You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Palace Day 2023 w Łazienkach Królewskich // Palace Day 2023 at the Royal Łazienki

Palace Day 2023 w Łazienkach Królewskich // Palace Day 2023 at the Royal Łazienki

for kids
walk
lecture
exhibition
for seniors
📅 Date: 19 July 2023, Wednesday

⌚ Start time: 10:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Łazienki Królewskie (show on the map)
[English version below]

Świętujmy dzień europejskich pałaców! 🏰 Z tej okazji 19 lipca wstęp do obiektów Łazienek Królewskich jest bezpłatny. Czekają na Was również inne darmowe atrakcje.

W tym roku akcja #PalaceDay odbywa się pod hasłem "astronomia, astrologia, mitologia" 💫🌔. 19 lipca europejskie rezydencje królewskie publikują na Facebooku i Instagramie poświęcone temu wpisy. Zapraszamy do dzielenia się w mediach społecznościowych wrażeniami z wizyty w Łazienkach Królewskich - wystarczy oznaczyć wpis hasztagiem #PalaceDay.

🏛🚶 Bezpłatne zwiedzanie
godz. 10.00-16.00 - Wolny wstęp do Pałacu na Wyspie z Królewską Galerią Obrazów, Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim, Pałacu Myślewickiego, Białego Domu, Wodozbioru oraz Koszar Kantonistów (wystawy "Las", "Ptaki", "Oko w oko", "Salon myśliwski") i Stajni Kubickiego (Królewska Manufaktura Tkacka, Powozownia im. Zbigniewa Prus-Niewiadomskiego) w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

💁🔮 Oprowadzania edukatorskie
Muzealni edukatorzy pokażą najciekawsze elementy dekoracji łazienkowskich wnętrz, nawiązujące do mitologii, symboliki czasu i kosmosu. Opowiedzą nam o znakach zodiaku, za pomocą których architekci i dekoratorzy chcieli odzwierciedlić wizję króla Stanisława Augusta o państwie idealnym.
Wstęp wolny. Na oprowadzania edukatorskie zapraszamy dorosłych, młodzieży i dzieci od lat 10.
Miejsce i godziny oprowadzań:
Pałac na Wyspie
11.00-12.00 - oprowadzanie w j. polskim
12.00-13.00 - oprowadzanie w j. angielskim
13.00-14.00 - oprowadzanie w j. polskim
14.00-15.00 - oprowadzanie w j. angielskim
15.00-16.00 - oprowadzanie w j. polskim
Stara Oranżeria - oprowadzania w j. polskim
11.00-12.00, 13.00-14.00, 15.00-16.00
Biały Dom - oprowadzania w j. polskim
11.00-12.00, 13.00-14.00, 15.00-16.00

🔭☀ Obserwacje Słońca przez teleskopy
14.00-18.00 - Eksperci z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii opowiedzą ciekawostki o Słońcu i udzielą wskazówek, jak bezpiecznie obserwować tę gwiazdę. Każdy będzie mógł spojrzeć na Słońce przez teleskopy. Ponadto na plakatach prezentujących astrofotografie obejrzymy Układ Słoneczny. Dzieci będą zaś mogły kolorować papierowe maski, przedstawiające planety.
Miejsce: plener przy kawiarni Trou Madame. Wydarzenie bez ograniczeń wiekowych.

👨‍🎨🗿 Warsztaty tworzenia odlewów gipsowych
Wspólnie będziemy tworzyć odlewy gipsowe, inspirowane motywami astrologicznymi i mitologicznymi.
Miejsce: formiernia w Starej Oranżerii. Warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku od 7 lat. Obowiązuje rezerwacja: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
11.00-12.00 i 13.00-14.00 - warsztaty w j. polskim
15.00-16.00 - warsztaty w j. angielskim

⛲🚶 Spacer po Łazienkach wodnym szlakiem
20.00-22.00 - Wieczorem przejdziemy się po łazienkowskich ogrodach szlakiem obecnych, a także nieistniejących już stawów, fontann i kanałów. Posłuchamy o znaczeniu wody jako symbolu bogactwa, oczyszczenia, dobrobytu i szczęścia.
Start: przed Wodozbiorem
Spacer dla dorosłych, młodzieży i dzieci od 10 lat

***
#PalaceDay to akcja Stowarzyszenia Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE) z siedzibą w Wersalu. Jej ideą jest promowanie i podkreślanie wspólnej kultury oraz dziedzictwa. Muzeum Łazienki Królewskie jest członkiem ARRE od lipca 2015 r.


--- ENG ---

Let’s celebrate the day of European palaces! 🏰 On this occasion you will visit the facilities of the Royal Łazienki for free on July 19. You can also take part in special free activities.
The theme of this year’s edition is: astronomy, astrology and mythology 💫🌔. On 19 July, European residences will publish dedicated posts on Facebook and Instagram. You can use these motifs when sharing your impressions of your visit to the Royal Łazienki social media – simply tag your post with the hashtag #PalaceDay.

🏛🚶 Free tour
10.00-16.00 – Free admission to the Palace on the Isle and the Royal Picture Gallery, The Old Orangery with the Royal Theatre, the Myślewicki Palace, the White Pavilion, the Water Tower and the Cantonists’ Barracks (exhibitions ‘Forest’, ‘Birds’, ‘Eye to Eye’, ‘The Hunting Room’) and the Kubicki Stables (the Royal Weaving Workshop, Zbigniew Prus-Niewiadomski Coach House) in the Museum of Hunting and Horsmanship.

💁🔮 Educational guided tours
Museum educators will present the most interesting elements of the interior decoration in the Palace on the Isle, which allude to mythology, the symbolism of time and cosmos. They will also talk about the signs of the zodiac with which architects and decorators wanted to reflect King Stanislaus Augustus’ vision of the ideal state. Adults, youth and children aged 10 and over are welcome to attend these educational guided tours. Free entrance.
Location and times of guided tours in English:
Palace on the Isle
12.00-13.00
14.00-15.00

🔭☀ Observing the Sun through telescopes
14.00-18.00 – Experts from the Polish Astronomical Society will tell interesting facts about the Sun and give tips on how to observe the star safely. Everyone will be able to look at the Sun through telescopes. In addition, visitor will see the solar system on posters showcasing astrophotography works. And children will have a possibility to colour paper masks depicting the planets. Place: open air at Trou Madame. An event with no age restrictions. Free entrance.

👨‍🎨🗿 Art workshops for families
15.00-16.00 – Together we will create plaster casts inspired by astrological and mythological motifs. Place: the moulding shop in the Old Orangery. Workshop in English for families with children aged 7 years and over.
Free entrance, booking required: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl

***
The initiator of the International #PalaceDay campaign is the Network of European Royal Residences (ARRE) based in Versailles. It is dedicated to promulgating knowledge about European heritage and to carrying out joint cultural projects. The Royal Łazienki Museum has been a member of ARRE since July 2015.