You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Dyżury archeologiczne przy Miłej 18 // Archeological site hours next to Miła 18

Dyżury archeologiczne przy Miłej 18 // Archeological site hours next to Miła 18

other
📅 Start Date: 20 June 2023, Tuesday

⌚ Start time: 12:00

📅 End Date: 31 August 2023

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Dubois / Miła (show on the map)
[ENG BELOW]

Zapraszamy na dyżury archeologiczne na terenie wykopalisk archeologicznych przy tzw. Bunkrze Anielewicza. Wstęp wolny.

📆 w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia
📍 teren wykopalisk archeologicznych przy tzw. Bunkrze Anielewicza | skrzyżowanie ul. Dubois i ul. Miłej
🕓 godziny pracy: 12:00–17:00 od wtorku do niedzieli

Podczas prac archeologicznych latem 2022 roku badacze znaleźli kilka tysięcy artefaktów, w tym obiekty kultu religijnego, takie jak tefilin, fragmenty żydowskich modlitewników oraz naczynia do rytualnego obmywania rąk. Dotarli też do zasypanych piwnic XIX-wiecznych kamienic, które zostały zniszczone podczas powstania w getcie warszawskim lub po jego zakończeniu. Odkopano piwnice kamienic o podwójnych adresach Miła 18/ Muranowska 40 oraz Miła 20/Muranowska 41, przy której odsłonięto fragmenty konstrukcji, które według wszelkiego prawdopodobieństwa stanowiły część tzw. Bunkra Anielewicza.

Schron, mieszczący się przy dawnej Miłej 18, najpierw wykorzystywany był przez szmuglerów, którzy starali się dostarczać niezbędne zaopatrzenie do getta, oraz tych, którzy mogli pozwolić sobie na wykupienie miejsca w takiej kryjówce. Następnie, podczas powstania w getcie warszawskim, służył jako siedziba sztabu Żydowskiej Organizacji Bojowej. To właśnie tu pod koniec powstania ukrywało się dowództwo ŻOB, między innymi Mordechaj Anielewicz. 8 maja 1943 roku, otoczeni przez Niemców i pozbawieni możliwości dalszej walki, popełnili masowe samobójstwo.

📄 Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z "Regulaminem zwiedzania wykopalisk archeologicznych": link


---- ENG ----

Join us at the archeological site hours in the area of archeological excavations near the so-called Anielewicz Bunker. Free entry.

📆 from June 20 to August 31
📍 at the archaeological excavation site near the ‘Anielewicz Bunker’ Memorial on the side of Dubois Street near the intersection with Miła Street
🕓 opening hours: 12:00–5 PM from Tuesday to Sunday

During archeological excavations in the summer of 2022, researchers found several thousand artifacts, including religious items such as tefillin, fragments of Jewish prayer books and vessels for ritual hand washing. They also reached the buried cellars of 19th century tenements destroyed during or after the Warsaw Ghetto Uprising. The cellars of tenement houses with the double addresses Miła 18/Muranowska 40 and Miła 20/Muranowska 41 were excavated, in which fragments of the structure were uncovered, which in all likelihood belonged to the so-called Anielewicz Bunker.

The bunker, located at the former 18 Miła Street, was first used by smugglers trying to deliver necessary supplies to the ghetto and by those who could afford to buy a place in such a hideout. Then, during the Warsaw Ghetto Uprising, it served as the headquarters of the Jewish Fighting Organization. At the end of the uprising, the command of the ŻOB, including Mordechaj Anielewicz, hid here. On May 8, 1943, surrounded by the Germans and deprived of the possibility to continue fighting, they committed mass suicide.

📄 Before visiting, please read the "Regulations for visiting archeological excavations": link