You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Jesienna wymianka i free shop ubraniowo-szkolny / Autumn Clothing and School Supply Swap and Free Shop / Осінній обмін та безкоштовний магазин одягу та шкільного приладдя

Jesienna wymianka i free shop ubraniowo-szkolny / Autumn Clothing and School Supply Swap and Free Shop / Осінній обмін та безкоштовний магазин одягу та шкільного приладдя

fair
other
in Ukrainian
📅 Date: 16 September 2023, Saturday

⌚ Start time: 13:00

📌 Place: Warsaw - Praga Północ dist., Zaokopowa 5 (show on the map)
[English version below]
[Українська версія нижче]

Jesienna wymianka i free shop ubraniowo-szkolny

Zapraszamy na jesienną wymiankę i do oddania rzeczy, które mogą przydać się dzieciom do szkoły i takich, które można na siebie włożyć o tej porze roku. Przybywajcie z torbami!
Potrzebne ubrania i buty w każdym rozmiarze, książki (szkolne, ale nie tylko!), przybory szkolne, plecaki, artykuły sportowe, plastyczne itp.
Ważne: przynosimy tylko takie rzeczy, jakie same i sami chcemy dostać: w dobrym stanie, czyste i nadające do się do dalszego używania!

👉 Jak to działa?
Każda osoba może przynieść tyle, ile chce i może (można przyjść również z pustymi rękami) i zabrać to, czego potrzebuje w dowolnej ilości.
Rzeczy, które zostaną po wymiance, przekażemy dalej.
Szczególnie ciepło zapraszamy osoby z doświadczeniem migracji, które, mamy nadzieję, znajdą coś dla siebie.
wstęp oczywiście wolny 🙂

16 września, sobota
od 13:00 do 17:00
Stacja Praga - link

UWAGA! W ten weekend w Stacji Praga będzie działo się dużo więcej świetnych rzeczy! My zapraszamy zwłaszcza na Festiwal Śniadaniówek – będziemy robić szkolne przekąski z różnych stron świata!
Weekend w stacji Praga będzie pod szyldem: Młodzieżowy Festiwal Końca Lata!
Zapraszamy!


--- ENG ---

Autumn Clothing and School Supply Swap and Free Shop

We invite you to the autumn exchange and the opportunity to give away items that can be useful for children at school and clothes that can be worn at this time of year. Please, come with your own bags!
Bring clothes and shoes of any size, school (and other!) books, school supplies, backpacks, sports equipment, arts and crafts materials, and much more.
It’s important to bring only items you would want to receive yourself. Please ensure they are in good condition, clean, and suitable for further use.

👉 How does it work?
Everyone can bring as many things as they like (or also come empty-handed) and take whatever they need in any quantity.
All items remaining after the swap will be passed on.
We especially invite people with migration experience. We hope you will find something for yourself.
Of course, the entry is free 🙂

Saturday, September 16th
From 1:00 PM to 5:00 PM
Stacja Praga
link

ATTENTION! There will be many other great events taking place at Stacja Praga this weekend! We especially invite you to the Lunch Box Festival, where we will be preparing school snacks from all over the world!
The weekend at Stacja Praga will be held under the slogan: End of Summer Youth Festival!
Join us!!


--- UA ---

Осінній обмін та безкоштовний магазин одягу та шкільного приладдя

Запрошуємо вас на осінній обмін, де буде можливість віддати речі, які можуть стати в нагоді дітям у школі, або які можна одягнути на себе в цю пору року. Приходьте зі своїми сумками!
Приносьте свій одяг та взуття будь-якого розміру, навчальні (і не тільки!) книги, шкільне приладдя, рюкзаки, спортивні та художні матеріали та багато іншого.
Важливо: приносьте лише ті речі, які самі хотіли б отримати – у доброму стані, чисті та придатні для подальшого використання!

👉 Як це працює?
Кожен може принести стільки речей, скільки хоче і може (можна прийти і з порожніми руками), і взяти собі те, що необхідно, в будь-якій кількості.
Усі речі, що залишаться після обміну, будуть передані далі.
Особливо запрошуємо людей з досвідом міграції. Ми сподіваємося, що ви знайдете для себе щось необхідне.
Вхід, звісно ж, безкоштовний 🙂

16 вересня, субота
з 13:00 до 17:00
Станція Прага (Stacja Praga)
link

УВАГА! В ці вихідні в Станції Прага (Stacja Praga) проходитиме багато інших чудових заходів! Особливо запрошуємо вас відвідати Фестиваль Ланч-Боксів, на якому ми будемо готувати шкільні перекуси з усього світу!
Вихідні у Станції Прага (Stacja Praga) пройдуть під гаслом: Молодіжний Фестиваль Кінця Літа!
Щиро запрошуємо!