You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wystawa "Iluzja Gumowej Ręki"

Wystawa "Iluzja Gumowej Ręki"

exhibition
📅 Start Date: 18 August 2023, Friday

⌚ Start time: 19:00

📅 End Date: 20 August 2023

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., 11 listopada 10A (show on the map)
[English version below]

Iluzja gumowej ręki to zjawisko z zakresu psychologii poznawczej. W eksperymencie umieszcza się rękę tak, aby była niewidoczna. W miejscu, w którym powinna być ona umiejscowiona podkładana jest gumowa atrapa. Osoba prowadząca stymuluje dotykiem jednocześnie obie ręce – prawdziwą i sztuczną. Po chwili uczestnik eksperymentu gubi się w percepcji i zaczyna odczuwać, że gumowa imitacja również jest jego kończyną.
Wystawa “Iluzja Gumowej Ręki” zagłębia się w pomijane, wyparte i podświadome aspekty rzeczywistości. Artyści rzucają światło na ukryte znaczenia i narracje, które kształtują nasze zbiorowe doświadczenie. Kwestionując naszą percepcję i badając wpływ społecznych oraz kulturowych konstruktów na nasze rozumienie, zachęcają odbiorców do kontemplacji relacji między indywidualną a zbiorową świadomością.

Cukry Praga, ul. 11 Listopada 10A, Warszawa
18.08-20.08.2023
Wernisaż godz.19:00

Artyści:
Mario Dante @adeaddog, Filip Figiel @filip_figiel, Paweł Hubert Haraszkiewicz @pawelhubertharaszkiewicz, Jasper Spicero @babybluexiv, John Wood and Paul Harrison @woodandharrison
Jeremi Mroziński @j.remi, Maria Mroczkowska @m.mroczkovska, Dawid Konopka @d.konopkq, Julia Adamska @_damska, Lisette Ros @lisetteros
Osoby kuratorskie:
Magdalena Doszla, Dawid Konopka


--- ENG ---

The rubber hand illusion is a cognitive psychology phenomenon. In the experiment, the hand of a participant is covered, and a rubber dummy is placed lining up with the shoulder. Both real and artificial hands are stimulated simultaneously. After a while, the participant begins to feel that the fake hand is also their limb.
The exhibition “Illusion of the Rubber Hand” delves into the overlooked, repressed and subconscious aspects of reality. It aspires to shed light on the hidden meanings and narratives that shape our collective experiences. Questioning our perception and exploring the influence of social and cultural constructs on our understanding, the exhibition invites us to contemplate the relationship between individual and collective consciousness.

18.08-20.08.2023
Opening 7 p.m.
In former sugar factory
Cukry Praga, 10A 11 Listopada St., Warsaw

Artists:
Mario Dante @adeaddog, Filip Figiel @filip_figiel, Paweł Hubert Haraszkiewicz @pawelhubertharaszkiewicz, Jasper Spicero @babybluexiv, John Wood and Paul Harrison @woodandharrison
Jeremi Mroziński @j.remi, Maria Mroczkowska @m.mroczkovska, Dawid Konopka @d.konopkq, Julia Adamska @_damska, Lisette Ros @lisetteros
Curators:
Magdalena Doszla, Dawid Konopka