You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

English & Polski spacer / Praga Street Art Walk in English with Tomek Kaczor

English & Polski spacer / Praga Street Art Walk in English with Tomek Kaczor

walk
📅 Date: 05 July 2023, Wednesday

⌚ Start time: 18:30

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., ul. Targowa 74 (show on the map)
[English version below]

Pragę spokojnie nazwać można warszawską dzielnicą street artu. Szczytowe ściany zabytkowych lecz nie remontowanych kamienic, które odkrywają się gdy sąsiadujące z nimi budynki mają mniej szczęścia i zostają rozebrane, stały się przestrzenią dla ulicznych artystów. Nie brakuje tu także mniejszych interwencji artystycznych jak choćby vlepki, mozaiki czy miniatury malarskie na drzewach.

Obecnie praskie murale to już nie tylko oddolna - nie zawsze legalna - działalność lokalnych undergroundowych artystów. Niektóre z nich to dzieła zaproszonych specjalnie zagranicznych gwiazd street artu, inne powstały w ramach warsztatów streetworkerskich z lokalnymi dzieciakami, a jeden nawet został stworzony na potrzeby reklamy, ale został, bo wpisał się w lokalny krajobraz.

Spotykamy się w 5 lipca o godzinie 18:30 przy wyjściu z Metra Dworzec Wileński pod budynkiem PKP ul. Targowa 74. Spacer potrwa około 1,5 godziny.

Spacer poprowadzi fotograf (którego zdjęcie wygrało Wordpress photo 2020) Tomek Kaczor.

W razie pytań czy problemów z trafieniem proszę dzwonić pod numer +48 532 072 162.

-----[ENG]-----

Praga can be safely called Warsaw’s street art district. The gable walls of historic but not renovated tenement houses, which reveal themselves when neighboring buildings are less fortunate and are demolished, have become a space for street artists. There are also smaller artistic interventions, such as stickers, mosaics or painting miniatures on trees.

Currently, Praga’s murals are not only grassroots - not always legal - activities of local underground artists. Some of them are works of specially invited foreign street art stars, others were created as part of streetwork workshops with local kids, and one was even created for advertising purposes, but stayed because it became part of the local landscape.

We meet on July 5 at 6:30 p.m. at the exit of the Metro Dworzec Wileński under the PKP building, ul. Targowa 74. The walk will last about 1.5 hour.

The walk will be led by a photographer (Word Press Photo winner in 2020) Tomek Kaczor.

If you have any questions or problems with hitting the target, please call +48 532 072 162.