You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Audiowizualny Performance irańskich artystów - Sepersa & Owrang i Kolektywne Jam Session

Audiowizualny Performance irańskich artystów - Sepersa & Owrang i Kolektywne Jam Session

concert
other
📅 Date: 16 September 2023, Saturday

⌚ Start time: 20:00

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Chałka i Chałtura, bulwar Generała George’a Smitha Pattona (show on the map)
[English version below]

Audiowizualny Performance irańskich artystów - Sepersa & Owrang oraz Kolektywne Jam Session skierowane do wszystkich, którzy wspólnie z nami chcą zagrać dla Iranu w rocznicę śmierci Mahsy Jiny Amini. Zabierz ze sobą instrument i dołącz do nas.

Performance:
"Noor", czyli "światło", to audiowizualny performans autorstwa irańskich artystów: Sepersa i Owrang. Występ opowiada historię Khodanoora Lajei, protestującego irańczyka z Zahedanu, zabitego podczas masakry w Zahedanie w 2022 roku podczas demonstracji przeciwko Islamskiej Republice.
Kilka dni po jego śmierci do sieci trafiło uderzające zdjęcie, przedstawiające Khodanoora z rękami przywiązanymi do masztu, tuż poza zasięgiem umożliwiającym dostęp do butelki wody. Obraz ten stał się symbolem trwających w Iranie protestów.

Po jego śmierci pojawiła się seria filmów pokazujących inną stronę życia Khodanoora, w przeciwieństwie do torturowanego ciała, pokazując jego radosny taniec. Filmy te podkreślały ekspresję życia poprzez ruch i oferowały nowe spojrzenie na to, jak Islamska Republika tłumi życie, podczas gdy ciała deformują się w wyniku ucisku.

"Noor" to artystyczna odpowiedź na tę brutalność, wykorzystująca muzykę i taniec jako środek protestu przeciwko tyranii. Próba uczczenia odporności ludzkiego ducha w obliczu przeciwności losu.

Sepersa. Mieszkający w Warszawie irański artysta nowych mediów i sound designer. Swoją artystyczną podróż rozpoczął od tworzenia utworów muzycznych dla teatrów i filmów niezależnych. Później skupił się na projektowaniu dźwięku, instalacjach i sztuce performatywnej. Czerpał inspirację ze sztuki politycznej i myśli posthumanistycznej, łącząc swoje dzieła z technologią. Współpracował z cenionymi wystawami, galeriami sztuki i znanymi festiwalami muzycznymi.


--- ENG ---

Audiovisual performance by Iranian artists Sepersa & Owrang and Collective Jam Session for everyone to join. Take your instruments and come play with us.

about the peformance:
"Noor," meaning "light," is an audiovisual performance by Sepersa and Owrang. It narrates the story of Khodanoor Lajei, an Iranian protester from Zahedan, killed during the 2022 Zahedan massacre while demonstrating against the Islamic Republic.
A few days after his death, a striking image of him went viral, showing Khodanoor with his hands tied to a flagpole, just out of reach of a bottle of water. This image has become a symbol of the ongoing protests in Iran.
Following his death, a series of videos surfaced showing a different side of Khodanoor’s life, in contrast to the tortured body, showing dancing with joy. These videos highlighted the expression of life through movement and offered a new perspective on how the Islamic Republic suppresses life, while the bodies deform through oppression.
"Noor" is an artistic response to this brutality, using music and dance as a means of protest against tyranny. an attempt to celebrate the resilience of the human spirit in the face of adversity.

Sepersa: Warsaw-based, Iranian new media artist and sound designer. He began his artistic journey by crafting musical pieces for theaters and indie films. Later on, his focus shifted to sound design, installations, and performance art. He drew inspiration from political art and post-humanist thoughts, infusing his creations with technology. He has collaborated with esteemed exhibitions, art galleries, and prominent music festivals.

[ Attention! Events taking place on the Vistula are usually dependent on the weather.To be sure, check the news on the event page, link below.]