You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Piknik "Poznajmy się": Kurdystan | International picnics "Poznajmy się": Kurdistan

Piknik "Poznajmy się": Kurdystan | International picnics "Poznajmy się": Kurdistan

party
meeting
lecture
other
📅 Date: 02 July 2023, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Zaczarowany Ogród, Jazdów 3/17 (show on the map)
[English version below]

Pikniki międzynarodowe “Poznajmy się” przedstawiają kraje bliskiego wschodu w kontekście innym, niż tylko wojna. Najpierw poznamy KURDYSTAN! Będziecie mogli spróbować lokalnego jedzenia, napoi i nauczyć się kurdyjskiego tańca i poznać muzykę. Przewidujemy również panel dyskusyjny, na którym goście opowiedzą o różnych regionach Kurdystanu - o różnicach, kulturze i aktualnych wyzwaniach. Wydarzenie jest otwarte i bezpłatne!

*Międzykulturowe niedziele w Zaczarowanym Ogrodzie to cykl spotkań z kuchnią, sztuką i ludźmi z 6 różnych państw. Każde z tych wydarzeń będzie świetna okazją do dyskusji o wizerunku i problemów danego kraju. Spotkania charakteryzować będzie również dostępność - na spotkaniach dostępny będzie tłumacz.*

Wydarzenie współfinansowane przez m.st. Warszawa
Będzie możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego online w ramach programu m. st. Warszawy "Stołeczne urzędy z usługą tłumacza migowego on-line".

-----[EN]-----

International picnics "Poznajmy się" present countries of the Middle East in a different context than just war. Firstly, we will get to know KURDISTAN! We will serve food, drinks and enjoy Kurdish music. There will also be a discussion panel where guests will talk about different regions of Kurdistan. The event is free!

*International Sundays at Zaczarowany Ogród are cyclical events with food, art and people from six different countries. Each of these events will be a great opportunity to ask questions and discuss problems of a given country. An interpreter will be present at all meetings.*