You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Bezpłatne Dni Otwarte - Pilates terapeutyczny Studio // Free Open Days at Therapeutic Pilates Studio

Bezpłatne Dni Otwarte - Pilates terapeutyczny Studio // Free Open Days at Therapeutic Pilates Studio

sport
meeting
workshops
lecture
other
📅 Start Date: 14 April 2023, Friday

⌚ Start time: 10:00

📅 End Date: 15 April 2023

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Wilcza 71 (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy na bezpłatne Dni Otwarte Studia Pilatesu terapeutycznego w Centrum Warszawy.

Odwiedź nas:
- w piątek 14 kwietnia w godzinach 10.00 – 18.00
- w sobotę 15 kwietnia w godzinach 11.00 – 17.00
na ul. Wilczej 71 w lokalu nr 4 na drugim piętrze (kamienica z windą)

⌚ PIĄTEK 14 kwietnia, 10.00 - 18.00
Piątkowe aktywności dedykujemy głównie:
- firmom – zapraszamy osoby zarządzające oraz osoby z działów HR pod kątem poznania naszej oferty Wellbeing dla pracowników
- obcokrajowcom mieszkających w Warszawie
- pozostałym osobom, którym bardziej pasuje termin piątkowy niż sobotni

⌚ SOBOTA 15 kwietnia, 11.00 - 17.00
Sobotnie aktywności dedykujemy:
- wszystkim mieszkańcom Warszawy

Zapraszamy wszystkich do:
🔑 odkrycia wnętrz naszego Studia Pilates,
🔑 do poznania naszego podejścia,
🔑 porozmawiania z trenerami z naszego zespołu
🔑 zapoznania się z naszymi nowoczesnymi maszynami i całym pilatesowym sprzętem.

⌚ PROGRAM:
Piątek 14 kwietnia, 10.00 – 18.00
10.30 – Oferta Wellbeing dla firm - dla osób zarządzających oraz działów HR (pl) Alicja Rukowicz
11.00 - Oferta Wellbeing dla firm - dla osób zarządzających oraz działów HR (eng/fr) François Richerme
12.00 – Trening Pilates po angielsku * (eng) Ewa Jakubik
12.30 – Prezentacja maszyn Pilatesowych (eng) Miłosz Kaźmierczak
12.30 - Prezentacja maszyn Pilatesowych (pl ) Alicja Rukowicz
14.00 – Trening Stretchingu * (pl) Ewa Jakubik
14.30 - Trening Pilates ze sprzętem Magic Circle * (pl) Monika Adamiec
15.00 – Prezentacja Reformera i Tower czyli tzw. PółCadillaca (pl) Miłosz Kaźmierczak
* - obowiązują zapisy, szczegóły poniżej

Sobota 11.00 – 17.00
13.00 – Prezentacja ofert Studia (pl) Alicja Rukowicz
13.30 – Prezentacja maszyn Pilatesowych (pl) Miłosz Kaźmierczak
14.00 – Prezentacja ofert Studia (eng/fr) François Richerme
14.30 – Prezentacja maszyn Pilatesowych (eng) Miłosz Kaźmierczak

Poza tym przez cały czas trwania Dni Otwartych będziecie mieć okazję:
👍 Oglądać treningi pokazowe Pilatesu na maszynach typu Reformer with Tower, Ladder Barrrel, Wunda Chair i Spine Corrector
👍 Poznać różnorodne małe sprzęty pilatesowe (Magic Circle, Spine Fitter, Heavy Ball, itp.)
👍 Dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest Pilates
👍 Wziąć udział w przykładowych treningach Pilates na macie z małym sprzętem (nie zapomnijcie zatem wziąć wygodnego stroju do ćwiczeń)
👍 Skonsultować Waszą historię zdrowia i dowiedzieć się, w czym metoda Pilates może Wam pomóc
👍 Porozmawiać z naszymi trenerami, poznać ich doświadczenie i osobowości
👍 Zarejestrować się na pełną diagnostykę z analizą postawy ciała i testami z biomechaniki układu ruchu (w promocyjnej cenie do końca kwietnia)
👍 Zapisać się na treningi indywidualne do wybranych trenerów
👍 Zapisać się na zajęcia w minigrupach Pilates po polsku, Pilates po angielsku, Stretching)
👍 Przetestować na żywo przedmioty prozdrowotne : mata typu Pranamat, piłeczki do automasażu i rollery, fotel do pracy typu DragonflyChair i inne
👍 Porównać sprzęty do ćwiczeń różnych marek (taśmy, piłki, maty, ciężarki, itp.)
👍 Wykupić i otrzymać w pięknej formie Vouchery prezentowe dla bliskich osób, o których zdrowie i aktywność fizyczną chcecie zadbać jeszcze w tym roku

Wszystkie wydarzenia naszych Dni Otwartych będą BEZPŁATNE
* - UWAGA ! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na Treningi obowiązują ZAPISY >> link

