You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Warsztaty z wystąpień publicznych | Public speaking workshop | „Eurowarsztat”

Warsztaty z wystąpień publicznych | Public speaking workshop | „Eurowarsztat”

workshops
📅 Date: 17 May 2023, Wednesday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Warszawy (show on the map)
[English version below]

Warsztaty z wystąpień publicznych dla osób z doświadczeniem migracji, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej.

Podczas spotkania z Dorotą Warakomską uczestnicy i uczestniczki:
- poznają techniki wykorzystywane podczas wystąpień publicznych,
- nauczą się sposobów na wzmocnienie pewności siebie,
- odkryją proste metody przyciągania uwagi słuchaczek i słuchaczy,
- rozbudzą swoją świadomość i sprawczość polityczną.

Warsztaty odbędą się w Gabinecie Portretów Muzeum Warszawy w języku polskim, z możliwością tłumaczenia na ukraiński i angielski.

Warsztaty będą nagrywane jako część projektu Marty Romankiv „Eurowarsztat”.

ZAPISY. Zgłoś chęć udziału: Dorota Migas-Mazur: dorota.migas-mazur@muzeumwarszawy.pl

Prowadząca warsztaty: Dorota Warakomska – polska dziennikarka telewizyjna i komentatorka wydarzeń międzynarodowych. Z pasji – trenerka, doradczyni, coachka i mentorka. Uczeniem, jak występować publicznie, zajmuje się od kilkunastu lat – od momentu odejścia z TVP w 2006 roku. W swoich autorskich szkoleniach wykorzystuje zarówno doświadczenie telewizyjne, radiowe, obserwacje z USA, jak również wiedzę z zakresu praktycznej psychologii społecznej (studia podyplomowe) oraz coachingu (ukończyła certyfikowane seminarium Multilevel Coaching). Przeszkoliła kilka tysięcy osób z organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu – członków/członkinie zarządu i menedżerów/menadżerki z korporacji, firm doradczych, prawniczych, technologicznych, telekomunikacyjnych.

-----[ENG]-----

Public speaking workshop for people with migration experience who live within the European Union.

During the workshop run by Dorota Warakomska, the participants:
- learn techniques used during public speeches
- learn ways of how to boost one’s self-confidence
- discover simple methods of how to attract listeners’ attention
- raise their awareness and sense of political agency.

The workshop will be held in the Room of Portraits at the Museum of Warsaw in Polish, with possible translation into Ukrainian and English.

The workshop will be recorded as part of Marta Romankiv’s project titled “Europworkshop”.

APPLY TO ATTEND: Dorota Migas-Mazur at: dorota.migas-mazur@muzeumwarszawy.pl
Participation in the event is free.

When: May 17 (Wednesday), 7 p.m. 17:00-20:00

The instructor: Dorota Warakomska – Polish journalist and commentator on international events. By vocation—trainer, advisor, coach and mentor. She has been teaching people how to speak in public for more than a dozen years, since she left TVP Polish Television in 2006. In her workshops, she draws on her television and radio experience, the experience she gained in the USA, as well as her knowledge of practical social psychology (postgraduate studies) and coaching (she has completed a certified Multilevel Coaching seminar). Do date, Dorota has trained several thousand people from NGOs, local government and business—board members and corporate managers, executives from consulting and legal firms, as well as from companies dealing with technology and telecommunications.