You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Grainstorming: Utopia / Architektura / Teatr / Artycypacja... || Grainstorming: Utopia / Architecture / Theater / Artifcipation...

Grainstorming: Utopia / Architektura / Teatr / Artycypacja... || Grainstorming: Utopia / Architecture / Theater / Artifcipation...

workshops
lecture
other
📅 Date: 21 April 2023, Friday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Wola dist., Wolskie Centrum Kultury, Obozowa 85 (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy do udziału w spotkaniu współtwórczo-warsztatowym z otwartej seri :
Grainstorming: Utopia / Architektura / Teatr / Artycypacja...

jak ? / performatywnie / offfluxusowo / w procesie / współtwórczo dookoła idei
co ? / miniaturowe: czytania / gry / cytaty / dźwięki / rozmowy / projekcje / fragmenty / efemera / wolne skojarzenia
context-time-site-specific / opieka: Warsaw Bauhaus: Less Ego More Eco
punkty odniesienia: Uniwersytet Wirginii / New Harmony / Bauhaus / Black Mountain College / College of Sociology / Woman’s Building / Arcosante / Warburg Insitute / Kolonia Wawelberga / WSM / +
---
Spotkanie exquisite coop bEarthDay collage Nr 21/04/23 :
gdzie ? / miejsce: Dom Społeczny / adres: ul. Obozowa 85 / Warszawa
Kiedy ? / piątek: 21 kwietnia 2023 / 18:30 - 20:00
Jane Jacobs / Rosalind Franklin / Helena Syrkus / Walter Gropius / Picasso / Maya Deren / Maya Angelou / Barbara Brukalska / Oskar Schlemmer / Rachel Carson / Issey Miyake / Kathe Kollwitz / Immanuel Kant / Mircea Eliade / Pietro Aretino / Giorgio Agamben / Max Weber / Friedrich Froebel / Charlotte Brontë / Michel Leiris / Earth Day
key words: Modernizm / Przetrwanie / Przyszłość / Praktyka ?
---
Nie ma takiego szczęścia, jak to, że jest się kochanym przez bliźnie stworzenia i czuje się, że twoja obecność jest dodatkiem do ich komfortu. - Charlotte Bronte
Specjaliści bez ducha, sensualiści bez serca; ta nijakość wyobraża sobie, że osiągnęła poziom cywilizacji nigdy wcześniej nieosiągalny. - Max Weber
W naturze nic nie istnieje samo... człowiek jest częścią natury, a jego wojna z naturą jest nieuchronnie wojną z samym sobą. - Rachel Carson
---
Zapraszamy do udziału / Działanie jest fragmentem warsawbauhaus initiative:
SOS’23: from BauhausWeimar and BlackMountain to Here and Now
Zapraszamy do współpracy przy inicjatywie Gropius Granary i projektach przy spichlerzu.
Dziekujemy Wszystkim za Pomoc w Praktyce / Warsaw Bauhaus: Less Ego More Eco...

~~~~

We invite everyone to participate in a co-creative workshop meeting of the open series:
Grainstorming: Utopia / Architecture / Theater / Artifcipation...
how ? / performatively / offfluxus / in process / co-creatively around an idea
what ? / miniature: readings / games / quotations / sounds / conversations / projections / fragments / ephemera / free associations
context-time-site-specific / care: Warsaw Bauhaus: Less Ego More Eco
reference points: University of Virginia / New Harmony / Bauhaus / Black Mountain College / College of Sociology / Woman’s Building / Arcosante / Warburg Insitute / Wawelberg Colony / WSM / +
---
Meeting / exquisite coop bEarthDay collage No. 21/04/23:
where ? / place: Dom Społeczny / address: 85 Obozowa Street / Warsaw
When ? / Friday: 21 April 2023 / 18:30 - 20:00
Jane Jacobs / Rosalind Franklin / Helena Syrkus / Walter Gropius / Picasso / Maya Deren / Maya Angelou / Barbara Brukalska / Oskar Schlemmer / Rachel Carson / Issey Miyake / Kathe Kollwitz / Immanuel Kant / Mircea Eliade / Pietro Aretino / Giorgio Agamben / Max Weber / Friedrich Froebel / Charlotte Brontë / Michel Leiris / Earth Day
key words: Modernism / Survival / Future / Practice ?
---
There is no happiness like that of being loved by your fellow creatures, and feeling that your presence is an addition to their comfort. - Charlotte Bronte
Specialists without spirit, sensualists without heart; this nullity imagines that it has attained a level of civilization never before achieved. - Max Weber
In nature nothing exists alone... man is a part of nature, and his war against nature is inevitably a war against himself. - Rachel Carson
---
We invite everyone to participate / This activity is a part of warsawbauhaus initiative :
SOS’23: from BauhausWeimar and BlackMountain to Here and Now
We invite eveyone to the Gropius Granary initiative and projects at the granary.
Lasting Gratitude to All for Helping in Practice / Warsaw Bauhaus: Less Ego More Eco...