Planujemy różne aktywności i spotkania w języku: polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim

Przychodząc do nas na dni Otwarte i wykorzystując tę okazję do zapisu na zajęcia będziecie mogli skorzystać z kilku promocji cenowych, m.in.:
👍 Zapis na jedne wybrane zajęcia w minigrupie – za 1 zł do jednorazowego wykorzystania do końca kwietnia
👍 Na zapis na pełną diagnostykę zrealizowaną do końca maja będzie aż 50 zł zniżki
👍 Przy wykupieniu promocyjnego pakietu zajęć indywidualnych na maszynach „Pakiet na Start Muszę o siebie zadbać” skorzystasz jeszcze z dodatkowej zniżki z okazji Dni Otwartych : - 10 % na cały pakiet czyli na 7 sesji treningowych) do wykorzystania do końca czerwca!

Zapraszamy Was serdecznie!
Alicja, François, Paulina, Magda, Monika, Masha, Miłosz i Ewa
💻 link


----- ENG -----

We would like to invite you to the free Open Days at Therapeutic Pilates Studio in the center of Warsaw.

You can visit us:
- on Friday, April the 14th, from 10.00 to 18.00
- on Saturday, April the 15th, from 11.00 to 17.00.
on 71 Wilcza Street (local no. 4) on the second floor (a historical building with an elevator)

⌚ FRIDAY
We dedicate Friday activities mainly to:
- companies (we invite managers and people from HR departments to learn about our Wellbeing offer for employees)
- foreigners living in Warsaw
- other people who prefer Friday than Saturday

⌚ SATURDAY
Saturday’s activities are dedicated to:
- to all residents of Warsaw

We invite everyone to:
🔑 discover the interiors of our Pilates Studio
🔑 familiarize yourself with our modern machines and pilates equipment,
🔑 learn about our approach,
🔑 talk to the trainers from our team
🔑 consult your needs related to health and physical activity.

⌚ Programme:
Friday, April 14: 10.00 – 18.00:
10.30 – Wellbeing offer for companies (pl) Alicja Rukowicz
11.00 - Wellbeing offer for companies (eng/fr) François Richerme
12.00 – Pilates training in English * (eng) Ewa Jakubik
12.30 – Presentation of Pilates machines (eng) Miłosz Kaźmierczak
12.30 - Presentation of Pilates machines (pl ) Alicja Rukowicz
14.00 – Stretching training * (pl) Ewa Jakubik
14.30 - Pilates training with Magic Circle equipment * (pl) Monika Adamiec
15.00 – Presentation of the Reformer and the tower, i.e. the so-called Half Cadillac (pl) Miłosz Kaźmierczak

Saturday 11.00 - 17.00:
13.00 – Presentation of the Studio’s offers (pl) Alicja Rukowicz
13.30 – Presentation of Pilates machines (pl) Miłosz Kaźmierczak
14.00 – Presentation of Studio offers (eng/fr) François Richerme
14.30 – Presentation of Pilates machines (eng) Miłosz Kaźmierczak

In addition, during the Open Days, you will have the opportunity to:
👍 Watch Pilates demonstration workouts on the machines : Reformer with Tower, Ladder Barrel, Wunda Chair and Spine Corrector machines
👍 Discover a variety of small Pilates equipment (Magic Circle, Spine Fitter, Heavy Ball, etc.)
👍 Find out what Pilates really is
👍 Take part in exemplary Pilates workouts on a mat with small equipment (so don’t forget to wear comfortable exercise clothes)
👍 Consult your health history and find out how the Pilates method can help you
👍 Talk to our Pilates teachers, get to know their experience and personalities
👍 Register for full diagnostics with body posture analysis and tests in the biomechanics of the musculoskeletal system (at a promotional price)
👍 Sign up for individual training with selected trainers
👍 Sign up for classes in mini-groups Pilates in Polish, Pilates in English, Stretching)
👍 Test some other equipment: Pranamat type mat, self-massage balls and rollers, DragonflyChair type work chair and others
👍 Compare exercise equipment of different brands (bands, balls, mats, weights, etc.)
👍 Purchase and receive a beautiful Gift Vouchers for your friendsof family people if you would like to take care of their health and physical activity this year

💰 All events of our Open Days will be free of charge.

* - Registration is required for practical trainings due to the limited number of participants >> link

We will run some activities and meetings in Polish, English, French and Spanish.

By coming to us for the Open Days and using this opportunity to sign up for classes, you will take advantage of several price promotions, including :
👉 Registration for one group class - for PLN 1 for one-time use until the end of April
👉 Discount of 50 PLN for signing up for a full diagnostics carried out by the end of May
👉 Discount of - 10% when buying a promotional package of individual classes on machines "Start Package I have to take care of myself" to be used by the end of June!

We cordially invite you!
Alicja, François, Paulina, Magda, Monika, Masha, Miłosz i Ewa
💻 link