You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Pasta Italiana! Warsztaty kulinarne dla osób w wieku 11-14 lat

Pasta Italiana! Warsztaty kulinarne dla osób w wieku 11-14 lat

for kids
workshops
📅 Date: 04 April 2023, Tuesday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Ochota dist., Ośrodek Kultury Ochoty MAL Grójecka 109 (show on the map)
[English version below]

[Українська версія нижче]

Zapraszamy dzieci w wieku 11-14 lat do udziału w warsztatach kulinarnych. Będziemy razem gotować, jeść, spędzać miło czas. Chcemy, żebyście mieli okazję się poznać!
Warsztaty są skierowane do dzieci i młodzieży z Polski i z każdego innego kraju świata - wspólne gotowanie to najlepszy sposób na poznanie sąsiada!
Tym razem zrobimy prawdziwy włoski makaron!
Jeśli jesteś z Ochoty lub okolic, zapisz się na warsztaty. Jeśli mieszkasz w innej dzielnicy - też do nas napisz! Będziemy działać w różnych częściach Warszawy.
Zapisz się >>> link

----[UA]----

Діти та молодь віком від 11 до 14 років запрошуються до участі у кулінарному майстер-класі. Ми будемо разом готувати, разом їсти і разом проводити час. Ми хочемо, щоб у вас була можливість познайомитися ближче!
Цього разу будемо готувати справжню італійську пасту!
Майстер-клас призначений для дітей та молоді з Польщі та інших країн - спільне приготування їжі є найкращим способом пізнати свого сусіда!
Якщо ти з Охоти або околиць, реєструйся на майстер-клас. Якщо ви живете в іншому районі, також пишіть нам! Ми плануємо подальші зустрічі в різних частинах Варшави.
Записуйтеся >>> link

----[EN]----

We invite children and teenagers from 11 to 14 years old to participate in cooking workshops. We will cook together, eat together, have a good time. We want you to have a chance to get to know each other!
The workshop is aimed at children and young people from Poland and any other country in the world - cooking together is the best way to get to know your neighbor!
This time we are cooking real Italian pasta!
If you are from Ochota or surrounding areas, sign up for the workshop. If you live in another neighborhood - write to us too! This is just the first meeting, and we are planning other meetings in different parts of Warsaw.
Sign up >>> link

...

Plates&Mates to projekt, którego głównym celem jest budowanie relacji – chcemy stworzyć przestrzeń, w której migranckie i polskie dzieci i nastolatki będą mogły się spotkać i wspólnie rozwijać nowe pasje.
Organizujemy wielokulturowe warsztaty kulinarne – będziemy gotować, bawić się, spędzać razem czas. Tematyka warsztatów jest związana ze świętami i ważnymi momentami w kulturze różnych krajów, zależy nam, żeby budować i utrwalać szacunek i otwartość na różnorodność.

Będziemy mówić w różnych językach – będą nam pomagać wolontariusze z całego świata. Komunikacja werbalna jest tylko jednym z poziomów porozumienia, a zaangażowanie we wspólne działanie może być okazją do wypracowania języka na własnych zasadach.

Działamy lokalnie – chcemy współpracować z domami kultury w różnych dzielnicach i budować więzi między polskimi i migranckimi dziećmi z tej samej okolicy, które mogą spotkać się w szkole lub na podwórku.

----[EN]----

Plates&Mates is a project whose main goal is to build relationships - we want to create a space where migrant and Polish children and teenagers can meet and develop new passions together.
We organise multicultural cooking workshops - we will cook, play and spend time together. The theme of the workshops is related to holidays and important moments in the culture of different countries, we want to build and consolidate respect and openness to diversity.

We will speak in different languages - we will be assisted by volunteers from all over the world. Verbal communication is only one level of understanding, and engaging in joint action can be an opportunity to develop a language on our own terms.

We act locally - we want to work with community centres in different neighbourhoods and build links between Polish and migrant children from the same neighbourhood, who can meet at school or in the yard.