You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Suabe Tańce vol. 14

Suabe Tańce vol. 14

party
📅 Date: 12 August 2023, Saturday

⌚ Start time: 17:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Most Śląsko-Dąbrowski (show on the map)

💲 During the event there is a donation for participation
[English version below]

ᔕ - inkluzywne
ᑌ - niekomercyjne
ᗩ - bezpieczniejsze
ᗷ - zdecentralizowane
E - oparte na świadomej zgodzie
ꆜ T ᗩ Ń ᑕ E ꆜ

Maszyna do rejwowania się nie zatrzymuje! 12 sierpnia znowu spotykamy się pod mostem Śląsko-Dąbrowskim, żeby pohasać. Będzie muzyczka, będą atrakcje artystyczno-ruchowe, będzie jedzonko – jednym słowem będzie SUABO.

Wbijaj :3
•~•~•~•~•~•

🗓 12 sierpnia
🗺 wysepka pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (praska strona): link
💰 Tax: ile chcecie, jeśli chcecie –> gotówa na miejscu albo zrzutka link

🕰 Co i kiedy:
15:00-17:00 >> rozkładamy rejw - zapraszamy wszystkie osoby chętne do pomocy i/lub poznania się i pobycia razem (można nosić rzeczy, porozkładać jedzenie, kable, kocyki, lampki itp.)
17:00 >> zaczynamy grać i tańczyć
2:00 >> zwijamy rejw - zapraszamy wszystkie chętne osoby do pomocy w sprzątaniu, noszeniu rzeczy i poznawaniu się jeszcze lepiej 🙂
•~•~•~•~•~•~•

✨ Nasze imprezy są oparte o kilka filarów:
⋮ non-profit - wszelkie donacje pomogą nam organizować kolejne wydarzenia (jeżeli jesteście w trudnej sytuacji - możecie wejść za darmo, zapraszamy tak samo, podzielimy się tym co mamy!)
⋯ drużyny solidarnościowe (z różowymi opaskami na ramieniu), czyli osoby do których możecie się zwrócić, jeżeli dzieje się coś złego, jest Wam smutno, źle się czujecie
⋱ konsent - nie dotykamy innych osób bez uzyskania werbalnej, entuzjastycznej zgody
⋮ uważność - jeżeli widzisz, że ktoś czuje się przy Tobie niekomfortowo - zmień swoje zachowanie
⋰ antycool - zachęcamy wszystkich i wszystkie do otwartości na nowe osoby - niezależnie od ich pochodzenia, ubioru czy sposobu wysławiania się
⋯ używki (w tym alkohol i papierosy) są ok, ale poza parkietem i strefą relaksu - przez wzgląd na osoby wychodzące z uzależnień
⋰ samoorganizacja - robimy to razem. Możesz śmiało pomóc w rozstawianiu i zwijaniu, przynieść przekąski, hamak lub przygotować swoją instalację. Kolektyw jest też zawsze otwarty na nowe osoby!

Do zobaczenia!
________

~~~ English ~~~

ᔕ - inclusive
ᑌ - non-profit
ᗩ - safe
ᗷ - decentralized
E - based on consent
ꆜ ᗪ ᗩ ᑎ ᑕ E ꆜ

The rave machine doesn’t stop! On August 12, we meet again under the Śląsko-Dąbrowski bridge to have a good time. There will be music, there will be artistic and movement attractions, there will be food - in one word it will be SUABO.

Come join us :3
•~•~•~•~•~•

🗓 12 August
🗺 an isle under Śląsko-Dąbrowski bridge (Praga side of the river): link
💰 Tax: as much as you want, if you want -> cash on the spot or online donation link

🕰 What and when
3–5 pm >> We’re setting up the rave – everyone who’d like to help out and/or get to know each other and be together is most welcome (you can help with carrying stuff, arranging food, blankets, lights etc.)
5 pm >> we start to play music and dance
2 am >> we start to clean up – we invite everyone who’d like to help and get to know each other even better 🙂
•~•~•~•~•~•~•

✨ Our parties are based on a few pillars:
⋰ non-profit - every donation helps us organize more events (if you’re broke - come anyway - we’ll share what we have)
⋯ solidarity teams (with pink arm bands) - people you can talk to if something is wrong, you’re feeling sad or unwell
⋱ consent – we do not touch others unless we’ve heard verbal enthusiastic consent
⋮ awareness - if you can tell that your behavior is making someone uncomfortable, change it
⋰ anti-cool - we encourage everyone to be open to new people - disregarding where they come from, and what they look like or how they talk
⋯ drugs (including alcohol and cigarettes) are ok, but we’d like to keep them away from the dancefloor and the chill zone - for the sake of people recovering from addictions
⋮ let’s do it together (DIT) - you can join and help us if you like - we can always use a pair of hands while setting up the rave or cleaning up after. You can also bring some snacks, a hammock or your art installation. Our collective is also always open for new people!

See you!

[ Attention! Events taking place on the Vistula are usually dependent on the weather.To be sure, check the news on the event page, link below.]