You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Noc Muzeów z Muzeum Zimnej Wojny / Night of Museums with the Cold War Museum

Noc Muzeów z Muzeum Zimnej Wojny / Night of Museums with the Cold War Museum

film show
exhibition
other
📅 Date: 13 May 2023, Saturday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., ul. Kanonia 20/22 (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy na pierwszą Noc Muzeów z Muzeum Zimnej Wojny im. generała Kuklińskiego!

W związku z pracami nad nową ekspozycją stałą, zapraszamy na spotkanie z naszym Muzeum na świeżym powietrzu.

Na zwiedzających czekać będzie:
- Kino plenerowe podczas, którego będzie można zobaczyć unikatowe filmy z okresu zimnej wojny,
- Wystawa plenerowa poświęcona generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu i jego roli w upadku komunizmu w Europie,
- Możliwość wejścia do oryginalnego radzieckiego samochodu marki „UAZ” z 1966 roku,
- O północy, wspólnie ze zwiedzającymi, składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Grzegorza Przemyka, maturzystę śmiertelnie pobitego przez Milicję Obywatelską w czasie stanu wojennego.
- Darmowe upominki i jeszcze więcej niespodzianek!

Przygotowane atrakcje pozwolą poznać historię zimnej wojny z polskiego punktu widzenia. Do zobaczenia!

Data: 13.04.2023 19:00-01:00
Lokalizacja: ul. Kanonia 20/22, 00-278 Warszawa
Bilety: Wstęp bezpłatny - 0 PLN

-----[English]-----

Join us for the first Night of Museums with the Cold War Museum named after General Kukliński!

In connection with the works on the new permanent exhibition, we invite you to an outdoor meeting with our Museum.

Visitors will have the opportunity to:
- Watch unique films from the Cold War period during an open-air cinema,
- See an outdoor exhibition dedicated to General Ryszard Kukliński and his role in the fall of communism in Europe,
- Enter an original Soviet-made "UAZ" car from 1966,
- At midnight, together with the visitors, lay flowers at the plaque commemorating Grzegorz Przemyk, a high school student fatally beaten by the Citizen’s Militia during the martial law period.
- Receive free gifts and even more surprises!

The prepared attractions will allow you to learn about the history of the Cold War from a Polish perspective. See you there!

Date: 13.04.2023 19:00-01:00
Location: Kanonia 20/22 Street, 00-278 Warsaw
Tickets: Admission is free - 0 PLN.