You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Wystawa sztuki „Nomadic Heritage” // "Nomadic Heritage" Interactive Art Exhibition

Wystawa sztuki „Nomadic Heritage” // "Nomadic Heritage" Interactive Art Exhibition

workshops
exhibition
📅 Start Date: 15 August 2023, Tuesday

⌚ Start time: 17:30

📅 End Date: 20 August 2023

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Jazdów 3/18 (show on the map)
[English version below]

Wystawa sztuki „Nomadic Heritage” inspirowana jest Wielkimi Stepami Azji Środkowej, głównie w Kazachstanie. Poprowadzi Cię przez historię starożytnych nomadów, aż do współczesnego życia w Eurazji.
Dzieła sztuki były inspirowane różnymi epokami, od starożytnych petroglifów chronionego przez UNESCO krajobrazu archeologicznego Tanbaly po współczesne krajobrazy Kazachstanu.
Oprócz dzieł sztuki masz szansę wziąć udział w tradycyjnych rytuałach kazachskich. Pomoże nam to zagłębić się w kulturę euroazjatycką i główne koncepcje tengryzmu.
Zbadamy również znaczenie narodowych kazachskich ozdób i będziesz miał okazję stworzyć swój własny talizman z ochronnymi kazachskimi ornamentami.

Program wystawy:
15 sierpnia (wtorek): Wernisaż
17:30-18:00 Otwarcie, powitanie gości
18:00-19:00 Prezentacja na temat dziedzictwa nomadów
19:15- 20:00 Interaktywna wystawa przejścia - Zadanie: Zostań prawdziwym Nomadem
20:00-21:00 Czas na podziwianie Wystawy

16 - 18 sierpnia (środa-piątek):
18:00-20:00 Otwarte dla zwiedzających

19 - 20 sierpnia (sobota-niedziela):
15:00-17:00 Warsztaty - Malowanie ozdób kazachskich
Rejestracja >> link

Gdzie:
Dom Kultury Śródmieście - Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie
ul. Jazdów 3/18
Ważna informacja: na Osiedlu Jazdów nie ma miejsc parkingowych dla uczestników wydarzeń. Zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską lub rowerem.


--- ENG ---

The "Nomadic Heritage" art exhibition is inspired by the Great Steppes of Central Asia, mainly in Kazakhstan. It will walk you through the world of ancient nomads to modern life in Eurasia.
Artworks were inspired by different epochs from the Ancient Petroglyphs of the Archaeological Landscape of Tanbaly protected by UNESCO to the current landscapes of Kazakhstan.
Besides artworks, you have a chance to take part in Kazakh traditional rituals. This will help us to deep dive into the Eurasian culture and the main concepts of Tengrism.
We’ll also explore the meaning of National Kazakh Ornaments and you will have a chance to create your own talisman with protective Kazakh ornaments.

Program of the exhibition:
August 15th (Tuesday): opening
17:30-18:00 Opening, Welcoming Guests
18:00-19:00 Presentation about Nomadic Heritage
19:15- 20:00 Interactive Walkthrough Exhibition - Quest: Become a real Nomad
20:00-21:00 time to enjoy the Exhibition

August 16th - 18th (Wednesday-Friday):
18:00-20:00 Open for Visits

August 19th -20th (Saturday-Sunday):
15:00-17:00 Workshops - Creating Kazakh Ornaments
Registration form >> link

Where:
Dom Kultury Śródmieście - Rotacyjny Dom Kultury na Jazdowie
ul. Jazdów 3/18
Important information: there are no parking spaces for event participants in the Jazdów Estate. We encourage you to come by public transportation or bicycle.

Looking forward to seeing you!
Zara