You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Mazowiecki Park Krajobrazowy - spacer uczestniczący / Masovian Landscape Park - active walk

Mazowiecki Park Krajobrazowy - spacer uczestniczący / Masovian Landscape Park - active walk

walk
📅 Date: 23 September 2023, Saturday

⌚ Start time: 12:00

📌 Place: Warsaw - Wawer dist., Przystanek Jachtowy przy ulicy Zagórzańskiej (show on the map)
[English version below]

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest przyroda na spacer po fragmencie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.
W czasie naszego spotkania postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie czy da się w wielkim mieście żyć w zgodzie z naturą?
Żyjemy w bardzo trudnych czasach z jednej strony bardzo szybko rozwijająca się technologia, potrzeba powiększania obszarów miejskich, z drugiej zaś rosnąca świadomość proekologiczna powodują, że musimy dokonywać wyborów.
W czasie spaceru porozmawiamy o najnowszych trendach w doświadczaniu natury. Francuscy i niemieccy naukowcy dowiedli, że od 2000 roku w USA i Japonii maleje liczba wizyt w parkach i narodowych rezerwatach przyrody.
Japońskie dzieci znają coraz mniej gatunków roślin, a we współczesnych piosenkach, powieściach czy filmach dla dzieci jest znacznie mniej niż dawniej odniesień do przyrody.
A jak jest w Polsce? Podczas naszego spotkania postaramy się odnaleźć interakcje człowiek – natura w okolicy wawerskiego jeziora Torfy i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warszawiacy wpisują się w te niezbyt optymistyczne trendy.
Przyjrzymy się też bliżej ciekawej roślinności występującej w tym fragmencie wawerskiego lasu.
Uczestnicy zainteresowani roślinami leczniczymi będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat ich działania.
Postaramy się żeby to był ciekawy i owocny czas dla nas wszystkich.

--------------------

We invite everyone who loves nature to take a walk around a part of the Masovian Landscape Park.
During our meeting, we will try to find the answer to the question: is it possible to live in harmony with nature in a big city?
We live in very difficult times - on the one hand, very rapidly developing technology, the need to expand urban areas, and on the other hand, growing pro-ecological awareness mean that we have to make choices.
During the walk, we will talk about the latest trends in experiencing nature. French and German scientists have proven that since 2000, the number of visits to parks and national nature reserves in the USA and Japan has been decreasing.
Japanese children know fewer and fewer plant species, and there are much fewer references to nature in contemporary songs, novels and films for children than in the past.
And what is it like in Poland? During our meeting, we will try to find human-nature interactions in the area of Wawer’s Torfy lake and answer the question whether the inhabitants of Warsaw fit into these not very optimistic trends.
We will also take a closer look at the interesting vegetation found in this part of the Wawer forest.
Participants interested in medicinal plants will be able to learn many interesting facts about their effects.
We will try to make it an interesting and fruitful time for all of us.