You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Re-use Festival // Ogród Społeczny WCK

Re-use Festival // Ogród Społeczny WCK

meeting
workshops
exhibition
other
📅 Start Date: 19 April 2023, Wednesday

⌚ Start time: 10:00

📅 End Date: 21 April 2023

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Wolskie Centrum Kultury, Działdowska 6 (show on the map)
(English version below Polish)

Na festiwalu re-use zapraszamy do celebrowania z nami szeroko pojętego obiegu zamkniętego, odtwarzania swojej materialnej i niematerialnej tożsamości. Możecie znaleźć inspirację i nauczyć się kilku sztuczek jak zaktualizować swoje relacje z materiałami. Wszystko może stać się czymś innym.

Festiwal poprowadzą artyści Jan Korbes & Sophia Maria Kienhuis.
Zaprosiliśmy Jana i Sophię Marię, ponieważ są żywymi przykładami dwóch artystów, którzy ucieleśniają myślenie o obiegu zamkniętym, jako sposób na życie i tworzenie. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia ich pracy i do wzięcia udziału w konkretnych działaniach podczas ich warsztatów na festiwalu Re-use w ogrodzie społecznym, gdzie tej wiosny można z pomocą profesjonalistów odtworzyć i naprawić modę i meble.

Spójrzcie na świat bez instrukcji obsługi.
19-21.04.2023
Ogród społeczny w WCK przy Działdowskiej 6
Wstęp wolny!

Dzień 1: Tworzenie surowego piękna (krzesła z opon samochodowych)
🔹 performance Sophia Maria Kienhuis
🔹 demonstracja metody re-use: drukowanie oponami samochodowymi na własnych koszulkach i ciele
🔹 jak zamienić 2 stare opony w krzesło w 5 minut
🔹 popołudniowa impreza z wegańskimi/organicznymi przekąskami

Dzień 2: Dzień stolarki
🔹 performance Sophia Maria Kienhuis
🔹 demonstracja metody re-use: jak zamienić krzesła w stoły
🔹 otwarte warsztaty taneczne Sophia Maria
🔹 interaktywny performance Sophia Maria w oknie

Dzień 3: Shine Your Light
🔹 performance Sophia Maria Kienhuis
🔹 demonstracja metody re-use: wykorzystanie Tupperware do tworzenia obiektów świetlnych: Tupperlight
🔹 otwarte warsztaty taneczne Sophia Maria, wykorzystujące świętowanie jako temat: "Jak być światłem imprezy?"
🔹 Sophia Maria fotografująca ludzi w różnych światłach i strojach. Zdjęcia są natychmiast drukowane i wieszane na ścianie: wystawa gości.
🔹 Wystawa podsumowująca 3 dni festiwalu Re-use.
🔹 impreza końcowa z wegańskimi/organicznymi przekąskami

Do zobaczenia!


--- ENG ---

At the re-use festival, you are invited to celebrate circularity with us in the broadest sense of the word, recreating your material and immaterial identity. You can find inspiration and learn a few tricks how to upgrade your relationship with materials. Everything can become something else. The festival will be lead by the artists Jan Korbes & Sophia Maria Kienhuis.
We invited Jan and Sophia Maria because they are living examples of two artists who embody a circular way of living and creating. You are warmly invited to watch them demonstrating their work and to get into radical action yourself during their workshops at the Re-use festival at the community garden; the place in Warschau where you can recreate and repair fashion and furniture this spring, with the help of professionals. Look at the world without a manual.

Day 1: Creating raw beauty (lazy chairs with car tires)
🔹 performance Sophia Maria Kienhuis
🔹 demonstration Jan of re-use method 1: printing with car tires on your own shirts and body
🔹 how to turn 2 old tires into a chair in 5 minutes
🔹 afternoon party with vegan/organic snacks
Day 2: Woodwork day
🔹 performance Sophia Maria Kienhuis
🔹 demonstration Jan of re-use method 2: how to turn chairs into tables
🔹 open dance-workshop Sophia Maria
🔹 interactive performance Sophia Maria in shopping window
Day 3: Shine Your Light
🔹 performance Sophia Maria Kienhuis
🔹 demonstration Jan of re-use method 3; using Tupperware to create light objects: Tupperlight
🔹 open dance workshop Sophia Maria, using celebration as a theme: “How to be the light of the party?”
🔹 Sophia Maria photographing people in different lights and outfits. The pictures are immediately printed and hanged on the wall: exhibition of visitors.
🔹 exhibition show 3 days of re-use festival
🔹 end party with vegan/organic snacks

See you!