You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Manifesto: First Things First | Warsaw Bauhaus

Manifesto: First Things First | Warsaw Bauhaus

walk
meeting
📅 Date: 09 July 2023, Sunday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Pomnik Elizy Orzeszkowej (show on the map)
[English translation below]

Warsaw Bauhaus zaprasza wszystkich zainteresowanych do nieformalnego mini-spaceru-spotkania dookoła architektury, grafiki, sztuki, marzeń i życia.

nie-dzielne dzielenie się, wspólnie ...
o Manifeście: First Things First / Dzisiaj
o kształtowaniu współtwórczych, niekompetytywnych działań w otwartej przestrzeni publicznie-realnej...
o tu i teraz albo może gdzie indziej ? lokalnie-globalnie ?

„Zawsze jest pora i widzieć i mówić prawdę... „- Eliza Orzeszkowa

„Są takie chwile w większość dni, kiedy czuję głęboką i szczerą wdzięczność,
Kiedy siedzę przy otwartym oknie, a na niebie widać błękitne niebo lub przesuwające się chmury. „- Kathe Kollwitz

„Wszystkie twoje dobre cechy zostają przesłonięte przez twoją super sprytność i stają się bezużyteczne dla świata tylko z powodu twojej zaciekłości, że chcesz wiedzieć wszystko lepiej niż inni...”- Johanna Schopenhauer

Niedziela / 9 Lipca 2023 / 12:00 -13:00
przy pomniku Elizy Orzeszkowej w Parku na Książęcem ( śródmieście ) Warszawa-Powiśle
Warsaw Bauhaus: Less Ego - More Eco
Please bring a thought, an object, a recollection...

~~~~~[ENG]~~~~~

Manifesto: First Things First: invitation from Warsaw Bauhaus

Warsaw Bauhaus invites everyone interested to an informal mini-walk-meeting around architecture, graphics, art, dreams and life.

A Sunday sharing, together ...
About the Manifesto: First Things First / Today
about shaping co-creative, non-competitive actions in an open publicly real space....
about here and now or perhaps elsewhere? locally-globally?

„There is always a time and see and speak the truth.... „- Eliza Orzeszkowa

„There are moments on most days when I feel deep and sincere gratitude,
When I sit by the open window, And I can see blue skies or shifting clouds... „- Kathe Kollwitz

„All of your good qualities become obscured by your super-cleverness and are made useless to the world merely because of your rage at wanting to know everything better than others..”.- Johanna Schopenhauer

Sunday / July 9, 2023 / 12:00 pm -1:00 pm
At the monument to Eliza Orzeszkowa
in Park na Książęcem / Warsaw-Powisle

Warsaw Bauhaus: Less Ego - More Eco
Please bring a thought, an object, a recollection...