You are using Internet Explorer 8 (or older ...)! Therefore:
- this page will probably be displayed incorrectly,
- it's time to update or change your browser! ;)

The English version of the site has a very limited content.
To fully use waw4free, go to the Polish version.

Pudełko puzzli bez obrazka. Praca z teatralnymi archiwami | A jigsaw puzzle box without a picture. Working with theatre archives

Pudełko puzzli bez obrazka. Praca z teatralnymi archiwami | A jigsaw puzzle box without a picture. Working with theatre archives

meeting
lecture
📅 Date: 11 October 2023, Wednesday

⌚ Start time: 9:30

📌 Place: Warsaw - Śródmieście dist., Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (show on the map)
🎤 Pudełko puzzli bez obrazka. Praca z teatralnymi archiwami | otwarta sesja referatowa

🗓 Instytut Teatralny zaprasza 11 października o godz. 9:30 na otwartą sesję referatową, która odbędzie się w ramach spotkania międzynarodowej sieci European Network of Information Centres for the Performing Arts (ENICPA).

🗃 Chętnie dyskutujemy o tym, jak organizować archiwa sztuk performatywnych, zarówno te materialne, jak i wirtualne. A co ze zgromadzonymi tam źródłami? Pisanymi i mówionymi, fotograficznymi i fonograficznymi, audiowizualnymi, innymi? Jeżeli mamy świadomość, że teatr dzieje się tylko „tu i teraz”, a „tam i potem” istnieje już wyłącznie jako powidok, czy potrafimy właściwie korzystać z zachowanych dokumentów, które najczęściej przypominają pudełko puzzli bez obrazka? Pytanie, które chcemy sobie zadać, nie brzmi: jak wiernie zrekonstruować historyczne przedstawienie (to utopijny koncept), ale: jak uniknąć pokusy nadinterpretacji, kiedy próbujemy sobie wyobrazić to, co najbardziej prawdopodobne?

👥✍️ Zapraszamy do udziału słuchaczki i słuchaczy. Zainteresowanych udziałem w wydarzeniu w siedzibie Instytutu prosimy o e-mail z imieniem i nazwiskiem na adres: bilety@instytut-teatralny.pl.

Sesja będzie streamingowana na kanale Youtube 🔗 link i odbędzie się w całości wyłącznie w języku angielskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Miejsce: sala teatralna, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, Warszawa

PROGRAM:
9:30 Otwarcie sesji, Jadwiga Majewska (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)
9:50 Przedstawienie, którego „nie ma, a i dawniej nie było”. Paradoksy rekonstrukcji partytur reżyserskich
dr Mateusz Żurawski (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego – Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)
dyskusja
10:30 Przerwa
11:00 Rękopisy aktorskie. Sekrety pracy aktora w XIX wieku
dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Uniwersytet Jagielloński)
11:30 „Hamlet” i mijalowcy
dr Agnieszka Wójtowicz (Uniwersytet Opolski)
dyskusja
12:00 przerwa
12:30 Niewidzialni strażnicy sceny. Rola raportów inspicjenckich w teatralnych archiwach
Natalia Cierniak (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)
13:00 Uwagi na temat filmowania teatru. Trzy nagrania „Duszyczki” Jerzego Grzegorzewskiego
dr Wojciech Świdziński (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza)
dyskusja
13:30 zakończenie sesji

Więcej ℹ link

___[ENG}___

🗓 The Zbigniew Raszewski Theatre Institute invites you to an open session to be held in the Institute’s main building at Jazdów 1, Warsaw on 11 October at 9.30 am as part of the international meeting of the European Network of Information Centres for the Performing Arts (ENICPA).

🗃 We often like to discuss how to organise performing arts archives, both physical and virtual. But what about the sources collected in those archives? Written and spoken, photographic and phonographic, audiovisual and others? If we are aware that theatre takes place only “here and now”, and that the “there and then” exists only as an afterimage, do we know how to aptly use the preserved documents, which more often than not resemble a jigsaw puzzle box without the corresponding picture? The question we want to ask is not how to faithfully reconstruct a historical performance (this is a utopian concept), but how to resist the temptation of over-interpretation when we try to imagine what is most probable.

👥✍️ Everyone is welcome to attend. Please send an email with your name and surname to bilety@instytut-teatralny.pl if you are interested in attending the session in the Institute’s main building in Warsaw.

There will be a webcast of the session on YouTube channel 🔗link and all presentations will be given in English.
Admission is free.
Venue: theatre hall, The Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Jazdów 1, Warsaw
͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟

9.30 am Session opening, Jadwiga Majewska (Zbigniew Raszewski Theatre Institiute)
9.50 am The performance that “does not exist and never did”: Paradoxes of reconstructing a director’s script
dr Mateusz Żurawski (Zbigniew Raszewski Theatre Institiute, Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art)
Discussion
10.30 am Coffee break
11.00 am Actors’ manuscripts. The acting arcana of the 19th century
dr hab. Dorota Jarząbek-Wasyl (Jagiellonian University)
11.30 am “Hamlet” and Mijal followers
dr Agnieszka Wójtowicz (University of Opole)
Discussion
12.00 am Coffee break
12.30 am Invisible guardians of the stage: The role of stage managers’ reports in theatre archives
Natalia Cierniak (Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art)
1.00 pm Notes on filming theatre: Three recordings of Jerzy Grzegorzewski’s “Little Spirit”
dr Wojciech Świdziński (Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art)
Discussion
1.30 pm End of session

More ℹ link