You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

"The European Ombudsman in a Geopolitical Age: Protecting fundamental rights and accountability" - spotkanie z Ombudsmanką UE Emilly O’Reilly

"The European Ombudsman in a Geopolitical Age: Protecting fundamental rights and accountability" - spotkanie z Ombudsmanką UE Emilly O’Reilly

meeting
lecture
📅 Date: 27 September 2023, Wednesday

⌚ Start time: 11:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Collegium Iuridicum II, Lipowa 4 (show on the map)
[English version below]

📢 Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów WPIA UW oraz Katedrą Prawa Europejskiego WPiA UW mają zaszczyt zaprosić na wyjątkowe spotkanie pt. "The European Ombudsman in a Geopolitical Age: Protecting fundamental rights and accountability."
‼️ Po raz pierwszy będziemy gościć u siebie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Prosto ze Strasburga przylatuje do nas Emilly O’Reilly! ‼️
Emilly O’Reilly jest pierwszą w historii kobietą piastującą stanowisko ombudsmana UE.🇪🇺
Została wybrana przez Parlament Europejski po raz pierwszy w lipcu 2013r. W następstwie wyborów do PE w 2014 oraz w 2019 powierzono jej aż dwie kadencje. Odgrywa fundamentalną rolę w ochronie praw człowieka w Unii Europejskiej. Prócz tego jest autorką książek, byłą dziennikarką i publicystką.
⚖️Urząd Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich cechuje niezależność i bezstronność. Jego zadaniem jest chronić osoby fizyczne, przedsiębiorców i organizacje przed niewłaściwym administrowaniem organów, intytucji, urzędów czy agencji Unii Europejskiej. W tym celu ombudsman rozpatruje skargi złożone przez obywateli europejskich lub też osoby zamieszkujące na terenie UE. Rzecznik prowadzi czynną walkę z dyskryminacją, nieuzasadnioną zwłoką, nieuczciwym postępowaniem oraz wieloma innymi przejawami nadużywania uprawnień przez administrację UE.
📢📢Wszystkich zainteresowanych tematem ochrony praw człowieka zapraszamy na spotkanie:
🕓27 września, godz. 11:00
📍w auli A2 na Lipowej 4

ENG:
📢European Law Students’ Association alongside with Law & Administration Department Alumni Association and The European Law Faculty of Law & Administration Department of University of Warsaw are honoured to announce an unique event entitled "The European Ombudsman in a Geopolitical Age: Protecting fundamental rights and accountability."
‼️For the first time ever our guest will be the European Union Ombudsman. All the way from Strasburg - Emilly O’Reilly!‼️
Emily O’Reilly is a first woman ever to be the EU Ombudsman. 🇪🇺
She was elected for the first time by the European Parliament in 2013 and after the elections she was selected twice more in 2014 and 2019. Her role in protection of the human rights in the EU is fundamental. Beside that, she is an author, an ex-journalist and a publicist.
⚖️The EU Ombudsman is known for the independency and impartiality. The main aim of the chairperson is to protect individuals, enterpreneurs and organisations against inadequate administration of the EU organs, institutions, departments and agencies. To achieve this goal Ombudsman’s bureau examinates formal complaints filled in by the EU citizens and other EU countries inhabitants. The Ombudsman effectively fights discrimination, unjustifiable postponements, unfair procedures and all different kinds of overstepping done by the EU administration.
📢📢So, for all of you who are interested in human rights protection - come join our meeting!
🕓27th of September 11⁰⁰ a.m.
📍 Lipowa 4, room A2