You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wykład | Europejscy Żydzi pomiędzy globalizacją i deglobalizacją

Wykład | Europejscy Żydzi pomiędzy globalizacją i deglobalizacją

lecture
📅 Date: 18 June 2023, Sunday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Mordechaja Anielewicza 6 (show on the map)
[English version below]

Wykład Tary Zahry będzie próbą przyjrzenia się roli Żydów w procesach globalizacyjnych w szerszym kontekście globalizmu XX wieku.

🔹18 czerwca (niedziela), godz. 18.30, wstęp wolny
🔹Sala konferencyjna A, Muzeum POLIN
🔹Wykład w j. angielskim z tłumaczeniem na j. polski

W ciągu ostatnich dwóch stuleci europejscy Żydzi byli zarówno propagatorami globalizacji, jak i obiektem lęków związanych z globalizmem. Ich transnarodowe sieci odzwierciedlały żydowską przedsiębiorczość, ale także powstawały w odpowiedzi na prześladowania i ludobójstwo, czy w efekcie ucieczki przed nimi. Do takich sieci należały międzynarodowe przedsiębiorstwa, organizacje filantropijne i humanitarne, sieci kolonialne i wspólnoty diasporyczne, a ich efektem były: rozprzestrzenienie, transfer i transformacja literatury, dziennikarstwa, teatru, muzyki i praktyk religijnych, jak również form życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Jednak odgrywana w procesie globalizacji rola Żydów była również źródłem antysemickich dyskursów o Żydach jako propagatorach kosmopolityzmu, "narodowej obojętności", międzynarodowego kapitalizmu i bolszewizmu.
====

Tara Zahra jest profesorem Historii Europy Wschodniej Homera J. Livingstona na Uniwersytecie Chicagowskim. Jej badania koncentrują się na transnarodowej historii nowoczesnej Europy, migracji, rodzinie, nacjonalizmie i humanitaryzmie. Jej ostatnia książka, "Against the World: Anti-Globalism and Mass Politics Between the World Wars" zostanie opublikowana przez W.W. Norton Press w 2023 roku. Razem z Pieterem Judsonem pracuje obecnie nad historią pierwszej wojny światowej w Imperium Habsburgów. Zahra jest również autorką książek "The Great Departure: Mass Migration and the Making of the Free World" (Norton, 2016), "Lost Children: Reconstructing Europe’s Families after World War II" (Harvard, 2011) oraz "Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands" (Cornell, 2008). Wspólnie z Leorą Auslander napisała książkę "Objects of War: The Material Culture of Conflict and Displacement" (Cornell, 2018).
====

Wykład otwarty Tary Zahry jest częścią programu międzynarodowej konferencji „Europa Środkowo-Wschodnia na Rozdrożach: Transnarodowe żydowskie sieci i tożsamości", która odbywa się w dniach 18-20 czerwca w Muzeum POLIN.

ZAPISY: link
Dowiedz się więcej o konferencji: link

-------[ENG]-------

Lecture: European Jews between Globalization and Deglobalization
Tara Zahra’s lecture will examine the history of Jewish as emblems of globalization, as a lens on both the history of Jews and the history of globalism in the 20th century.

🔹18 June (Sunday), 6:30 PM, free admission
🔹Conference room A
🔹Lecture in English with Polish translation

In the past two centuries, European Jews have been both agents of globalization, and objects of anxieties about globalism. Their transnational networks have reflected Jewish entrepreneurship, but have also been formed in response to persecution, flight, or genocide. They have included international businesses, philanthropic and humanitarian organizations; colonial networks; and diasporic communities; and they have resulted in the diffusion, transfer and transformation of literature, journalism, theater, music, and religious practices, as well as social, political, and economic life. But the perceived prominence of Jews in the process of globalization has also been the source of anti-Semitic discourses about Jews as agents of cosmopolitanism, national indifference, international capitalism and Bolshevism. My talk will examine the history of Jewish as emblems of globalization, as a lens on both the history of Jews and the history of globalism in the 20th century.
====

Tara Zahra is the Homer J. Livingston Professor of East European History at the University of Chicago. Prof. Zahra’s research focuses on the transnational history of modern Europe, migration, the family, nationalism, and humanitarianism. Her latest book, "Against the World: Anti-Globalism and Mass Politics Between the World Wars" will be published by W.W. Norton Press in 2023. With Pieter Judson, she is currently working on a history of the First World War in the Habsburg Empire. Zahra is also the author of "The Great Departure: Mass Migration and the Making of the Free World" (Norton, 2016) and, with Leora Auslander, "Objects of War: The Material Culture of Conflict and Displacement" (Cornell, 2018). Her previous books include "The Lost Children: Reconstructing Europe’s Families after World War II" (Harvard, 2011) and "Kidnapped Souls: National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands" (Cornell, 2008).
====

Tara Zahra’s open lecture is part of the program of the international conference "East Central Europe at the Crossroads: Jewish Transnational Networks and Identities", which takes place June 18-20 at the POLIN Museum.

Registration: link
Learn more about the conference: link