wystawach grupowych w kraju i za granicą. Jest także autorką kilku wystaw indywidualnych. Strona artystki: aleksandra-mlynarczyk-gemza.format.com

[ENG]

The book launch: „CROP ROTATION” by Aleksandra Młynarczyk-Gemza, Pamoja Press, 2023.
Leading: Wojciech Szot

"CROP ROTATION Collected texts: 2005–2020” is a collection of autobiographical miniature in prose and lyrical pieces by Aleksandra Młynarczyk-Gemza. It contains of short notes from the author personal archive (2005-2020). It refers to author’s experience from a different phases of her live: from the teenager acknowledging her subjectivity form a Lesser Poland village, then an adept of Żywiec high-school, through young woman recognizing her own body and desires, to challenges of a young student, then a PhD candidate in KraKow. “CROP ROTATION” differently to Młynarczyk-Gemza’s literary debut “Madwoman’s Notes” (2022) is not typical novel. It is more photographic essay, where each text is counterpointed with black and white photograph by Młynarczyk-Gemza. The logic of the text is photographical – the diary notes are arranged chronologiacally as a fragments of reality grasped with the camera focus lence. That is why author herself like to call it “punk haiku”.

Dual-language edition with translations into English by Scotia Gilroy.

Graphic design: Kaja Gliwa

The book launch accompanies the show “Madwoman in the Attic. Madness and Women’s Creativity” at Galeria Ewa Opałka / Fundacja Razem Pamoja. The prologue of the book “2004. The Diary of sixteen years old” was published in “Empiria”, No 2 “Deliria”, March 2023