You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Konferencja - Drugiej wiosny nie będzie… // Conference - Spring Never Comes Again…

Konferencja  - Drugiej wiosny nie będzie… // Conference - Spring Never Comes Again…

lecture
📅 Start Date: 20 April 2023, Thursday

⌚ Start time: 10:00

📅 End Date: 21 April 2023

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachowskiego 3 (show on the map)
🔸🔶 Drugiej wiosny nie będzie… Dzieci i sztuka w XX i XXI wieku
Konferencja 🔶🔸
ZAPISY ➡️ link
20–21 kwietnia
zrealizowana w ramach cyklu konferencji Sztuka edukacji
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa
🎟️ wstęp wolny

🔸🔶 Spring Never Comes Again … Children and Art in the 20th and 21st Century
Conference 🔶🔸
REGISTRATION ➡️ link
20th–21st April
organised as part of Art of Education conference series
Zachęta — National Gallery of Art
pl. Małachowskiego 3, Warsaw 🔶🔸
🎟️ free entry

---
🔸 Day 1 (20th April)
Dzień 1 (20 kwietnia)
10:00–16:30
◻️ 10:00 Introduction (Wstęp), Joanna Kordjak (Zachęta — National Gallery of Art) and Julia Harasimowicz (University of Warsaw)
◻️ 10:15–11:15
I. Vienna as a centre of art education in the 20th century (Wiedeń jako centrum edukacji artystycznej w XX wieku)
In English, Polish translation (w jęz. angielskim, tłumaczenie na jęz. polski)
Rolf Laven, University College of Teacher Education, University of Applied Arts, Vienna
Franz Čižek — Something Beyond Child Art and Vanguard (Franz Čižek — więcej niż sztuka dziecka i awangarda)
Bernadette Reinhold, University of Applied Arts, Oskar Kokoschka-Zentrum, Kunstsammlung und Archiv, Vienna
Friedl Dicker-Brandeis and Her Work with Children. Learning — Teaching — Growing (Friedl Dicker-Brandeis i jej praca z dziećmi. Uczenie się — nauczanie — rozwój)
◻️ 11:30 coffee break (przerwa kawowa)
◻️ 11:45–13:15
II. Theater as an educational tool. Historical and contemporary perspectives (Teatr jako narzędzie edukacyjne. Perspektywa historyczna i współczesna)
In English, Polish translation (w jęz. angielskim, tłumaczenie na jęz. polski)
• Andris Brinkmanis, Nuova Accademia Di Belle Arti, Milan
Proletarian Theater as a Site for Education. Alternative pedagogies of Anna ‘Asja’ Lācis and Walter Benjamin (Teatr proletariacki jako przestrzeń edukacji. Alternatywne pedagogiki Anny ‘Asji’ Lācis i Waltera Benjamina)
• Dominika Górecka, SWPS University, Warsaw
Political Theatre for Children in Sweden (Szwedzki teatr polityczny dla dzieci)
• Rawand Arqawi, Mustafa Sheta, Freedom Theatre in Palestine — conversation online with Andris Brinkmanis (Teatr wolności w Palestynie — rozmowa online z Andrisem Brinkmanisem)
◻️ 13:00–14:00 lunch
◻️ 14:00–16:30
III. Artists on educational projects (Artyści o projektach edukacyjnych)
In English and Polish, Polish and English translation (w jęz. angielskim i polskim, tłumaczenie na polski I angielski)
• Priscila Fernandes, artist, ArtEZ University of the Arts, Arnhem
Dear Revolutionary Teacher — 100 Years after the Modern School (Drogi Rewolucyjny Nauczycielu — sto lat po Szkole Nowoczesnej)
• Eva Koťátková, artist, Prague
School of Emancipation and Futuropolis (Szkoła Emancypacji i Futuropolis)
• Olivia Plender, artist, Stockholm, London
What Is School? (Czym jest szkoła?)
• Jaśmina Wójcik, Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw
Praca w procesie — jak uczyć się od dzieci podczas tworzenia filmu (Król Maciuś Pierwszy. Dokument kreacyjny). Korczak współcześnie. (Processual work — how to learn from children while making a film [King Matt the First. A creation documentary]. Korczak today)

---
🔸 Day 2 (21st April)
Dzień 2 (21 kwietnia)
10:00–18:00
◻️ 10:00 Introduction (Wstęp), Anna Szczepanska, Paris 1 Panthéon-Sorbonne University, Paris
◻️ 10:15–11:15
I. Film camera as a tool for working with children. Children as filmmakers (Kamera filmowa jako narzędzie pracy z dziećmi. Dzieci jako filmowcy)
In English, Polish translation (w jęz. angielskim, tłumaczenie na jęz. polski)
• Isabel Wünche, Constructor University, Bremen
Ludwig Hirschfeld-Mack: Free, Playful, and Constructive Work with Materials (Ludwig Hirschfeld-Mack: swoboda konstruowania — praca z materiałami w formie zabawy)
• Lődi Virág (Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest) and Péter Forgács (artist, Budapest)
The School as a Free Field for Action — Péter Forgács’s Aesthetics Educational Experiment in the 1970s (Szkoła jako swobodne pole działania — estetyczny eksperyment edukacyjny Pétera Forgácsa w latach siedemdziesiątych)
◻️ 11:15–11:30 coffee break (przerwa kawowa)
◻️ 11:30–12:15
II. Art and pedagogical experiments in France (Sztuka i eksperymenty pedagogiczne we Francji)
In French, Polish and English translation (w jęz. francuskim, tłumaczenie na jęz. polski i angielski)
• Catherine Perret, Université Paris 8
Fernand Deligny et la psychologie de l’enfant: contextes (Fernand Deligny i psychologia dziecięca — konteksty)
• Martin Molina, Université Paris 8
Le moindre geste : chronique sans fin (Najmniejszy gest — kronika bez zakończenia)
◻️ 12:30–13:30 lunch
◻️ 13:30–15:00
III. Inclusive art and contemporary pedagogical practices (Sztuka włączająca i współczesne praktyki pedagogiczne)
In French, Polish and Polish Sign Language, English translation (w jęz. francuskim, polskim i PJM, tłumaczenie na jęz. angielski)
• Anaïs Masson, Paris
« Raconter en quelques suites d’images ce qu’ils voient de la vie qu’ils vivent » (Fernand Deligny, La Grande Cordée) („Opowiedzieć w kilku sekwencjach obrazów o tym, co widzą w swoim życiu” [Fernand Deligny, La Grande Cordée])
• Marek Lasecki, artist, educator, Warsaw
Edukacja artystyczna Głuchych uczniów (Art Education of Deaf Pupils)
• Justyna Lipko, Theater 21, Centrum Sztuki Włączającej (Centre of Inclusive Art), Warsaw
Sztuka włączająca sztuką przyszłości (The inclusive art as the art and remedy of the future)
◻️ 15:00–15:30 coffee break
Conclusion (Zakończenie)
Screening of films made during workshops with children and young people led by Sebastian Ronceray (Braquage) (Pokaz filmów zrealizowanych podczas warsztatów z dziecmi i młodzieżą prowadzonych przez Sebastiana Ronceraya [Braquage])

---
zdjęcie (photo):
Monster Chetwynd, Piegi i motyle. Śniło mi się, ze się obudziłem, kadr z filmu, 2022, dzięki uprzejmości artystki
Monster Chetwynd, Freckles and butterflies. I dreamt that I woke up, still, 2022, Courtesy of the artist