You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wernisaż wystawy "INVISIBLE SHINING" Paweła Swanskiego

Wernisaż wystawy "INVISIBLE SHINING" Paweła Swanskiego

exhibition
📅 Date: 25 May 2023, Thursday

⌚ Start time: 19:00

📌 Place: Warsaw - Mokotów dist., ul. Zielona 37B (show on the map)
[English version below]

ZAPRASZAMY NA WERNISAŻ WYSTAWY INVISIBLE SHINING MALARSTWA PAWŁA SWANSKIEGO 25.05.2023 (CZWARTEK) O GODZ. 19:00 W BIMER HOUSE GALLERY UL. ZIELONA 37B WARSZAWA SADYBA.

INVISIBLE SHINING

Paweł Swanski w swej twórczości skupia się na cyklu życia, procesie narodzin i odchodzenia. Porusza tematykę rozkwitania i przekwitania, wypuszczania pierwszych pąków, wzrostu oraz gnicia…

Ten od dłuższego czasu konsekwentnie prowadzony, mocno egzystencjalny cykl, o roboczej nazwie “Gąszcz”, odnosi się również do miejsca, które człowiek zajmuje w otaczającym go ekosystemie. Miejsca, które nie jest oczywiste. Miejsca, które jest zarówno bliskie jak i bardzo odległe naturalnemu źródłu, z którego się wywodzimy.

Swanski skupia się na studium szeroko pojętej natury, której piękno i potęga są niedoceniane i niszczone przez człowieka. Natury, która świetnie poradziłaby sobie bez nas, o czym tak często zapominamy. Raz stanowi ona dom lub schronienie, innym razem przytłacza swą mroczną, surrealistyczną, wręcz baśniową odsłoną - złowrogim lasem, rzędami kłów, wzburzonym morzem… Czasem zaś jest wyłącznie prozaicznym źródłem pozyskiwania zasobów dla człowieka. Niczym więcej.

W twórczości Pawła Swanskiego nieustannie miesza się świat fauny i flory. Płótna artysty zaskakują różnorodnością. Malarska abstrakcja przeplata się tu często ze stylem figuratywnym, wręcz komiksowym. Tę niezwykłą mieszankę spajają powtarzalne motywy i symbole, charakterystyczne dla twórczości Swanskiego. Wśród „Gąszczu”, przewijają się macki ośmiornic, spienione fale, bestie… Pojawiają się „hybrydowe” motywy zwierzęco-roślinne jak np. skrzydła wyrastające wprost z roślin, wielkie oczy patrzące na nas z wnętrza muszli, wyłaniające się z gęstwiny rozmaitych pnączy drapieżne kły, łuski, pazury i kolce…

Przez prace Swanskiego stale przewija się również motyw czerwonej kuli, która wybija się z nich niczym słońce. Dla artysty jest to symbol krótkiego momentu, gdy życie w swojej pierwotnej odsłonie znika, aby pojawić się w nowej. “INVISIBLE SHINING” opowiada właśnie o tej trwającej ułamek sekundy chwili. O tym jednym nienamacalnym i nieuchwytnym momencie, poza granicami ludzkiej percepcji. O wielkim końcu i wielkim początku zarazem.

Wystawa w Bimer House Gallery jest prezentacją nowych, nigdy wcześniej niepublikowanych obrazów Pawła Swanskiego. Artysta zaskoczy nas również niezwykłym konceptem, który zrodził się po zetknięciu z Bimerami i podczas wspólnej pracy nad wystawą.


---- [ENG] -----

INVISIBLE SHINING

Pawel Swanski’s work focuses on the cycle of life, the process of birth and passing away. He touches on the themes of blossoming and transubstantiation, the release of the first buds, growth and decay....

This highly existential, long-planned series, under the working name "Thicket," also refers to the place that humans occupy in the surrounding ecosystem.A place that is not obvious. A place that is both close to and very distant from the natural source from which we originate.

Swanski focuses on the study of nature in the broadest sense, whose beauty and power are underestimated and destroyed by man. Nature, which would do just fine without us, something we so often forget. Sometimes, it provides a home or shelter, while every now and then it overwhelms with its surreal, even fairy-tale form, whether it’s an ominous forest, a row of fangs, a rough sea... At other times, it is merely a source of extraction for man, nNothing more.

In his works, Swanski weaves together the worlds of fauna and flora. The artist’s canvases stun e with their multifacetedness. Painterly abstraction is often intertwined with a figurative, even cartoonish style. This unusual combination is bound together by the repetition of Swanski’s signature motifs and symbols.. Hiding among the “Thicket” are foamy waves, octopus tentacles, beasts of many forms, various “hybrids” – plants sprouting wings, big eyes staring at us from inside a seashell, fangs, scales, claws, and thorns where they normally don’t belong.

Another constant presence in Swanski’s pieces is the motif of a red sphere, which breaks through from them like a sun. For the artist, it is a symbol of the brief moment when life in its original guise fades, only to appear in a new form .

"Invisible Shining" tells the story of precisely this split-second moment, which is intangible and elusive, beyond human perception. A great end and a great beginning at the same time.

The exhibition at Bimer House Gallery is a presentation of new, never-before-published works by Paweł Swansky. The artist will also surprise us with a remarkable new concept, born as a result of his work with the Bimers.

25.05.2023 19:00 - VERNISSAGE !!!
ADDRESS: ul. ZIELONA 37B, 02-913, WARSAW (SADYBA)